Wezmą w nim udział uczestnicy spotkań zorganizowanych w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014”. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest przygotowanie krótkiej pracy pisemnej w dowolnej formie (esej, felieton, wiersz, reportaż), w której przedstawią jeden dzień swojego życia w świecie nowych technologii w 2025 r. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Prace konkursowe należy przesłać do 30 kwietnia 2014 r. za pomocą internetowego formularza konkursowego, który jest dostępny na stronie Biblioteki.org. Co ważne, w konkursie zostaną nagrodzone także trzy instytucje lub organizacje wskazane w zgłoszeniach trzech nagrodzonych laureatów konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na internetowej stronie Konkursu Biblioteki.org do 31 maja 2014 r. Dla zwycięzców konkursu w jego regulaminie zagwarantowano nagrody.

Od 24 do 30 marca br. w całej Europie w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014” odbywały się spotkania, podczas których ich uczestnicy poznawali różne możliwości i zastosowania Internetu – przede wszystkim takie, które pomagają w znalezieniu pracy lub zaplanowaniu przyszłości zawodowej.

Jak podaje FRSI, w polską edycję kampanii w tym roku zaangażowało się 481 instytucji i organizacji, w tym aż 399 bibliotek.

Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. Działania w ramach kampanii polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań mających pokazać ciekawe i praktyczne możliwości wykorzystania różnorodnych zasobów i zastosowań nowych technologii głównie dla tych, którzy do tej pory z nich nie korzystali. Na szczeblu europejskim Tydzień z Internetem koordynuje sieć organizacji Telecentre Europe. Koordynatorem krajowym kampanii w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.