7 maja odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III ustawy deregulacyjnej). Projekt (druk nr 2331) został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

III ustawa deregulacyjna jest ważna dla instytucji kultury, bo wprowadza spore zmiany w ustawie o działalności kulturalnej oraz ustawie o muzeach. Pojawi się definicja pracownika artystycznego oraz zmiany w ustalaniu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury a w przypadku muzealników nastąpi określenie zadań, których wykonywanie spowoduje zaliczenie pracownika muzeum do tej grupy zawodowej.
Zmienić się też mają przepisy dotyczące ochrony prawnej rzeczy ruchomych o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium RP (tzw. immunitet muzealny).

O projektowanych zmianach piszemy obszernie w numerze majowym Poradnika Instytucji Kultury, a także w jego wersji online.

Zamów majowy numer Poradnika Instytucji Kultury z informacją o planowanych zmianach: