Drodzy Czytelnicy,

Koniec roku to czas podsumowań także tych w zakresie finansów instytucji kultury. Zgodnie ustawą o finansach publicznych dyrektor instytucji kultury do 28 lutego 2023 r. ma obowiązek przedstawić zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z wykonania planu finansowego. Po tym dniu a nawet jeszcze przed nią organizator ma prawo do przeprowadzenia kontroli w instytucji kultury za 2022 r. a także za lata wcześniejsze.

Kto konkretnie taką kontrolę może przeprowadzić, czy mogą to być pracownicy urzędu gminy, a przede wszystkim co może być przedmiotem tej kontroli, często jest błędnie interpretowane przez organizatora. Chęć dokładnego sprawdzenia, a nawet ciekawość, co się dzieje w instytucji kultury nie powinny stanowić przyczyny, dla której kontrolerzy wkraczają do instytucji kultury.

Kolejna budząca wątpliwości kwestia to to, jakie dokumenty w trakcie kontroli dyrektor instytucji kultury ma obowiązek przedstawienia organizatorowi. Czy żądanie wglądu do akt osobowych pracowników lub przedstawienie listy płac za poprzedni rok są działaniami znajdującymi potwierdzenie w przepisach prawa? Czy organizator może ingerować w kwestie związane z zarządzaniem instytucją? I wreszcie, jak daleko wiążące są dla dyrektora instytucji kultury wnioski zawarte w protokole kontroli — czy dyrektor musi brać pod uwagę polecenia określonego zachowania lub poprawienia pewnych błędów zauważonych w trakcie kontroli?

Na te wszystkie wątpliwości i wiele innych odpowiemy w trakcie specjalnie przygotowanego przez Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, 120-minutowego webinaru pt. Kontrola organizatora w instytucji kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 19 grudnia 2022 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 11:00

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów dotyczących kontroli organizatora w instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie w związku z ich stosowaniem pojawiają się w instytucjach kultury.

Program webinaru

 1. Nadzór a kontrola — ważna różnica.
 2. Kto i co może kontrolować z ramienia organizatora w instytucji kultury:
  • rola komisji rewizyjnej,
  • prawo radnych do zasięgania informacji o działalności instytucji kultury,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub województwa, minister, skarbnik, sekretarz i inni pracownicy urzędu a ich uprawnienia w stosunku do instytucji kultury i dyrektora.
 3. Co podlega kontroli przez organizatora?
 4. Jakie dokumenty należy przekazać do kontroli?
 5. Wnioski i zalecenia pokontrolne — na co należy zwrócić uwagę?
 6. Czy organizator jest uprawniony do kontroli zarządczej w instytucji kultury?

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 120 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 319 zł zapłacą Państwo 259 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania