Pytanie

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i celową od organizatora, jak również osiąga własne dochody, które w znacznym stopniu utraciła z powodu pandemii COVID-19. Własny dochód stanowi przeciętnie 5% środków instytucji kultury.
Czy samorządowa instytucja kultury, która za marzec, kwiecień i maj 2020 r. otrzymała zwolnienie z 50% składek ZUS, nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, składając wnioski o zwolnienia?

Złożenie wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Wyjaśnienie

Naruszeniem dyscypliny jest niezapłacenie składek ZUS (art. 14 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Jeśli zatem instytucja kultury opłaciła składki w wysokości 50% po otrzymaniu decyzji z ZUS, to nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych.

Jednak jeśli nie opłaciła składek przed otrzymaniem decyzji, to sprawa trochę się komplikuje, nie ma bowiem przepisów ani interpretacji mówiących jednoznacznie, czy takie postępowanie w okresie pandemii jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, czy też nie.

Decyzja w takim przypadku należy do organów orzekających, pozostaje tylko wierzyć w rozsądek rzeczników dyscypliny finansów, którzy nie powinni wszczynać postępowań w tego typu sprawach.

Proszę pamiętać, że wszczęcie postępowania nie oznacza automatycznie poniesienia kary.

Pandemia jest trudnym czasem dla instytucji kultury, proszę jednak zwrócić uwagę, że jeśli ZUS został opłacony z dotacji podmiotowej (a tak jest najczęściej), to zwrócone składki trzeba odprowadzić do organizatora.

Przy czym organizator może podjąć decyzję o tym, że zwrócone składki (lub do rozliczenia w późniejszym okresie) pozostaną w instytucji kultury.

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 15 lutego 2021 r. poz. 289)