Aktualności

Do końca grudnia br. można zgłaszać się do III edycji konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

18 grudnia 2017

Do 31 grudnia br. trwa nabór do III edycji konkursu Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, który realizowanym jest przy współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Trwa akcja „Mała książka — wielki człowiek” promująca nawyki czytania wśród najmłodszych dzieci

12 grudnia 2017

Trwa kampania „Mała książka — wielki człowiek” mająca na celu promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. W ramach akcji przygotowano publikację „Pierwsze wiersze dla…”. Inicjatywę realizuje Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Książka „Pierwsze wiersze dla…” otrzymała także Patronat Honorowy Rzecznika Praw Dziecka.

Czytaj więcej »

Weź udział w konferencji w budynku Campus Warsaw i dowiedz się „Po co nam muzea dla dzieci”

11 grudnia 2017

W dniach 16-17 grudnia br. w budynku Campus Warsaw przy ul. Ząbkowskiej 33C w Warszawie odbędzie się konferencja „Po co nam muzea dla dzieci?”. Projekt otrzymał Patronat Honorowy Narodowego Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury — Warszawa, 14.12.2017

6 grudnia 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do zamknięcia roku w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Czytaj więcej »

Zgłoś się do programu Technologie.org.pl i pozyskaj oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla swojej instytucji

Trwa nabór zgłoszeń do programu Technologie.org.pl, w którym organizacje pozarządowe, biblioteki i muzea publiczne w całej Polsce mogą korzystać z oferty oprogramowania i sprzętu komputerowego. Program realizowany jest przez Fundację TechSoup. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Czytaj więcej »

Weź udział w konkursie FRSI i Agory i wygraj spotkanie autorskie w Twojej bibliotece

5 grudnia 2017

Do 19 stycznia br. trwa konkurs skierowany do bibliotek publicznych, które zakwalifikowały się do udziału w akcji „Paczka Literacka”. W ramach akcji uczestnicy mogą wygrać wizyty autorów w swoich placówkach. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Agora S.A. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

4 grudnia 2017 r. startuje globalna inicjatywa — Tydzień Kodowania

28 listopada 2017

Już w najbliższy poniedziałek, 4 grudnia br., startuje Godzina Kodowania — globalna akcja, której nadrzędnym celem jest zachęcanie do rozpoczęcia przygody z programowaniem. Wydarzenie organizowane jest w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej. Akcja potrwa do 10 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli możesz zagłosować w konkursie Pracowni Otwierania Kultury na jedną z czterech koncepcji narzędzi cyfrowych

24 listopada 2017

Do 26 listopada br. trwa głosowanie w konkursie Pracowni Otwierania Kultury na jedną z czterech koncepcji narzędzi cyfrowych. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najczęstsze problemy z czasem pracy w instytucjach kultury — Katowice, 04.12.2017

23 listopada 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Najczęstsze problemy z czasem pracy w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących uelastyczniania czasu pracy, gdy instytucja ma mało środków finansowych i pracowników, a dużo zajęć dla nich.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłosić chęć udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze”

20 listopada 2017

Do 26 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do II Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat w kulturze”, która odbędzie się 4 grudnia 2017 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Organizatorem inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego i Fundacja Kronenberga. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w konferencji jest bezpłatny. II Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze” to wydarzenie towarzyszące inicjatywie Kulturalny Bilet Wolontariusza.

Czytaj więcej »

Zostań ambasadorem! Trwa coroczna akcja promująca czytelnictwo Czytaj PL

14 listopada 2017

Trwa nabór zgłoszeń na ambasadorów czytelnictwa w ramach organizowanej co roku akcji Czytaj PL. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja Czytaj PL jest realizowana jako element programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2018 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Warszawa, 17.11.2017

13 listopada 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2018 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Odprawa emerytalna bez względu na staż pracy w instytucji kultury

15 grudnia 2017

Po półrocznym stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy instytucja zatrudniła pracownika na pół etatu na okres 3 miesięcy. Po zatrudnieniu pracownik poinformował pracodawcę, że nabył prawo do emerytury. Jego całkowity staż pracy wynosi 30 lat.
Czy instytucja kultury ma wypłacić odprawę emerytalną, choć w jej planie finansowym nie przewidziano środków na ten cel?
Czy na przyszłość, w celu doprecyzowania regulaminu wynagradzania, można wprowadzić zapis o jednomiesięcznej odprawie dla pracowników, którzy przepracowali w danej instytucji kultury np. 3 lata?

Czytaj więcej »

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

1 grudnia 2017

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup komputerów

15 listopada 2017

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017.
Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł?

Czytaj więcej »

Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie

2 listopada 2017

W instytucji kultury zatrudnionych jest 8 osób, nie ma więc obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania. Dyrektor chce w planie finansowym jednostki zaplanować nagrody roczne dla pracowników.
Czy w takim przypadku należy jednak wprowadzić regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »

Zatrudnienie członka rodziny dyrektora w instytucji kultury

16 października 2017

Czy dyrektor gminnego domu kultury (GDK) może zatrudnić swoją siostrę na umowę o pracę na stanowisko instruktora ds. organizacji imprez?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa

2 października 2017

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

  • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
  • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Jak naprawić błąd?
Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Czytaj więcej »

Błąd w naliczaniu amortyzacji

15 września 2017

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Czytaj więcej »

Dzień wolny za pracę w sobotę

1 września 2017

Bibliotekarze pracują od poniedziałku do piątku i dodatkowo mają dyżury w soboty. W regulaminie pracy obowiązującym w bibliotece znajdują się zapisy, z których wynika, że jeśli pracownik sam nie zwróci się o dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, to pracodawca musi zapłacić za godziny ponadwymiarowe.
Co zrobić, aby nie wypłacać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czytaj więcej »