Drodzy Czytelnicy,

Przepisy dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających instytucją kultury, czyli dyrektora, jego zastępcy oraz głównego księgowego budzą wiele wątpliwości. W szczególności ważna jest relacja tzw. ustawy kominowej do zasad wynagradzania określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nieustanne problemy to m.in, jakie składniki wynagrodzenia można wypłacić tym pracownikom instytucji kultury, czy należą im się premie i nagrody inne niż nagroda roczna oraz czy można im wpłacić nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy i lata następne.

Aby uporządkować Państwa wiedzę o wynagradzaniu kadry zarządzającej instytucją kultury Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawcę Poradnika Instytucji Kultury, 90-minutowego webinaru pt. Wynagrodzenie pracowników kierujących instytucją kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania webinaru

 • Data: 14 grudnia 2022 r.
 • Czas trwania: 11:30 do 13:00

Prowadzący webinar

Webinar poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Anna Gotkowska:

 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury, m.in. dotyczących wynagradzania pracowników instytucji kultury, regulaminu organizacyjnego i regulaminu wynagradzania oraz czasu pracy;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. wynagradzania pracowników, czasu pracy i prawa pracy w instytucjach kultury,
 • właścicielka kancelarii prawnej zajmującej się doradztwem prawnym dla instytucji kultury.

Cel webinaru

Celem webinaru jest zdobycie praktycznej wiedzy o stosowaniu przepisów ustawy o działalności kulturalnej oraz ustawy kominowej w zakresie kształtowania składników wynagrodzenia dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucji kultury i poznanie rozwiązań specyficznych problemów, jakie pojawiają się z ich stosowaniem.

Program webinaru

 1. Wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury:
  • co składa się na wynagrodzenie miesięczne dyrektora — obligatoryjne składniki wg ustawy o działalności kulturalnej i tzw. ustawy kominowej,
  • czy w trakcie okresu, na jaki dyrektor został powołany, możliwa jest zmiana wysokości lub składników wynagrodzenia dyrektora?
  • nagroda roczna — przesłanki i zasady jej przyznawania przez organizatora,
  • nagroda jubileuszowa, w tym możliwość przyznania jej za 45 i kolejne lata pracy,
  • odprawa emerytalna — czy instytucja może ją wypłacić dyrektorowi w wysokości wynikającej z regulaminu wynagradzania obowiązującego w tej instytucji?
  • prawo dyrektora do świadczenia urlopowego.
 2. Wynagrodzenie zastępcy dyrektora i głównego księgowego:
  • ustalanie wysokości i składników wynagrodzenia,
  • czy możliwe jest przyznanie im premii i nagród?
  • problem przyznania tym osobom dodatku specjalnego
  • nagroda roczna — kiedy można ja przyznać, jak ustalić jej wysokość, czy można wypłacić ją w kilku częściach?
  • nagroda jubileuszowa za 45 i kolejne lata pracy,
  • odprawa emerytalna — czy można ją przyznać w wysokości wyżej niż przewiduje ustawa o działalności kulturalnej lub regulamin wynagradzania?

Koszt webinaru

W cenie webinaru (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 90 minut ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie webinaru w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na webinarze wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 219 zł zapłacą Państwo 189 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w webinarze instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za webinar wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia.

Webinar odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania z webinaru potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w webinarze nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed webinarem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w webinarze. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas webinaru i wylogowania uczestników niezgłoszonych na webinar albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania