Aktualności

Zgłoszenia w Konkursie „Odyseja technologiczna 2025″ tylko do 30 kwietnia!

15 kwietnia 2014

Wezmą w nim udział uczestnicy spotkań zorganizowanych w ramach kampanii „Tydzień z Internetem 2014″. Zadaniem osób biorących udział w konkursie jest przygotowanie krótkiej pracy pisemnej w dowolnej formie (esej, felieton, wiersz, reportaż), w której przedstawią jeden dzień swojego życia w świecie nowych technologii w 2025 r. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Najnowszy raport o stanie bibliotek publicznych już dostępny

26 marca 2014

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Bibliotekę Narodową, po raz pierwszy od 9 lat wzrosła liczba wypożyczeń w bibliotekach publicznych, a nakłady na zakupy nowych książek wzrosły o 13%.

Czytaj więcej »

Do 14 kwietnia br. można się ubiegać o stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II połowę 2014 r.

20 marca 2014

Wniosek o stypendium mogą składać osoby fizyczne, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z dwóch przewidzianych przez ministra kategorii. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie.

Czytaj więcej »

Od 17 marca do 30 kwietnia można składać wnioski w priorytecie Partnerstwo publiczno-społeczne w programie Promocja literatury i czytelnictwa

13 marca 2014

O dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł do 30 000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które nawiążą współpracę z biblioteką publiczną i podpiszą z nią umowę określającą warunki współpracy umożliwiające realizację określonego zadania.

Czytaj więcej »

Do 14 marca można składać wnioski w Programie DOM KULTURY+ Inicjatywy Lokalne 2014

5 marca 2014

Program, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Do rozdania jest 1,5 mln zł.

Czytaj więcej »

Do 21 marca br. kolejny nabór wniosków w Programie „Kultura polska na świecie”

26 lutego 2014

Artyści, twórcy kultury i przedstawiciele środowisk twórczych mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania i transportu do miejsca ich udziału w wydarzeniach poza granicami kraju (m.in w wystawach, koncertach, festiwalach, tournée, konkursach muzycznych).

Czytaj więcej »

Samorządowe instytucje kultury z Dolnego Śląska tworzą swoją reprezentację

18 lutego 2014

W środę 12 lutego br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Wśród założycieli znaleźli się szefowie domów i ośrodków kultury, bibliotek i muzeów z terenu Dolnego Śląska.

Czytaj więcej »

Do 24 lutego nabór wniosków w Programie Śpiewająca Polska

12 lutego 2014

Samorządowe instytucje kultury mogą wziąć udział w programie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży. Celem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2014, aby dzieci i młodzież przez śpiew radowały się życiem, doświadczały bogactwa muzyki, czerpały satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierały się na świat kultury. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Wiosennej Edycji projektu „Staże w instytucjach kultury 2014″

4 lutego 2014

Do 16 lutego br. instytucje kultury mogą składać wnioski z zapotrzebowaniem na stażystów, z których pomocy mogą skorzystać od marca aż do końca czerwca br. Rozmowy kwalifikacyjne w Edycji Wiosennej odbywają się w dniach 3–4 marca br. Rekrutacją zajmie się Narodowe Centrum Kultury, które realizuje program „Kurs na kulturę”. W takim przypadku NCK kieruje stażystę na praktykę, biorąc pod uwagę wymagania określone przez instytucję w formularzu zgłoszeniowym i preferencje stażystów.

Czytaj więcej »

Do 14 lutego trwa rejestracja na NieKongres Animatorów Kultury

29 stycznia 2014

To pierwsze ogólnopolskie spotkanie animatorów odbędzie się w dniach 26–28 marca br. w Warszawie. Prologiem do marcowego NieKongresu Ogólnopolska Giełda Projektów, która odbyła się była 7 grudnia 2013 r.

Czytaj więcej »

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków ogłosili kolejną edycję konkursu Zabytek Zadbany

20 stycznia 2014

Instytucje kultury, które są właścicielami, posiadaczami czy zarządcami obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą składać wnioski w tym ogólnopolskim konkursie, za którego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Mają na to czas jeszcze do 5 lutego br.

Czytaj więcej »

Można uzyskać nawet 3000 zł stypendium z Funduszu Promocji Twórczości

13 stycznia 2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości na 2014 r. Wnioski można składać do 30 stycznia br.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

16 kwietnia 2014

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe a wykorzystanie zaległego urlopu

1 kwietnia 2014

Bibliotekarka nie wykorzystała w 2013 r. urlopu wypoczynkowego, ponieważ przez prawie pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Poprosiła o wykorzystanie całego zaległego urlopu (20 dni roboczych) od 10 lutego 2014 r. Czy można jej wypłacić świadczenie urlopowe za 2014 r., skoro dotyczy ono zaległego urlopu?

Czytaj więcej »

Środki z dotacji czy przychody własne?

14 marca 2014

Instytucja kultury osiąga własne przychody z działalności (co stanowi 3% jej budżetu) i dofinasowanie w postaci dotacji podmiotowej od organizatora (co stanowi 97% budżetu).
Czy można uznać, że środki finansowe pozostające na koniec roku budżetowego po rozliczeniu wydatków pochodzą ze środków własnych i wtedy nie należy zwracać dotacji podmiotowej organizatorowi? Które wydatki w pierwszej kolejności mają być pokrywane z dotacji, a które z przychodów własnych? Czy może trzeba prowadzić dwa konta bankowe, oddzielne dla własnych przychodów i oddzielne dla dotacji podmiotowej, aby wyeliminować problem rozliczenia dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »

Praca w bibliotece w sobotę

1 marca 2014

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00, a w sobotę od 08:00 do 13:00. Czy za pracę w sobotę przysługuje jej wolne i w jakim wymiarze? Czy za pracę w sobotę należy jej się pełne 8 godzin wolnego, mimo iż świadczy pracę tylko przez 5 godzin?

Czytaj więcej »

Wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy w bibliotece

15 lutego 2014

Czy w bibliotece można stosować 6-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy?

Czytaj więcej »

Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

1 lutego 2014

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

  • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
  • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Czytaj więcej »

Kontrola finansowa na zamówienie dyrektora

15 stycznia 2014

Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może zamówić kontrolę dotyczącą gospodarki finansowej swojej instytucji w prywatnym biurze rachunkowym? Jakie organy są upoważnione do przeprowadzania kontroli w instytucjach kultury?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby

1 stycznia 2014

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?

Czytaj więcej »