Do 26 września br. trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny związany z dziedzictwem kulturowym. Konkurs ogłoszony jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a jego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych realizowanych w 2015 r.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz do podmiotów, które współorganizowały projekty edukacyjne dotyczące zabytków.
Do inicjatywy można zgłaszać projekty, które m.in. upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku lub przestrzeni zabytkowej bądź też wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie.

Zgłoszenia można nadsyłać w trzech kategoriach. Są to:

  • prelekcje, wykłady, warsztaty;
  • aktywności plenerowe oraz
  • wystawy i projekty multimedialne.

Każdy projekt edukacyjny może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Laureaci konkursu we wszystkich kategoriach otrzymują nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce przysługuje 20 000 zł, za II I III odpowiednio 15 000 i 10 000 zł. Osoby, które zostaną wyróżnione, otrzymają po 5000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy przesłać pocztą, zgłoszenia na adres:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa.

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem dotyczącym przyznanych nagród zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w listopadzie 2016 r.