W dniach 9‒11 października br. w Warszawie odbędzie się szkolenie „Wolontariat długofalowy w instytucji kultury”. Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Fundację Kronenberga oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Szkolenie skierowane jest do dwuosobowych zespołów złożonych z dyrektorów domów kultury oraz osób koordynujących w tej instytucji wolontariat. W ramach inicjatywy dyrektorzy placówek poznają działania osób sprawujących pieczę nad wolontariuszami, z kolei koordynatorzy zapoznają się z obowiązkami dyrektorów.

Inicjatywa ma na celu podniesienie kompetencji osób koordynujących wolontariat w instytucjach kultury oraz dyrektorów tych placówek. Zadaniem szkolenia jest także wzmocnienie ich pozycji jako liderów wolontariatu w lokalnych społecznościach.

Szkolenie potrwa 3 dni. Pierwszego dnia uczestnicy zaprezentują pozostałym osobom biorącym udział w inicjatywie, jak działa wolontariat w ich instytucji, odbędą się dwie wizyty studyjne w warszawskich instytucjach kultury. W trakcie drugiego i trzeciego dnia zajęć odbędą się warsztaty wspólne dla całych zespołów, jak i osobne dla dyrektorów i koordynatorów, podczas których osoby biorące udział w inicjatywie dowiedzą się m.in. o modelu wdrażania wolontariatu długofalowego, wyzwaniach związanych z zarządzaniem wolontariuszami i koordynowaniem ich pracy oraz wyzwaniach związanych z wdrażaniem systemowym wolontariatu w instytucji.

Szczegółowy plan szkolenia „Wolontariat długofalowy w instytucji kultury” znajduje się na stronie Narodowego Centrum Kultury.