Aktualności

Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 — do 22 sierpnia można jeszcze składać wnioski

30 lipca 2014

Do 22 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014″, którym zarządza Instytut Książki. Projekt ten jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020 i jego celem strategicznym jest pozyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności oraz podniesienie prestiżu bibliotek publicznych i zmiana postrzegania ich funkcji przez otoczenie.

Czytaj więcej »

Do 5 sierpnia trwa konkurs minigrantowy II Ogólnopolskiego Tygodnia WLB

29 lipca 2014

5 sierpnia upływa termin zgłaszania akcji lokalnych w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Work-Life Balance, który odbędzie się od 25 do31 sierpnia br. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywności Lokalnej, a jego nadrzędnym celem jest wyselekcjonowanie działań, które upowszechniają i promują rozwiązania wspomagające zespolenie życia zawodowego z prywatnym.

Czytaj więcej »

Zgłoszenia na V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych już tylko do 31 lipca br.!

23 lipca 2014

Już po raz piąty bibliotekarze z całej Polski spotkają się podczas Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Pod hasłem „Cała naprzód” organizuje go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie odbędzie się 20 i 21 października 2014 r. w Warszawie. Jego motywem przewodnim ma być otwartość i współpraca w branży. Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać jeszcze tylko do 31 lipca br.

Czytaj więcej »

Targi dla bibliotek i muzeów w Warszawie w dniach 7–9 października

22 lipca 2014

W tych dniach odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Pod czas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów jak również ukazaniu problematyki z obszaru archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa. Drugą już edycja targów poszerzono, o tematykę z zakresu konserwacji i rejestracji zabytków.

Czytaj więcej »

Do 15 września muzea mogą zgłaszać się w prestiżowym konkursie The Luigi Micheletti Award 2015

18 lipca 2014

Fundacja Micheletti wraz z Fundacją European Muzeum Academy po raz 19. wyłoni zwycięzcę prestiżowej nagrody The Luigi Micheletti Award. W konkursie mogą startować muzea dokumentujące historię XX wieku zarówno specjalizujące się w aspektach społecznych, politycznych jak również w dziedzinie militarnej, muzea nauki, techniki i przemysłu, a także centra nauki oraz ekomuzea. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września br.

Czytaj więcej »

Do 31 sierpnia trwa konkurs na projekt wystawy sztuki w Wenecji

15 lipca 2014

W ramach 56. Międzynarodowej Wystawy Sztuki la Biennale di Venezia, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim. Propozycje prac, które trzeba nadsyłać do 31 sierpnia br. oceni specjalnie do tego powołane jury, za którego wyłonienie odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Czytaj więcej »

Członkowie Krajowej Rady Bibliotecznej powołani na nową, 5-letnią kadencję

7 lipca 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska powołała członków Krajowej Rady Bibliotecznej (KRB) na lata 2014–2019. Uroczystość odbyła się 2 lipca br. w siedzibie MKiDN.

Czytaj więcej »

Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków

26 czerwca 2014

To główny cel Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017, który rząd przyjął 24 czerwca 2014 r. Dokument przedłożyła Radzie Ministrów nowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w Programie Biblioteki Narodowej w priorytecie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

24 czerwca 2014

Biblioteki publiczne do 11 lipca 2014 r. mogą składać wnioski w programie BN w priorytecie 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Do podziału jest aż 20 mln zł, w tym 1/3 będzie przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej »

Trwa nabór w programie ministra Teatr 2015 — Promesa

10 czerwca 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy program Teatr 2015 — Promesa. Do rozdania jest łącznie 2,5 mln zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa do 30 września br.

Czytaj więcej »

Europejska Nagroda Muzealna EMYA 2015

5 czerwca 2014

Do 20 czerwca 2014 r. można wysyłać zgłoszenia w konkursie o europejską nagrodę muzealną EMYA 2015. Konkurs ogłosiło działające pod auspicjami Rady Europy Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum).

Czytaj więcej »

Do 13 czerwca biblioteki mogą nadsyłać swoje propozycje wydarzeń w konkursie „Kierunek: Wschód”

29 maja 2014

Biblioteki i organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w  konkursie na wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej, pod nazwą „Kierunek: Wschód”.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

15 lipca 2014

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

1 lipca 2014

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Czytaj więcej »

Biblioteka w strukturze centrum kultury

16 czerwca 2014

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

30 maja 2014

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Czytaj więcej »

Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy

15 maja 2014

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa w CIT-8

2 maja 2014

W jaki sposób należy wykazać w zeznaniu CIT-8/O i CIT-8 dotację celową przyznaną na inwestycję (roboty budowlane)? Dotację tę w księgach instytucja rozlicza poprzez konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji przenoszona jest na pozostałe koszty operacyjne.

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

16 kwietnia 2014

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe a wykorzystanie zaległego urlopu

1 kwietnia 2014

Bibliotekarka nie wykorzystała w 2013 r. urlopu wypoczynkowego, ponieważ przez prawie pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Poprosiła o wykorzystanie całego zaległego urlopu (20 dni roboczych) od 10 lutego 2014 r. Czy można jej wypłacić świadczenie urlopowe za 2014 r., skoro dotyczy ono zaległego urlopu?

Czytaj więcej »