4 października 2018 r. w hotelu Holiday Park w Warszawie odbędzie się spotkanie beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, którzy realizowali swoje działania w latach 2013–2018. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Spotkanie stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowymi instytucjami kultury, będącymi beneficjentami kolejnych edycji programu. Organizator opisuje akcję jako wzmocnienie sieci współpracy między domami kultury. Uczestnicy spotkania podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją programu. Będą mogli pochwalić się sukcesami, ale także porozmawiać o trudnościach i wyzwaniach, przed którymi stoją pracownicy domów kultury.

Podczas spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach dotyczących współpracy animatorów kultury z samorządem lokalnym. Dowiedzą się m.in. jak współpracować ze społecznościami lokalnymi czy jak projektować ofertę kulturalną dla seniorów. Uczestnicy spotkania mogą wziąć udział również w warsztatach tworzenia oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne oraz poznają strategię komunikacji zewnętrznej domu kultury, czyli jak sprawnie zaplanować i prowadzić działania promocyjne. Jednym z tematów zajęć będzie również wolontariat w domach kultury.

Każdy z beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne może wydelegować dwóch reprezentantów.

Program Dom Kultury realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.