Aktualności

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

22 lutego 2017

Do 24 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczy m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie. Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie.

Czytaj więcej »

Tylko do 28 lutego br. masz czas by zgłosić książkę do kolejnej edycji nagrody ANGELUS

21 lutego 2017

Do końca lutego br. można przesyłać zgłoszenia do XII edycji Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS. Na laureatów inicjatywy czeka 150 000 zł. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Wrocławia.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy do wiosennej edycji „Staże w instytucjach kultury”

15 lutego 2017

Jeszcze tylko do 19 lutego br. można zgłaszać się do kolejnej edycji „Staże w instytucjach kultury”. Staże realizowane są przez cały rok w ramach trzech edycji: Wiosenna, Letnia, Jesienno-Zimowa. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca lutego br. masz czas, aby zagłosować na Książkę Roku

14 lutego 2017

Do 28 lutego br. czytelnicy mogą głosować w II edycji plebiscytu „Książka Roku 2016 lubimyczytać.pl”. Do nagrody nominowanych jest 230 tytułów w 12 kategoriach z 79 wydawnictw. Wśród nominowanych znajdują się książki polskich i zagranicznych autorów wydane w minionym roku w Polsce. Laureatów plebiscytu poznamy 10 marca 2017 r. W I edycji czytelnicy oddali ponad 100 tysięcy głosów na swoich faworytów.

Czytaj więcej »

Do końca lutego trwa nadsyłanie najciekawszych pomysłów związanych z poprawą jakości życia osób starszych

9 lutego 2017

Do 28 lutego br. trwa przesyłanie listów intencyjnych w konkursie na nowatorskie rozwiązania, które mają wspierać osoby starsze wymagające opieki oraz ich opiekunów. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Do zgarnięcia w inicjatywie jest 50 000 zł.

Czytaj więcej »

Do 15 lutego br. możesz wybrać lekturę Narodowego Czytania 2017

6 lutego 2017

Do 15 lutego br. trwa głosowanie na książkę, która będzie odczytana podczas Narodowego Czytania 2017. Internauci mogą wybierać spośród takich pozycji wydawniczych jak „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza Słowackiego czy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Z inicjatywą wyboru lektury poprzez internetowe głosowanie wyszedł po raz drugi Prezydent RP.

Czytaj więcej »

Do 17 lutego br. możesz zgłosić festiwal do EFFE

2 lutego 2017

Do 17 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Programu „Europe for Festivals, Festivals for Europe”, który finansowany jest w ramach unijnego programu Kreatywna Europa.

Czytaj więcej »

W maju odbędzie się XIV edycja „Tygodnia Bibliotek”

1 lutego 2017

Od 8 do 15 maja br. odbędzie się XIV edycja „Tygodnia Bibliotek”, programu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotek. Hasłem tegorocznej edycji inicjatywy jest „Biblioteka. Oczywiście!”. W ramach „Tygodnia Bibliotek” przewidziano dwa konkursy. Na laureatów konkursów czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nocy Bibliotek 2017

25 stycznia 2017

Ruszyły zgłoszenia do III edycji akcji Noc Bibliotek 2017, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Hasło tegorocznej akcji to „Czytanie porusza”. Inicjatywa odbędzie się w sobotę 3 czerwca.

Czytaj więcej »

Do końca lutego Biblioteka Śląska w Katowicach czeka na zgłoszenia do VI edycji Konkursu Śląski Shakespeare

24 stycznia 2017

Do 28 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego — Śląski Shakespeare”. Organizatorem inicjatywy jest Biblioteka Śląska w Katowicach. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 maja 2017 r.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

18 stycznia 2017

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy na najlepszą książkę 2016 roku. Pozycje wydawnicze można zgłaszać w czterech kategoriach. Oddzielnym wyróżnieniem jest tytuł Warszawski twórca, przyznawany wybitnym pisarzom, w szczególny sposób związanym z Warszawą. Na laureatów nagrody czeka 200 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń na rzeczoznawców MKiDN

17 stycznia 2017

Do 1 marca br. trwa nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatek stażowy jest niepodzielny

15 lutego 2017

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat.
Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Czytaj więcej »

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

1 lutego 2017

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

16 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Czytaj więcej »

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy

2 stycznia 2017

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego.
Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy także za dni urlopu

15 grudnia 2016

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w instytucji kultury wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Czy za dni przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w pełnej wysokości, czy powinien on być proporcjonalnie pomniejszony o te dni i wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

Czytaj więcej »

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

1 grudnia 2016

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.
Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Czytaj więcej »

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

15 listopada 2016

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W układzie zbiorowym pracy nie wspomina się o zasadach jego wypłaty w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub korzystania z urlopu wypoczynkowego. Podobnie § 6 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: w sprawie wynagradzania) wspomina tylko o zasadach jego przyznawania.
Czy w związku z chorobą pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacany w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia tego dodatku, czy należy go wypłacić w całości?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

2 listopada 2016

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona.
Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości?
Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Czytaj więcej »