Szanowni Państwo,

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy a jednocześnie jedną z ważniejszych bolączek osób odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie czasu pracy w instytucjach kultury. Niestety, tak często doświadczany przez instytucje kultury brak środków finansowych na zwiększenie liczby etatów lub niewłaściwe nimi zarządzanie powoduje, że prawidłowe ułożenie harmonogramów czasu pracy pracowników staje się bardzo problematyczne.

Stąd bardzo często dyrektorzy instytucji, borykając się z brakiem rąk do pracy, wykorzystują możliwość zatrudnienia w godzinach nadliczbowych także wówczas, gdy zgodnie z przepisami jest to nieuzasadnione. Zdarza się również, że pracownicy pracują stale po 6 dni w tygodniu a także świadczą pracę podczas tzw. dyżuru pracowniczego. Wszystkie te rozwiązania nie są prawidłowe.

Aby przekonać Państwo, że można — przestrzegając przepisów — uelastycznić czas pracy pracowników instytucji kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne warsztaty pt. Najczęstsze problemy z czasem pracy w instytucjach kultury. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: siedziba Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19, Rzeszów
 • Data: 8 listopada 2017 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do około 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Anna Gotkowska:

 • autorka publikacji Czas pracy w instytucjach kultury;
 • radca prawny;
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim;
 • autorka licznych publikacji dotyczących prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy oraz prawa instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury (Wydawnictwo Prawo dla Praktyków);
 • autorka publikacji książkowych dla instytucji kultury;
 • szkoleniowiec z zakresu m.in. czasu pracy w instytucjach kultury i prawa instytucji kultury.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących uelastyczniania czasu pracy, gdy instytucja ma mało środków finansowych i pracowników, a dużo zajęć dla nich.

Tematyka szkolenia

Na szkoleniu poruszymy następujące zagadnienia:

 • Dlaczego podczas dyżuru pracowniczego pracownik nie może świadczyć pracy?
 • Jak uniknąć planowania pracy w nadgodzinach?
 • Systemy czasu pracy, w tym system zadaniowy. Jak wybrać najkorzystniejszy?
 • Kiedy mamy do czynienia z rozpoczynaniem pracy dwa razy w ciągu jednej doby?
 • Jak prawidłowo układać rozkłady czasu pracy z uwzględnieniem nieprzerwanych dobowych i tygodniowych odpoczynków?
 • Jak rozwiązać problemy wynikające ze stosowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
 • Jak stosować normy czasu pracy wynikające z okresu rozliczeniowego?
 • Jak rozliczać czas pracy pracowników niepełnoetatowych?
 • Jak bilansować dni pracy dniami wolnymi od pracy, gdy instytucja kultury pracuje także w soboty lub niedziele?
 • O jakich ograniczeniach wynikających z przepisów dotyczących pracy w nocy oraz w niedziele i święta należy pamiętać?
 • W jakich sytuacjach — według najnowszego orzecznictwa — pracownicy zarządzający zakładem pracy w imieniu pracodawcy jednak mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rozwiązać konkretny problem z czasem pracy w instytucji zgłoszony do omówienia w trakcie warsztatów?

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia, 399 zł netto za uczestnika szkolenia, zapewnione są:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 3. publikacja książkowa Czas pracy w instytucjach kultury,
 4. catering (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i lunch.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 399 zł zapłacą Państwo 379 zł netto za uczestnika szkolenia.

Materiały do pobrania