Do 20 sierpnia br. trwa druga tura naboru wniosków do programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjdź, zobacz, działaj”. Program ten w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek w Polsce organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Projekt ten adresowany jest głównie do bibliotek publicznych z obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich do 20 000 mieszkańców uczestniczących w PRB. W programie grantowym wnioski mogą składać również biblioteki biorące udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką” oraz biblioteki, których pracownicy są członkami sieci LABIB.

Strategicznym celem konkursu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjdź, zobacz, działaj” jest wzmocnienie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez bibliotekarzy. Bardzo ważne jest także inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań, tworzenie sieci aktywnych pracowników tych instytucji czy rozprzestrzenianie dobrych pomysłów i praktyk zwiększających prestiż i oddziaływanie bibliotek w środowisku lokalnym.

W ramach drugiej tury naboru wnioski mogą składać ponownie biblioteki, które w turze czerwcowej nie zostały zakwalifikowane a chcą otrzymać grant w wysokości 5000 zł. Grant ten przeznaczony jest na organizację wizyty studyjnej tzw. jednodniowego spotkania organizowanego przez bibliotekę — gospodarza. Podczas takiej wizyty biblioteka, która otrzyma dotację, prezentuje w formie warsztatowej lub w innej, dokonania, które poprzez sposób, realizację, tematykę czy zasięg wykraczają ponad przeciętne metody pracy bibliotecznej.

Wnioski można składać wyłącznie online na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wyniki naboru Rada Programowa ogłosi do 8 września br.