Trwa nabór zgłoszeń do programu Technologie.org.pl, w którym organizacje pozarządowe, biblioteki i muzea publiczne w całej Polsce mogą korzystać z oferty oprogramowania i sprzętu komputerowego. Program realizowany jest przez Fundację TechSoup. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Program Technologie.org.pl to kontynuacja wsparcia, jakie Fundacja TechSoup zapewniała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, które polegało na udostępnieniu bibliotekom nieodpłatnie oprogramowania firmy Microsoft. Obecnie, w ramach programu Technologie.org.pl organizacje pozarządowe a także biblioteki i muzea publiczne mogą pozyskać sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie różnych firm technologicznych partnerów TechSoup.

Instytucje biorące udział w programie, mogą skorzystać z oferty, wnosząc niską opłatę administracyjną, która stanowi kilka lub kilkanaście procent wartości rynkowej danego produktu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wystarczy się zarejestrować się na stronie Fundacji TechSoup. Należy podać podstawowe dane, dołączyć statut biblioteki oraz wpis do rejestru instytucji kultury. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu, biblioteka może korzystać z ofert dostępnych na www.techsoup.pl.