Już po raz piąty bibliotekarze z całej Polski spotkają się podczas Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Pod hasłem „Cała naprzód” organizuje go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie odbędzie się 20 i 21 października 2014 r. w Warszawie. Jego motywem przewodnim ma być otwartość i współpraca w branży. Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać jeszcze tylko do 31 lipca br.

Kongres jest przeznaczony głównie dla przedstawicieli bibliotek publicznych, domów kultury, szkół, urzędów gmin i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ściśle współpracujących z bibliotekami. Celem kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych jest ukazanie jak najlepszych i jak najtrwalszych relacji pomiędzy bibliotekami a ich partnerami.
Na to wydarzenie składa się szereg warsztatów, w czasie których omawiane będą wzorcowe działania związane z prezentowanymi tematami. Do końca lipca można również przysyłać propozycje tych dobrych praktyk, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Co ciekawe, autorzy najlepszych z nich otrzymają po 15 minut na zaprezentowanie swoich pomysłów na warsztatach, które odbędą się w czterech merytorycznych blokach.

Blok „Kto pyta nie błądzi. Słuchaj mieszkańców, rozmawiaj z partnerami”

 • Jak skutecznie rozmawiać z mieszkańcami o ich potrzebach?
 • Przykłady dobrej komunikacji z partnerami.
 • Jak się zachować aby pierwsze spotkanie z partnerem okazało się sukcesem?

Blok „Myślenie na przyszłość. Zaplanuj, wybieraj, zdecyduj”

 • Przykłady działań motywujących mieszkańców do decydowania o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.
 • Przykłady realizacji działań zaczerpniętych z publikacji „Pomysły do zrobienia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę.
 • Przykłady informowania o wydarzeniach w sposób nieszablonowy.

Blok „Do odważnych świat należy. Eksperymentuj”

 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach partnerskich?
 • Sposoby na przywrócenie dynamiki w partnerstwie.
 • Nietypowe i nieszablonowe pomysły dotyczące działań bibliotecznych i okołobibliotecznych.

Blok „As w rękawie. Pokaż i wykorzystaj swoje atuty”

 • Planowanie, określanie celów i badanie rezultatów.
 • Przykłady skutecznego pozyskiwania funduszy oraz budowania partnerstwa międzynarodowego.
 • Technologiczne narzędzia promocji działań.

Więcej informacji dotyczących V Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych znajduje się na stronie internetowej Programu Rozwoju Bibliotek.