Aktualności

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucjach kultury — Katowice, 08.02.2018

23 stycznia 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Czytaj więcej »

Zgłoś przedszkole do II edycji Programu Archi-przygody. Masz czas do 21 stycznia. Studenci natomiast zgłaszają się do programu do 28 stycznia

19 stycznia 2018

Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia br. trwa kolejna edycja ogólnopolskiej inicjatywy „Zabytek Zadbany”

16 stycznia 2018

Do 31 stycznia br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkurs „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013–2017.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do programu NCK „Ojczysty — dodaj do ulubionych”

12 stycznia 2018

Do 1 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury — Poznań, 01.02.2018

11 stycznia 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury — Wrocław, 22.01.2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia trwa rejestracja do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

9 stycznia 2018

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018. Aby wziąć udział w naborze wniosków do 29 programów trzeba posiadać konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do programów dotacyjnych MKiDN na rok 2018

3 stycznia 2018

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018. Trzy z nich poprowadzi Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet tych programów to 29 900 000 zł.

Czytaj więcej »

Już w najbliższy czwartek startuje IX edycja akcji Kultura Dostępna w Kinach, czyli polskie seanse filmowe za 10 zł

29 grudnia 2017

4 stycznia 2018 r. rusza IX edycja projektu Kultura Dostępna w Kinach. W ramach inicjatywy obejrzysz najnowsze, polskie filmy w każdy czwartek za jedyne 10 zł. Po raz pierwszy seanse będzie można oglądać nie tylko o godzinie 18:00, ale również o 13:00. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do połowy lutego można zgłaszać twórców do Poznańskiej Narody Literackiej

28 grudnia 2017

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do czwartej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Organizatorami inicjatywy są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wręczenie wyróżnień dla twórców nastąpi 25 maja 2018 r.

Czytaj więcej »

Do 16 lutego trwają zapisy do konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa”

20 grudnia 2017

Do 16 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu grantowego „Na 100 Niepodległa” na projekty patriotyczne dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Czytaj więcej »

Do końca grudnia br. można zgłaszać się do III edycji konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

18 grudnia 2017

Do 31 grudnia br. trwa nabór do III edycji konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, który realizowanym jest przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

15 stycznia 2018

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Czytaj więcej »

Darowizna materiałów

2 stycznia 2018

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna bez względu na staż pracy w instytucji kultury

15 grudnia 2017

Po półrocznym stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy instytucja zatrudniła pracownika na pół etatu na okres 3 miesięcy. Po zatrudnieniu pracownik poinformował pracodawcę, że nabył prawo do emerytury. Jego całkowity staż pracy wynosi 30 lat.
Czy instytucja kultury ma wypłacić odprawę emerytalną, choć w jej planie finansowym nie przewidziano środków na ten cel?
Czy na przyszłość, w celu doprecyzowania regulaminu wynagradzania, można wprowadzić zapis o jednomiesięcznej odprawie dla pracowników, którzy przepracowali w danej instytucji kultury np. 3 lata?

Czytaj więcej »

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

1 grudnia 2017

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup komputerów

15 listopada 2017

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017.
Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł?

Czytaj więcej »

Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie

2 listopada 2017

W instytucji kultury zatrudnionych jest 8 osób, nie ma więc obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania. Dyrektor chce w planie finansowym jednostki zaplanować nagrody roczne dla pracowników.
Czy w takim przypadku należy jednak wprowadzić regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »

Zatrudnienie członka rodziny dyrektora w instytucji kultury

16 października 2017

Czy dyrektor gminnego domu kultury (GDK) może zatrudnić swoją siostrę na umowę o pracę na stanowisko instruktora ds. organizacji imprez?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa

2 października 2017

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

  • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
  • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Jak naprawić błąd?
Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Czytaj więcej »