Aktualności

Szczebrzeszyn po raz drugi Stolicą Języka Polskiego

27 czerwca 2016

Od 31 lipca do 7 sierpnia br. w Szczebrzeszynie odbędzie się II edycja Festiwalu Literackiego — Stolica Języka Polskiego. W programie festiwalu przewidziano szereg wydarzeń z udziałem twórców z Polski i z zagranicy. Gośćmi tegorocznej imprezy będą m.in. Wiesław Myśliwski, Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch oraz Mariusz Szczygieł. Organizatorami Festiwalu są Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń oraz Szczebrzeszyn Akademia.

Czytaj więcej »

Do połowy lipca można zgłaszać książki historyczne do Nagrody im. Kazimierza Moczarskiego

22 czerwca 2016

Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do ósmej edycji Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego, którego organizatorami są Fundacja jego imienia oraz Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do końca czerwca br. trwa nabór do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

20 czerwca 2016

Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja zdolnych uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy cechują się wybitnymi uzdolnieniami naukowymi, technicznymi i artystycznymi, do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W ramach inicjatywy organizowane są obozy naukowe, warsztaty i seminaria. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Sobotni piknik z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim w ramach kolejnej edycji Imienin Jana Kochanowskiego

15 czerwca 2016

W najbliższą sobotę 18 czerwca br. w Ogrodzie Krasińskich odbędzie się kolejna edycja Imienin Jana Kochanowskiego. Impreza, której organizatorem jest Biblioteka Narodowa, to literacki piknik. W tym roku poświęcony jest polskiemu poecie pokolenia Kolumbów — Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. Początek eventu zaplanowano na godzinę 11:00. Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej »

Do 22 czerwca br. trwa nabór na warsztaty „Źródła dotacyjne na pierwsze działania kulturalne”

14 czerwca 2016

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników portalu „Pracuj w kulturze”. Zajęcia odbędą się 4 lipca br. w godzinach od 10″00 do 17″00 w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, w Warszawie przy ul. Płockiej 13. Szkolenie jest bezpłatne.

Czytaj więcej »

Trwa rekrutacja na warsztaty „Budowanie strategii PR w instytucjach kultury”

10 czerwca 2016

Do 19 czerwca br. trwa rekrutacja na warsztaty z budowania strategii PR w instytucjach kultury. Organizatorem zajęć jest Narodowe Centrum Kultury. Warsztaty odbędą się 1 lipca br. od 10:00 do 16:00 przy ul. Płockiej 13 w Warszawie.

Czytaj więcej »

Zawalcz o stypendium w Konkursie im. Olgi Rok! Masz czas do 8 lipca 2016 r.

7 czerwca 2016

Do tego dnia można nadsyłać zgłoszenia do V edycji Konkursu im. Olgi Rok. W ramach inicjatywy można ubiegać się o stypendia współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Gratyfikacje finansowe przyznawane są w dwóch kategoriach konkursowych: „placówka biblioteczna mniejsza” oraz „placówka biblioteczna większa”. Wysokość rocznego stypendium, o które mogą ubiegać się uczestnicy, to 5000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenia „DK+ Zaproś nas do siebie” w ramach Kadry Kultury i Domu Kultury+

31 maja 2016

Do 6 czerwca br. trwa rekrutacja do projektu szkoleniowego „DK+ Zaproś nas do siebie”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa realizowana jest w ramach programów Kadra Kultury i Dom Kultury+. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

„ArtSherlock” — nowa aplikacja do identyfikacji zrabowanych dzieł sztuki

30 maja 2016

Wystartował projekt „ArtSherlock” bazujący na mobilnej aplikacji, która ma za zadanie zidentyfikować utracone dzieła sztuki. Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji rozpoznanie takiego dzieła będzie możliwe w zaledwie kilku sekund za pomocą telefonu komórkowego czy tabletu.

Czytaj więcej »

10 czerwca br. rusza święto czytania — BIG BOOK FESTIVAL

25 maja 2016

10 czerwca br. startuje Big Book Festival, którego organizatorem jest fundacja „Kultura nie boli”. BBF to międzynarodowe święto czytania, które organizowane jest od 2013 r. w Warszawie. Partnerami festiwalu są m.in. Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, British Council oraz po raz pierwszy w tym roku sieć księgarń Matras. Wstęp na Big Book Festival jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do połowy czerwca samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie „Kultura Cyfrowa”

24 maja 2016

Do 15 czerwca br. trwa rekrutacja do programu Ministra Kultury i Dziedzictwo Narodowego „Kultura Cyfrowa”. Budżet programu wynosi 7 000 000 zł. Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek poprzez konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).

Czytaj więcej »

Chcesz nauczyć się pisać notki prasowe oraz dowiedzieć się jak tworzyć chwytliwy tytuł swoich tekstów? Zapisz się na warsztaty NCK „Pisz skutecznie w Internecie”

20 maja 2016

Do 29 maja br. trwa rekrutacja na warsztaty „Pisz skutecznie w Internecie”, które odbędą się w Narodowym Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Zajęcia zaplanowano na 17 i 20 czerwca br. w godzinach od 10:00 do 16:00.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

1 lipca 2016

W czterech filiach biblioteki pracuje 4 bibliotekarzy, główny księgowy i dyrektor. Dyrektor powołuje 4-dwuosobowe zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury. Nie ma komisji inwentaryzacyjnej ani jej przewodniczącego. Z zalecenia pokontrolnego wynika, że dyrektor biblioteki powinien dostosować instrukcję inwentaryzacyjną do liczby zatrudnionych w niej osób.
Czy można w związku z tym zrezygnować z przewodniczącego komisji, a podział kluczowych obowiązków zaplanować tak, że np. dyrektor wydaje arkusze spisowe zespołom spisowym, zespoły spisowe przekazują je po inwentaryzacji głównemu księgowemu, a ten wycenia składniki majątkowe i ewentualne rozbieżności?

Czytaj więcej »

Konto PayPal w instytucji kultury

15 czerwca 2016

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?

Czytaj więcej »

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

1 czerwca 2016

Pytania dotyczą nazw stanowisk pracy w instytucjach kultury.
Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?
Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

Czytaj więcej »

Opłaty związane z wyświetlaniem filmu w bibliotece

15 maja 2016

Biblioteka chce wyświetlić uczniom dokumentalny film historyczny.
Czy oprócz opłat do ZAiKS-u powinna ponieść jakieś opłaty?

Czytaj więcej »

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

1 maja 2016

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Czytaj więcej »

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

15 kwietnia 2016

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Czytaj więcej »

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

1 kwietnia 2016

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Czytaj więcej »

Koszty realizacji programu z Fundacji Kronenberga są wydatkiem strukturalnym

15 marca 2016

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?

Czytaj więcej »