Aktualności

Startuje pierwsza edycja cyklu seminariów „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych”

31 marca 2015

15 kwietnia br. w Krakowie w ramach projektu Biblioteka+ oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbędzie się I edycja seminarium „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych”. Spotkanie inauguracyjne poświęcone będzie roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w konkursie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

25 marca 2015

Do 2 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”. Konkurs poprzez działania w obszarze edukacji ma na celu pogłębienie społecznej i ekonomicznej spójności Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowite środki przeznaczone na projekt to 1 600 000 euro. Pochodzą one z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. W ramach tej kwoty 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG zostanie wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury.

Czytaj więcej »

Już tylko do końca marca można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody Transatlantyk 2015

24 marca 2015

Do 31 marca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Transatlantyk 2015 za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury polskiej za granicą. Pomysłodawcą nagrody jest Instytut Książki. Na laureata czekają nagrody: 10 000 euro oraz statuetka.

Czytaj więcej »

Rusza czwarta edycja kampanii Tydzień z Internetem

19 marca 2015

Od 23 do 29 marca br. odbędzie się ogólnopolska kampania Tydzień z Internetem. Tegoroczna edycja tej inicjatywy ma na celu zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności cyfrowych. Kampanii towarzyszyć będzie również konkurs dotyczący kreatywnego serfowania, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy partnerujące akcji UPC, Microsoft oraz Orange. Czwartą edycję projektu objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej »

Do końca marca można ubiegać się o stypendium w programie MKiDN „Aktywność obywatelska”

17 marca 2015

Do 31 marca br. trawa nabór wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Aktywność obywatelska”. Konkurs realizowany jest w ramach jednego z postulatów „Paktu dla kultury”. Wysokość stypendium to 3000 zł brutto miesięcznie.

Czytaj więcej »

Poznańska Nagroda Literacka nową inicjatywą na kulturalnej mapie Polski — zgłoszenia do 15 marca!

12 marca 2015

Tylko do 15 marca br. można zgłaszać kandydatów do pierwszej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej, nowo powołanej inicjatywy, której pomysłodawcami są Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań. Organizacja inauguracyjnej imprezy została powierzona Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na laureatów konkursu czeka 100 000 zł.

Czytaj więcej »

Biblioteki publiczne z szansą na bezpłatne oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows i pakietu Office

10 marca 2015

Tylko do 13 marca br. biblioteki mają czas, aby zamówić bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft do swoich placówek. Akcję realizuje Fundacja Techsoup Global w ramach Programu Darowizn Oprogramowania Microsoft i jest ona przeznaczona dla bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejscowości do 20 000 mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, biblioteka musi uczestniczyć w jednym z następujących projektów: Programie Rozwoju Bibliotek, RozPRACUJ to z biblioteką lub O finansach w bibliotece.

Czytaj więcej »

Poezja w metrze powraca do Warszawy

5 marca 2015

Rusza V edycja „Wierszy w metrze”. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest spopularyzowanie twórczości europejskich poetów oraz umożliwienie wszystkim mieszkańcom obcowania z poezją. Inicjatywa ta po czteroletniej przerwie powraca do stolicy. Organizatorem tegorocznej edycji jest warszawski oddział European Union National Institutes for Culture. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej »

Przekonaj się i Ty czy możesz „Być jak Agatha Christie”! Rusza 7. edycja ogólnopolskiego konkursu na opowiadania kryminalne

3 marca 2015

Do 31 marca br. można nadsyłać zgłoszenia do 7. edycji ogólnopolskiego konkursu na opowiadania kryminalne „Być jak Agatha Christie”. Konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2015, z okazji 125. urodzin Agathy Christie — jednej z najbardziej poczytnych autorek powieści kryminalnych na świecie.

Czytaj więcej »

Jeżeli interesujesz się nowymi mediami, chcesz dowiedzieć się, jak poprawnie skonstruować tekst w Internecie i pracujesz jako animator kultury…

27 lutego 2015

…zgłoś się na warsztaty „Pisz skutecznie w Internecie”. Można się do nich zgłaszać do 3 marca br. Organizatorem warsztatów jest Kadra Kultury. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł. W cenę warsztatów wliczone są wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w zajęciach. Pozostałe koszty warsztatów pokrywa Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

2015 rokiem Witkiewiczów

24 lutego 2015

W lutym br. Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2015 rokiem wybitnego polskiego malarza, pisarza oraz autora m.in takich dzieł jak „Szewcy” czy „W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz jego ojca malarza, architekta i twórcę stylu zakopiańskiego, Stanisława. Izba wyższa polskiego parlamentu swoją decyzję argumentowała tym, iż pragnie złożyć hołd dla ich twórczości oraz zaakcentować wpływ, jaki swoją działalnością Witkiewiczowie wywarli na kolejne pokolenia Polaków. Decyzja tę jednogłośnie poparło 73 senatorów. To pole do popisu dla wielu instytucji kultury.

Czytaj więcej »

23 lutego 2015 r. rusza druga edycja programu FRSI „Kieruj w dobrym stylu”

18 lutego 2015

23 lutego br. rusza nabór do programu „Kieruj w dobrym stylu” adresowany do dyrektorów bibliotek. Pomysłodawcami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Szkoły Liderów. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który ma umożliwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu oraz szkoleń.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

1 kwietnia 2015

  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
  • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

15 marca 2015

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Czytaj więcej »

Wspomaganie działalności charytatywnej

1 marca 2015

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę.

Czytaj więcej »

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

15 lutego 2015

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego. Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej »

Wypożyczanie DVD w bibliotece

1 lutego 2015

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

15 stycznia 2015

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Czytaj więcej »

Refundacja zakupów z projektu unijnego

1 stycznia 2015

Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji.

  • Jeżeli dom kultury ma oszczędności w budżecie (dotacja podmiotowa organizatora), to czy może pokryć koszty projektu z tych funduszy, czy dom kultury powinien dostać na ten cel dotację celową?
  • Jeżeli dom kultury zapłacił za zakupy w ubiegłym roku, a refundację otrzyma w 2015 r., to jak rozliczyć się z organizatorem?

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

15 grudnia 2014

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Czytaj więcej »