Od 16 do 22 maja br. w ponad 50 bibliotekach w całej Polsce odbędą się debaty społeczne w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Inicjatywę realizuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Kongresu Obywatelskiego.

Kongresy Obywatelskie od ponad 10 lat są miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Celem tegorocznej edycji tego projektu jest wywołanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. W debatach wezmą udział mieszkańcy, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji. Spotkania mają charakter otwarty i formę warsztatową, dzięki czemu wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział w rozmowie.

Wnioski płynące z dyskusji, która przetoczy się w majowych debatach, zostaną przedstawione opinii publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz na XI Kongresie Obywatelskim w listopadzie 2016 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

W ramach pierwszej edycji projektu, w marcu 2015 r., odbyło się 40 debat społecznych pod hasłem „Kompetencje przyszłości — jak rozwinąć nasze skrzydła”. W dyskusję zaangażowało się wówczas ponad 1000 osób.

Lista bibliotek, w których odbędą się spotkania, dostępna jest na stronie internetowej Kongresu Obywatelskiego.