Do końca kwietnia br. można wziąć udział w nowej inicjatywie literackiej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego pt. „Laur imienia Joanny i Jana Kulmów”. Nagroda będzie przyznawana raz w roku w dwóch kategoriach: sztuka i promocja czytelnictwa.

Nadrzędnym celem nagrody „Laur im. Joanny i Jana Kulmów” jest upamiętnienie i kontynuacja spuścizny oraz idei twórczego życia i działalności małżeństwa Joanny i Jana Kulmów oraz promocja wybitnych żyjących polskich twórców i ich dzieł, a także promocji oryginalnych, twórczych działań promujących książkę i czytelnictwo.

Nagroda przyznawana będzie w dwóch dziedzinach: sztuki oraz animacji czytelnictwa. W dziedzinie sztuki będą ją mogły otrzymać osoby, które poprzez wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach sztuki związanej z książką, m.in. literatury, ilustracji, grafiki, malarstwa, rzeźby lub refleksji filozoficznej, rozbudzają wrażliwość młodego pokolenia na sztukę, szczególnie sztukę książki.

W dziedzinie animacji czytelnictwa nagradzane będą natomiast osoby, które prowadzą działalność charytatywną, społeczną lub kulturalną oddziałującą na postawy, zainteresowania i świat wartości młodego pokolenia, skutecznie promują czytelnictwo, rozbudzają zainteresowanie książką i kształtują społeczne postawy.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby prywatne, instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, m.in. biblioteki, fundacje, organizacje społeczne, związki twórcze, a także członkowie kapituły.

Aby zgłosić kandydata do nagrody, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny jako załącznik do regulaminu konkursu [plik ODT].