Składki, jakie odprowadza instytucja kultury dla pracownika na urlopie wychowawczym, ulegną zmianie.

Od 1 stycznia 2012 r., instytucje kultury rozliczające ubezpieczonych pracowników przebywających na urlopach wychowawczych muszą w dokumentacji wykazywać składki emerytalno-rentowe ustalone od nowej podstawy. Chodzi o kwotę 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z uwzględnieniem wskazanego w przepisach ograniczenia jej wysokości. Pierwsze rozliczenie na nowych zasadach nastąpi jednak dopiero w lutym 2012 r. (składki należne za styczeń 2012 r.). Nowe zasady wprowadziła ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).