Aktualności

Od 29 sierpnia można się zgłosić na szkolenie NCK „Fundusze na Kulturę”

24 sierpnia 2016

Do 5 września br. trwa rekrutacja na szkolenie Narodowego Centrum Kultury „Fundusze na Kulturę — Przegląd źródeł”. Zajęcia odbędą się w dniach 28‒30 września br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Od 29 sierpnia br. można zapisywać się na warsztaty z samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej NCK

22 sierpnia 2016

Do 7 września br. potrwają zapisy na szkolenie Pracuj w Kulturze „Jak zaistnieć w sektorze kultury — samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” realizowane w ramach programu Kadra Kultury. Zajęcia odbędą się 23 września 2016 w godz. od 10:00 do 17:00 w siedzibie Narodowego Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Warsztaty są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Za wypożyczenie książki w bibliotece publicznej jej autor otrzyma wynagrodzenie

18 sierpnia 2016

Wynagrodzenia za wypożyczanie zostaną w tym roku wypłacone po raz pierwszy. Umożliwiła to tzw. duża nowelizacja Prawa autorskiego (Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 1639).

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie Nowe Media w Promocji Instytucji Kultury NCK! Na zgłoszenie masz czas do 24 sierpnia 2016 r.

16 sierpnia 2016

Do 24 sierpnia br. trwa rekrutacja na szkolenie Nowe Media w Promocji Instytucji Kultury. Szkolenie odbędzie się od 19 do 21 września br. w Radziejowicach w Domu Pracy Twórczej.

Czytaj więcej »

Od 15 listopada br. można nadsyłać projekty ilustrowanej książki dla dzieci w konkursie Jasnowidze 2016

11 sierpnia 2016

Do 15 grudnia br. trwa rekrutacja do drugiej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze 2016. Organizatorem projektu jest wydawnictwo Dwie Siostry. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku trwa rekrutacja bibliotekarzy na bezpłatne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela

8 sierpnia 2016

Do 11 sierpnia br. trwa rekrutacja na stacjonarne roczne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Studia uruchomiono w ramach Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia są bezpłatne i rozpoczynają się już 22 sierpnia 2016 r.

Czytaj więcej »

Rusza kolejna runda International Librarians Network

2 sierpnia 2016

Do 7 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej rundy bezpłatnego projektu mentorskiego International Librarians Network, który rozpocznie się pod koniec sierpnia i potrwa aż do grudnia 2016 r. Projekt skierowany jest do bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa oraz pracowników ośrodków naukowych. Nadrzędnym celem International Librarians Network jest wymiana doświadczeń pracowników bibliotek z różnych stron świata. Projekt ma za zadanie [...]

Czytaj więcej »

Narodowe Czytanie odbędzie się po raz piąty

1 sierpnia 2016

W sobotę 3 września br. odbędzie się finał kolejnej edycji Narodowego Czytania. W tym roku na tapetę wzięto dzieło Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków na wizyty studyjne do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej”

28 lipca 2016

Aż do wyczerpania środków w puli Funduszu Współpracy Dwustronnej trwa nabór wniosków na wizyty studyjne do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej” w ramach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ponad ćwierć miliona euro.

Czytaj więcej »

Od 2 sierpnia można zgłaszać się na warsztaty NCK „Produkcja wydarzeń kulturalnych. Od pomysłu do realizacji”

26 lipca 2016

Do 14 sierpnia br. trwa rekrutacja na warsztaty „Produkcja wydarzeń kulturalnych. Od pomysłu do realizacji”, których organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia odbędą się 29 sierpnia br. w godzinach 10:00–16:00 w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie.

Czytaj więcej »

Znasz dobrą książkę, która została wydana w 2015 r.? Zgłoś ją do corocznej Nagrody Identitas

22 lipca 2016

Do 14 października br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas, której pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Identitas. Nagroda przyznawana jest corocznie najlepszej książce poprzedniego roku. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia można nadsyłać prace do Ogólnopolskiego Konkursu im. Krzyckiego

19 lipca 2016

Do 31 sierpnia br. trwa nabór do Ogólnopolskiego Konkurs im. Andrzeja Krzyckiego na debiutancką książkę poetycką. Organizatorami Konkursu są „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Darowizna książek przez bibliotekę

15 sierpnia 2016

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Czytaj więcej »

Druki ścisłego zarachowania

1 sierpnia 2016

Kasę w bibliotece prowadzi główny księgowy, który pracuje na ¼ etatu. Wpłaty do kasy zdarzają się tylko przy pobieraniu środków z banku lub jednorazowo jako wpłaty od czytelników — dary na rzecz biblioteki. Natomiast wypłaty to głównie rozliczenia delegacji lub pojedyncze zakupy. Wtedy na fakturach przybijana jest pieczątka o treści:
„Kwituję odbiór gotówki … (słownie)(dnia)(podpis) …”.
Czy można wycofać (zlikwidować) taką ewidencję?
Czy biblioteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druków inwentaryzacyjnych)?

Czytaj więcej »

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

15 lipca 2016

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

1 lipca 2016

W czterech filiach biblioteki pracuje 4 bibliotekarzy, główny księgowy i dyrektor. Dyrektor powołuje 4-dwuosobowe zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury. Nie ma komisji inwentaryzacyjnej ani jej przewodniczącego. Z zalecenia pokontrolnego wynika, że dyrektor biblioteki powinien dostosować instrukcję inwentaryzacyjną do liczby zatrudnionych w niej osób.
Czy można w związku z tym zrezygnować z przewodniczącego komisji, a podział kluczowych obowiązków zaplanować tak, że np. dyrektor wydaje arkusze spisowe zespołom spisowym, zespoły spisowe przekazują je po inwentaryzacji głównemu księgowemu, a ten wycenia składniki majątkowe i ewentualne rozbieżności?

Czytaj więcej »

Konto PayPal w instytucji kultury

15 czerwca 2016

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?

Czytaj więcej »

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

1 czerwca 2016

Pytania dotyczą nazw stanowisk pracy w instytucjach kultury.
Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?
Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

Czytaj więcej »

Opłaty związane z wyświetlaniem filmu w bibliotece

15 maja 2016

Biblioteka chce wyświetlić uczniom dokumentalny film historyczny.
Czy oprócz opłat do ZAiKS-u powinna ponieść jakieś opłaty?

Czytaj więcej »

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

1 maja 2016

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Czytaj więcej »