Do 15 czerwca br. możesz wziąć udział w czwartej edycji badania ENUMERATE, którego celem jest zebranie danych dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie. Polskim koordynatorem projektu jest MKiDN.

Badanie ENUMERATE skierowane jest do wszystkich instytucji w Europie, których zadaniem jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W badaniu mogą wziąć udział również instytucje, które obecnie nie prowadzą digitalizacji.

Ankieta zawiera cztery pytania dotyczące aktywności digitalizacyjnej instytucji, polityki tworzenia i udostępniania zbiorów cyfrowych, bezpiecznego przechowywania zbiorów cyfrowych oraz kosztów związanych z tworzeniem i zapewnieniem trwałości projektów cyfrowych.

Zgromadzone dane z przeprowadzonego badania będą wykorzystane do tworzenia nowych programów i strategii związanych z digitalizacją i ochroną zasobów cyfrowych zarówno na poziomie poszczególnych państw, jak i w całej Europie. Uśrednione wyniki ankiety zostaną przekazane wszystkim organizacjom biorącym udział w badaniu.

Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić kwestionariusz w polskiej wersji językowej.