Jeszcze tylko do 9 maja br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Programu „Sportowe Wakacje+”. Organizatorem inicjatywy jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Budżet projektu to 30 000 000 zł.

Nadrzędnym celem programu „Sportowe Wakacje+” jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, eventów, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.

Założeniem inicjatywy jest także promocja aktywnego wypoczynku w kraju oraz umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym poznawaniu walorów turystycznych naszego kraju oraz upamiętnieniu postaci i wydarzeń, które miały istotne znaczenie w historii Polski.

Zadania realizowane w ramach konkursu mają polegać na organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych, przygotowaniu turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych a także organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim — wyłonienie operatora krajowego.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia oraz fundacje.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT.

Rozpatrzenie wniosków potrwa do 18 czerwca 2021 r.