Aktualności

[Szkolenie] Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r. — Rzeszów, 24.04.2017

22 marca 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r..

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r. — Kraków, 03.04.2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r..

Czytaj więcej »

Nie czekaj! Tylko do końca marca możesz złożyć wniosek w programie MKiDN „Partnerstwo dla książki”

21 marca 2017

Do 31 marca br. trwa drugi nabór wniosków w programie „Partnerstwo dla książki”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet projektu to 5 100 000 zł.

Czytaj więcej »

Weź udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”

Od 27 marca do 2 kwietnia 2017 r. odbędzie się ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem”. Motywem przewodnim tegorocznej edycji akcji jest „inspiruj się i dziel swoimi pasjami”. Kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Mówisz i piszesz po niemiecku? Do końca marca br. możesz ubiegać się o międzynarodowe stypendium „Pisarka/Pisarz miasta Graz”

15 marca 2017

Do 31 marca br. można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji międzynarodowego stypendium „Pisarka/Pisarz miasta Graz”, którego organizatorem jest Wydział Kultury Miasta Graz.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2017 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Wrocław, 04.04.2017

9 marca 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2017 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2017 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Warszawa, 31.03.2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2017 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

Do końca marca można zgłaszać kandydata do kolejnej edycji Nagrody Transatlantyk

8 marca 2017

Do 31 marca br. można nadsyłać kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Transatlantyk. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 euro oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Czytaj więcej »

Tylko do 17 marca 2017 r. można przesłać wiersze w Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych

6 marca 2017

Do 17 marca br. można przesyłać prace do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 10 000 zł. Organizatorem konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do programu NCK „Kultura — Interwencje 2017”

1 marca 2017

Do 27 marca br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2017”. Wnioski można składać poprzez system EBOI. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Działasz jako lider na rzecz lokalnej społeczności? Zgłoś się do kolejnej edycji Programu Liderzy PAFW!

27 lutego 2017

Do 8 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Inicjatywa realizowana jest od 2004 r. przez Szkołę Liderów.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy na bezpłatne szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

22 lutego 2017

Do 24 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na bezpłatne szkolenie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szkolenie dotyczy m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie. Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach 10:00-16:00 w Warszawie.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

15 marca 2017

Czy w umowach zawieranych przez gminny ośrodek kultury i sportu powinno się wskazać obok osoby dyrektora również głównego księgowego jako stronę w umowie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 marca 2017

W muzeum znajduje się kilka eksponatów (skamielin), które zostały wypożyczone jeszcze za kadencji poprzednich dyrektorów. Od tamtej pory nikt się nimi nie interesuje.
Czy przy okazji inwentaryzacji można je zarchiwizować i uznać za własność muzeum, skoro upłynęło już kilkanaście lat i żadna instytucja o nie się nie upomina?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy jest niepodzielny

15 lutego 2017

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat.
Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Czytaj więcej »

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

1 lutego 2017

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

16 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Czytaj więcej »

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy

2 stycznia 2017

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego.
Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy także za dni urlopu

15 grudnia 2016

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w instytucji kultury wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Czy za dni przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w pełnej wysokości, czy powinien on być proporcjonalnie pomniejszony o te dni i wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

Czytaj więcej »

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

1 grudnia 2016

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.
Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Czytaj więcej »