14 i 15 października br. w Centrum Kultury w Koszalinie odbędzie się I Koszaliński Kongres Kultury. Wydarzenie powołano z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalin.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zweryfikowanie potrzeb i ocena rozwoju działań dotyczących wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w Koszalinie. Na kongres składają się wykłady, warsztaty, dyskusje i prezentacje instytucji związanych z kulturą.

Podczas trwania kongresu zaprezentują się koszalińskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz szkoły artystyczne. I Koszaliński Kongres Kultury potrwa dwa dni. Pierwszy dzień odbędzie się pod hasłem „Jaka jest koszalińska kultura?”. W jego trakcie przedstawiciele Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego omówią wyniki ankiety dotyczącej potrzeb mieszkańców Koszalina w zakresie dostępu do kultury. Kolejnym elementem programu będzie omówienie trzech przedkongresowych paneli dyskusyjnych. W trakcie pierwszego dnia odbędzie się również spotkanie z aktorką i piosenkarką Stanisławą Celińską oraz koncert Dominiki Barabas.

Drugi dzień rozpocznie się wykładem dziennikarza Jacka Żakowskiego „Czy kultura może pomóc?”. Następnie zostaną zaprezentowane działania, które mają na celu pokazać co w kulturze można zmienić. Kongres zakończy się projekcją filmu „Ostatnia rodzina” w reżyserii Jana Matuszyńskiego.

Kongresowi towarzyszyć będą wystawy. W Bałtyckiej Galerii Sztuki będzie można obejrzeć wystawę malarstwa Agaty Czeremuszkin-Churt i Agi Pietrzykowskiej „Konkret albo obecność rozproszona”. W City Box odbędzie się pokaz zwycięskich projektów w ramach konkursu Start UP CK 105 w Koszalinie „Małe projekty kulturalne” oraz wystawa Narodowego Centrum Kultury w Warszawie „Kultura zmiany”.

Szczegółowe informacje dotyczące I Koszalińskiego Kongresu Kultury znajdują się na oficjalnej stronie internetowej miasta.