Niemal 100 mln zł przeznaczy rząd na wieloletni program „Europejska Stolica Kultury”, który w 2016 r. zawita do stolicy Dolnego Śląska. Pod koniec lipca na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w tej sprawie. Nadzór nad projektem powierzono Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Forum Muzycznemu. Wrocław obejmie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wraz z hiszpańskim San Sebastian.

Inicjatywa ta ma być realizowana w latach 2016–2017. W pierwszym roku MKiDN przekaże wsparcie w wysokości 96 mln zł, w drugim zaś będą to 3 mln zł. Celem rządowego programu jest zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Śląska i samego Wrocławia na tle Europy, a także kompleksowa promocja polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Program artystyczny ESK, który został zaprezentowany w czerwcu br., przewiduje ponad 1000 wydarzeń artystycznych, które opracowali wspólnie kuratorzy zajmujący się poszczególnymi obszarami sztuki — architekturą, filmem, literaturą, muzyką, sztukami wizualnymi, teatrem, performance oraz operą.

Wśród najważniejszych wydarzeń artystycznych znalazły się m.in. wręczenie Europejskich Nagród Filmowych oraz międzynarodowy festiwal teatralny Olimpiada Teatralna. W 2016 r. Wrocław będzie także Światową Stolicą Książki UNESCO. Odbyć ma się również wielkie widowisko operowe „Hiszpańska noc z Carmen — Zarzuela Show”, oparte na hiszpańskich tradycjach muzycznych. Program ESK 2016 uzupełniają projekty społeczne i edukacyjne, których celem jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.