Aktualności

Promocja literatury i czytelnictwa kolejnym programem MKiDN

22 października 2014

Nadrzędnym celem kolejnego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest rozwój literatury, promocja czytelnictwa oraz wspieranie wydawania czasopism kulturalnych. Program ten składa się z trzech priorytetów. Są nimi: Literatura, Promocja czytelnictwa oraz Partnerstwo publiczno-społeczne. Łączny budżet programu wynosi 9 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do końca tego tygodnia można zgłaszać biblioteki do projektu Strefa Innowacji

20 października 2014

Do 24 października br. biblioteki mogą się zgłaszać do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Strefa Innowacji”, inicjatywy realizowanej ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej »

Do 30 listopada trwa pierwsza tura naboru wniosków do Programie Ministra Wydarzenia artystyczne w na 2015 r.

16 października 2014

Głównym celem programu jest promowanie oraz popularyzacja najważniejszych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych. Bardzo ważnym zadaniem owego programu jest również promocja polskiej kultury na świecie. Do podziału w Programie, który składa się z trzech priorytetów: Muzyka, Teatr i taniec oraz Film jest w sumie 35 mln zł.

Czytaj więcej »

MKiDN ogłosiło Programy na rok 2015. Do 31 października br. można składać wnioski w priorytecie Ochrona zabytków

13 października 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska ogłosiła Programy Ministra na rok 2015. Pierwsza tura naboru wniosków do priorytetu Ochrona zabytków w Programie Dziedzictwo kulturowe trwa do 31 października br. Przewidywany budżet projektu to 80 000 000 zł. Wnioski do programu należy składać poprzez system EBOI znajdujący się na stronie internetowej ministerstwa.

Czytaj więcej »

„Grywalizacja. Zrób to sam!”

8 października 2014

Na stronie internetowej www.grywalizujemy.pl ukazał się poradnik „Grywalizacja. Zrób to sam!”, którego pomysłodawcami są Fundacja Orange, Fundacja Highlight/Inaczej oraz Laboratorium EE. Publikacji poradnika towarzyszy także konkurs, którego celem jest przedstawienie najciekawszego pomysłu grywalizacji dla swojej organizacji. Nabór pomysłów trwa do 31 października br. Autorzy najciekawszych z nich wezmą udział w warsztatach z ekspertami.

Czytaj więcej »

VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska w Szreniawie rozpocznie się już za kilka dni!

7 października 2014

9 i 10 października w Szreniawie odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska. Jej organizatorami są Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania będą problemy związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów muzealnych.

Czytaj więcej »

Tylko do dziś można zgłaszać się na szkolenia w ramach programu Kadra Kultury

29 września 2014

Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kadra Kultury organizuje szkolenia „Praktyczne aspekty przygotowania aplikacji do programów Ministra”. Szkolenia te odbędą się w dwóch terminach: 22–24 oraz 27–29 października 2014 r.

Czytaj więcej »

Do 30 września można wysyłać zgłoszenia na bezpłatne warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Ha!wangarda

25 września 2014

Od 2 do 4 października br. w Krakowie odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!wangarda, w ramach którego będzie można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach pod okiem wybitnych specjalistów. Do stolicy Małopolski zawitają m.in. profesor Massachusetts Institute of Technology, Nick Montfort, oraz stypendystka Fulbrighta Kathi Inman Berens.

Czytaj więcej »

MKiDN ogłosiło konkurs o stypendia z budżetu ministra na rok 2015

23 września 2014

Do 13 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015. Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez kilka dni można nadsyłać prace w konkursie Akademia Kultury — BIBA 2014

18 września 2014

Do 22 września br. trwa zgłaszanie prac w konkursie Akademia Kultury — BIBA 2014, który organizuje Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej »

Kino za Rogiem — nowa alternatywa dla małych kin

16 września 2014

Współczesne kino to cud filmowej techniki. Cyfrowy projektor, przestrzenny dźwięk, wysoka jakość obrazu, specjalny ekran czy wygodne fotele. Taka infrastruktura sprzyja komfortowi odbioru. Ogromne multipleksy, które rozsiane są po całej Polsce, mimo tych wszystkich udogodnień kierują się głównie chęcią zysku. Przeciwieństwem typowej kinowej sieciówki jest nowa idea Kina za Rogiem. Projekt polega na stworzeniu nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą oraz do pomysłu stworzenia miejsca spotkań przyjaciół.

Czytaj więcej »

Rejestracja na Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Edycja 1. Czytelnictwo tylko do 19 września

11 września 2014

14 i 15 października 2014 r. w Radomsku odbędzie się Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Edycja 1. Tegoroczny Kongres będzie koncentrował się wokół tematu czytelnictwa, które zasługuje dziś na szczególną uwagę.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

15 października 2014

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece

1 października 2014

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Czytaj więcej »

Działalność sportowa w instytucji kultury

15 września 2014

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

1 września 2014

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Czytaj więcej »

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

15 sierpnia 2014

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Czytaj więcej »

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

1 sierpnia 2014

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Czytaj więcej »

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

15 lipca 2014

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

1 lipca 2014

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Czytaj więcej »