Szanowni Państwo!

Do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w instytucji kultury, podobnie jak w innych jednostkach niezbędne jest ustalenie sald końcowych aktywów i pasywów, porównanie sald z wynikami inwentaryzacji i przeprowadzenie niezbędnych korekt, sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych oraz zestawień obrotów i sald kont analitycznych oraz dokonanie uzgodnień.

W zasadzie prace dotyczące sprawozdania finansowego można podzielić na 3 etapy:
1) prace przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego,
2) sporządzenie sprawozdania finansowego,
3) prace kończące rok obrotowy.

Aby pomóc Państwu te prace dobrze zaplanować i sprawnie przeprowadzić, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucji kultury — jak zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe? Ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Miejsce szkolenia i jego termin

 • Miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań
 • Data: 1 lutego 2018 r.
 • Czas trwania: od 10:00 do około 15:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi Ewa Ostapowicz:

 • ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością
 • specjalista w zakresie finansów i rachunkowości instytucji kultury
 • autorka licznych porad z finansów i rachunkowości instytucji kultury w Poradniku Instytucji Kultury oraz publikacji książkowych Wydawnictwa Prawo dla Praktyków.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia, 399 zł netto za uczestnika szkolenia, zapewnione są:

 1. materiały szkoleniowe,
 2. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 3. publikacja książkowa Czas pracy w instytucjach kultury,
 4. catering (kawa/herbata/kruche ciasteczka) i lunch.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 449 zł zapłacą Państwo 409 zł netto za uczestnika szkolenia.

Materiały do pobrania