Trwa nabór zgłoszeń na szkolenia online „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, których organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Szkolenia zostały przygotowane we współpracy urzędów marszałkowskich województwa dolnośląskiego i pomorskiego w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.

Szkolenia zostały podzielone na 14 bloków tematycznych, dotyczących różnych dziedzin życia lokalnej społeczności. Treści zajęć zostały dopasowane do charakterystyki regionów dolnośląskiego i pomorskiego. Uczestnicy inicjatywy poznają m.in. podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków, metody i narzędzia aktywizowania mieszkańców wokół dziedzictwa czy zapoznają się z zagadnieniami prawnymi związanymi z zielenią i krajobrazem.

Inicjatywa skierowania jest do przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców oraz aktywistów.

Szkolenia odbędą się online w trybie modułowym 18, 21, 22, 23 i 25 listopada 2022 r.

Zajęcia poprowadzą m.in. Agnieszka Gajc, animatorka, certyfikowana trenerka ze Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET; Paulina Legutko-Kobus, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Publicznej SGH w Warszawie; Jacek Brudnicki, prawnik, historyk sztuki, kierownik Zespołu ds. Obsługi Prawnej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy zarejestrować się, klikając w poniższe linki: