Drodzy Czytelnicy,

Wśród dyrektorów instytucji dużo pytań rodzi zawsze zagadnienie związane z kontrolą Chociaż zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury opisane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury obowiązują już kilka lat, to stosowanie tych przepisów nadal budzi wiele wątpliwości.

W szczególności trudności sprawia ustalanie zmiennych składników wynagrodzenia pracowników oraz zasady, na jakich można przyznawać niektóre dodatki (zwłaszcza specjalny czy funkcyjny) oraz to, czy należą się one pracownikom za okres nieobecności w pracy. Wciąż wiele pytań dotyczy ustalania stażu pracy niezbędnego do wypłacania dodatku za wysługę lat.

Aby ułatwić Państwu usystematyzowanie wiedzy o zasadach określania dodatków do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało 90-minutowy webinar pt. Dodatki do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 11 stycznia 2023 r.
 • Czas trwania: 09:30 do 11:00

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury w zakresie ustalania dodatków do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Program webinaru

Podczas webinaru nasza ekspertka, Anna Gotkowska, omówi wszystkie rodzaje dodatków do wynagrodzenia przysługujące pracownikom instytucji kultury na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Opowie także o innych dodatkach, które mogą być ustalone i wypłacane na podstawie układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Wskaże, jak prawidłowo sformułować przepisy na ten temat.

Nasza specjalistka poruszy kwestie wypłacania dodatku za wysługę lat w trakcie urlopów rodzicielskich i pobierania zasiłku rehabilitacyjnego z ZUS.

Uczestnicy webinaru zdobędą także wiedzę, jak ustalić osoby uprawnione do dodatku funkcyjnego w danej instytucji kultury. Dowiedzą się także o możliwościach przeniesienia dodatku funkcyjnego na inną osobę w trakcie zastępowania pracownika uprawnionego do tego dodatku.

Podczas webinaru omówione zostaną zasady wypłacania każdego z obligatoryjnych i fakultatywnych dodatków do wynagrodzenia.

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 219 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na webinar treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania