Aktualności

Tylko do 11 grudnia 2016 r. można zgłosić instytucję bądź organizację do Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB

9 grudnia 2016

Do 11 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nabór skierowany jest do organizacji i instytucji. Instytucje, które wezmą udział w inicjatywie, mogą otrzymać wsparcie merytoryczne, szkoleniowe i grantowe.

Czytaj więcej »

11 grudnia br. poznamy laureata Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Tuwima

5 grudnia 2016

Już 11 grudnia br. poznamy zwycięzcę czwartej edycji Łódzkiej Nagrody Literackiej im. Tuwima, która organizowana jest w ramach Festiwalu Plus Literatury. Nagrodę przyznaje Dom Literatury w Łodzi. Na laureata inicjatywy czeka 50 000 zł i zaprojektowana przez Zofię Lisiewicz statuetka.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] JPK w instytucjach kultury oraz planowane zmiany w podatkach 2017 — Warszawa, 08.12.2016

30 listopada 2016

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. JPK w instytucjach kultury oraz planowane zmiany w podatkach 2017. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

Stwórz logotyp na Rok Conrada i prześlij go na adres Instytutu Książki. Masz czas do 12 grudnia br.

Do 12 grudnia br. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na logotyp Roku Conrada. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Na laureata konkursu czeka nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Czytaj więcej »

Rusza kolejna edycja Maratonu Pisania Listów

29 listopada 2016

Od 1 do 11 grudnia br. trwa kolejna edycja ogólnopolskiego Maraton Pisania Listów z Amnesty International. Projekt odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Finał inicjatywy przewidziano na 10 i 11 grudnia br.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń na szkolenie z zarządzania dziedzictwem lokalnym NID

23 listopada 2016

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym, których organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Inicjatywa organizowana jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014–2017.

Czytaj więcej »

Do 5 grudnia 2016 r. trwa nabór do programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

21 listopada 2016

Do 5 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do domów kultury. Prognozowana budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi 1 500 000 zł.

Czytaj więcej »

W grudniu w stolicy odbędzie się I edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w Kulturze”

18 listopada 2016

Od 5 do 7 grudnia br. w Warszawie w Teatrze Wielkim odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacja Kronenberga. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Jesteś wydawcą lub tłumaczem? Do końca listopada możesz wziąć udział w konkursie translatorskim

17 listopada 2016

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie translatorskim na przekład literatury polskiej na języki obce. Organizatorem inicjatywy jest Biuro Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Konkurs jest jednym z elementów programu promocji kultury polskiej za granicą.

Czytaj więcej »

Jesteś nauczycielem? Uczysz się w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej? Do końca listopada możesz zgłosić drużynę do turnieju „Konkurs: Misja — Książka!”

14 listopada 2016

Do 30 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego turnieju literackiego „Konkurs: Misja — Książka!”. Konkurs patronatem objął Minister Edukacji Narodowej, a jego organizatorami są Fundacja Nowoczesna Polska oraz Ridero IT Publishing. Na laureatów inicjatywy czekają nagrody.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] JPK w instytucjach kultury oraz planowane zmiany w podatkach 2017 — Poznań, 24.11.2016

10 listopada 2016

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. JPK w instytucjach kultury oraz planowane zmiany w podatkach 2017. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

Do końca listopada można nadsyłać zgłoszenia do programu „Wolontariat dla dziedzictwa”

9 listopada 2016

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Wolontariat dla dziedzictwa”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prognozowany budżet projektu to 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

1 grudnia 2016

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.
Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Czytaj więcej »

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

15 listopada 2016

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W układzie zbiorowym pracy nie wspomina się o zasadach jego wypłaty w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub korzystania z urlopu wypoczynkowego. Podobnie § 6 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: w sprawie wynagradzania) wspomina tylko o zasadach jego przyznawania.
Czy w związku z chorobą pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacany w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia tego dodatku, czy należy go wypłacić w całości?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

2 listopada 2016

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona.
Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości?
Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Czytaj więcej »

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

17 października 2016

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu.
Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

3 października 2016

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany.
Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

15 września 2016

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy.
Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest
przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.
W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.
Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny?
Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Czytaj więcej »

Kara umowna dla wykonawcy zadania

1 września 2016

Instytucja kultury modernizuje budynek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora. Za opóźnienie realizacji zadania wykonawcy naliczono karę umowną.
Zgodnie z umową z MKiDN, kara umowna obniża wysokość przyznanej dotacji i tym samym oznacza finansowanie inwestycji ze środków własnych.
Czy naliczona wykonawcy kara umowna jest dla ośrodka kultury jednocześnie przychodem i kosztem operacyjnym?
Jak ją ująć w ewidencji księgowej?
Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej zastosować?

Czytaj więcej »

Darowizna książek przez bibliotekę

15 sierpnia 2016

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Czytaj więcej »