Aktualności

Do połowy czerwca samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie „Kultura Cyfrowa”

24 maja 2016

Do 15 czerwca br. trwa rekrutacja do programu Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Budżet programu wynosi 7 000 000 zł. Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek poprzez konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).

Czytaj więcej »

Chcesz nauczyć się pisać notki prasowe oraz dowiedzieć się jak tworzyć chwytliwy tytuł swoich tekstów? Zapisz się na warsztaty NCK „Pisz skutecznie w Internecie”

20 maja 2016

Do 29 maja br. trwa rekrutacja na warsztaty „Pisz skutecznie w Internecie”, które odbędą się w Narodowym Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Zajęcia zaplanowano na 17 i 20 czerwca br. w godzinach od 10:00 do 16:00.

Czytaj więcej »

23 maja br. rusza rejestracja na II NieKongres Animatorów Kultury

18 maja 2016

Od 7 do 9 lipca br. w Lubiążu odbędzie się II NieKongres Animatorów Kultury. Impreza odbędzie się podczas Slot Art Festivalu w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Organizatorami inicjatywy są Biuro Festiwalowe Impart 2016, Narodowe Centrum Kultury, Forum Kraków oraz Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych. Udział w II edycji imprezy jest bezpłatny. Rejestracja rusza już 23 maja 2016 r.

Czytaj więcej »

Ruszyła rekrutacja na staże w instytucjach kultury. Zgłoś się już dziś!

16 maja 2016

Trwa rekrutacja do letniej edycji staży w instytucjach kultury. Inicjatywa, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowana jest w ramach programu „Kadra Kultury”. Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania kulturą.

Czytaj więcej »

Do 10 czerwca br. możesz zgłosić swoją placówkę muzealną do nagrody EMYA 2017

10 maja 2016

Do 10 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu EMYA 2017, w której muzea ze Starego Kontynentu walczą o Europejską Nagrodę Muzealną. Organizatorem inicjatywy jest Europejskie Forum Muzeów. Laureata nagrody poznamy w maju przyszłego roku podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Paryżu.

Czytaj więcej »

W maju w bibliotekach w całej Polsce odbędą się debaty dotyczące rozwoju lokalnych społeczności

9 maja 2016

Od 16 do 22 maja br. w ponad 50 bibliotekach w całej Polsce odbędą się debaty społeczne w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”. Inicjatywę realizuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Kongresu Obywatelskiego.

Czytaj więcej »

Tylko do 11 maja instytucje kultury mogą zgłaszać się do kolejnej edycji akcji „Zaproś nas do siebie!”

5 maja 2016

Inicjatywa skierowana jest do domów, ośrodków i centrów kultury. Pilotażowa edycja projektu odbyła się w 2015 r. w ramach działań trzech programów: Dom Kultury+, Platforma Kultury i Kadra Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa rekrutacja do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

27 kwietnia 2016

Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja zdolnej młodzieży w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci. Organizacja pomaga od lat wybitnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w rozwoju ich uzdolnień naukowych, technicznych i artystycznych. W ramach inicjatywy organizowane są m.in. obozy naukowe, warsztaty, a także seminaria. Formularz rekrutacyjny projektu zostanie uruchomiony na stronie internetowej organizacji w połowie maja.

Czytaj więcej »

Biblioteka Narodowa zaprasza na trzecie już szkolenie w ramach „Academiki”

26 kwietnia 2016

10 czerwca 2016 r. od godziny 10:00 do 13:30 w siedzibie Biblioteki Narodowej w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej w al. Niepodległości 213 odbędzie się szkolenie „Academica — cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna”. Zajęcia prowadzą specjaliści z BN. Szkolenie jest bezpłatne.

Czytaj więcej »

Rusza Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

20 kwietnia 2016

Biblioteka Narodowa wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Inicjatywa ta jest projektem wieloletnim realizowanym w latach 2016–2020. W ramach Programu zdefiniowano Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Prognozowany budżet projektu na 2016 r. to 26,5 mln zł.

Czytaj więcej »

Do końca kwietnia można zgłaszać swoje pomysły na akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”

18 kwietnia 2016

Do 30 kwietnia br. można zgłaszać projekty do corocznej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, której pomysłodawczynią jest Paulina Milewska — bibliotekarka i pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Czytaj więcej »

Biblioteki mogą się zgłaszać do III edycji programu „mPotęga”

14 kwietnia 2016

Do 10 maja br. w ramach III edycji programu „mPotęga” organizowane są dwa konkursy grantowe, w których można ubiegać się o dofinansowanie. O granty ubiegać się mogą biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Program „mPotęga” realizuje Fundacja mBanku i Fundację Dobra Sieć. Na uczestników inicjatywy czekają nagrody pieniężne do 8000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Opłaty związane z wyświetlaniem filmu w bibliotece

15 maja 2016

Biblioteka chce wyświetlić uczniom dokumentalny film historyczny.
Czy oprócz opłat do ZAiKS-u powinna ponieść jakieś opłaty?

Czytaj więcej »

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

1 maja 2016

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Czytaj więcej »

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

15 kwietnia 2016

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Czytaj więcej »

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

1 kwietnia 2016

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Czytaj więcej »

Koszty realizacji programu z Fundacji Kronenberga są wydatkiem strukturalnym

15 marca 2016

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?

Czytaj więcej »

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkowe

1 marca 2016

W skład biblioteki wchodzi 7 filii bibliotecznych. Statut określa m.in. lokalizację filii, tzn. adresy placówek z podaniem nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Wszystkie filie biblioteczne znajdują się na terenie jednego miasta. Jedna z tych filii zmieni lokalizację — zostanie przeniesiona do innego lokalu, również na terenie tego samego miasta.
Biblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii.
Czy w tym przypadku należy podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii? Jeśli tak, to czy trzeba czekać na wydanie aktu o zamiarze zmiany statutu w zakresie lokalizacji filii oraz zanim upłynie 6 miesięcy od wydania takiego aktu? Czy obydwa te warunki muszą być spełnione jednocześnie?
Czy w przypadku powołania nowej filii bibliotecznej również trzeba czekać 6 miesięcy?

Czytaj więcej »

Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

15 lutego 2016

Instytucja kultury przyjęła do używania środek trwały — ogrodzenie. Po zakończonym roku instytucja koryguje VAT naliczony według ostatecznej struktury, a jego nadwyżkę musi przekazać do organizatora.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu nadwyżki VAT naliczonego przekazanego do organizatora, w przypadku gdy ogrodzenie zostało sfinansowane dotacją, którą ujęto na koncie 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
Jaki to będzie miało wpływ na amortyzację ogrodzenia i jej rozliczenie w przyszłości?
W związku ze zwrotem VAT w korespondencji z kontem 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” przy ostatnim odpisie amortyzacyjnym będzie taka sytuacja, że amortyzacja w części zwrotu VAT nie będzie miała pokrycia w przychodach. Czy należy ją odnieść tylko w koszty instytucji?

Czytaj więcej »

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

1 lutego 2016

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Czytaj więcej »