Aktualności

Zgłoś swój udział w projekcie Amnesty International „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”

16 sierpnia 2017

Trwa nabór zgłoszeń w projekcie „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”, którego organizatorem jest Amnesty International. W ramach inicjatywy można skorzystać z pakietu edukacyjnego oraz przeprowadzić akcję na rzecz wolności i równości wszystkich ludzi. Inicjatywa jest dofinansowana z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego programu wymiany bibliotekarzy

9 sierpnia 2017

Do 20 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego projektu wymiany bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Program realizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Czytaj więcej »

Do 18 sierpnia trwa akcja „Paczka literacka”

7 sierpnia 2017

Do 18 sierpnia br. biblioteki publiczne mogą wziąć udział w akcji „Paczka literacka”, której organizatorami są Wydawnictwo Agora oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach inicjatywy każda biblioteka, która zgłosi się do akcji, może otrzymać bezpłatny pakiet zawierający 21 książek oraz dwa audiobooki. Pakiety są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Zgłoś swój udział w Narodowym Czytaniu

1 sierpnia 2017

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Narodowego Czytania, które odbędzie się 2 września br. Inicjatywa organizowana jest przez Prezydenta RP. Lekturą, która wybrali podczas głosowania internetowego internauci, zostało „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Czytaj więcej »

Tylko do 16 sierpnia br. trwa nabór w programie dotacyjnym „Niepodległa”

27 lipca 2017

Do 16 sierpnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń dotyczących setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w programie Niepodległa. Budżet projektu to 3 000 000 zł.

Czytaj więcej »

W ostatni weekend lipca w Dusznikach-Zdroju odbędzie się konferencja „Sięgając po lepszą przyszłość” w ramach Święta Papieru

25 lipca 2017

29 i 30 lipca w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju odbędzie się XVII edycja Święta Papieru. W ramach inicjatywy odbędzie konferencja „Sięgając po lepszą przyszłość”. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia możesz wziąć udział w konkursie poetycko-plastycznym „Wiersz i Obraz”

19 lipca 2017

Do 31 sierpnia br. można przesyłać pracę w IV edycji konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, którego organizatorami są Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz dwumiesięcznik literacki „Topos”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na laureata projektu czeka gratyfikacja finansowa w wysokości 2500 zł.

Czytaj więcej »

W Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów”

18 lipca 2017

Do 8 września br. można nadsyłać zgłoszenia do kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji pt. „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów”. Inicjatywa odbędzie się od 20 do 22 września br. w Krakowie i jej organizatorami są m.in. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Główną Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia br. możesz zgarnąć nagrodę dla najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk o kulturze

13 lipca 2017

Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 9 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do 15 lipca br. można zgłaszać książki do konkursu „Książka historyczna roku”

11 lipca 2017

Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji konkursu „Książka historyczna roku”. Organizatorami inicjatywy są m.in. Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy konkursu rywalizować będą w sześciu kategoriach o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do 15 lipca br. można zgłosić się do Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

6 lipca 2017

12 i 13 października br. w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Książka w mediach — media w książce. Korespondencje i Transpozycje”. Organizatorami wydarzenia są Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz Zespół Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie. Zapisy na konferencję trwają do 15 lipca br.

Czytaj więcej »

Nie zwlekaj! Do końca lipca br. możesz zgłosić swój tekst prozatorski do Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO

4 lipca 2017

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji Kursu Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO, którego organizatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Inicjatywa potrwa od 9 września 2017 roku do 28 stycznia 2018 roku.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Remont budynku z dotacji podmiotowej

15 sierpnia 2017

Gminny ośrodek kultury planuje remont swojego budynku. Chce na to przeznaczyć 40 000 zł z dotacji podmiotowej.
Czy ze względu na wartość remontu organizator powinien przyznać dotację celową na remont?

Czytaj więcej »

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

1 sierpnia 2017

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

Czytaj więcej »

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

17 lipca 2017

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Czytaj więcej »

Dotacja na modernizację

3 lipca 2017

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki.
Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania?

Czytaj więcej »

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

15 czerwca 2017

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 czerwca 2017

Organizator przekazał instytucji kultury środki trwałe w nieodpłatne użytkowanie. Są one zaksięgowane na kontach bilansowych instytucji kultury, która również je amortyzuje. Z kolei organizator ewidencjonuje te środki trwałe na kontach pozabilansowych.
Jak inwentaryzować środki trwałe będące własnością organizatora: co roku, traktując je jako składniki aktywów będące własnością innych jednostek powierzonych do używania (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), czy też raz na 4 lata, pamiętając, iż są one na kontach bilansowych jednostki (na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)?

Czytaj więcej »

Na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia stażu pracy

15 maja 2017

Pracownik jest zatrudniony w instytucji od 30 kwietnia 2016 r. Dnia 16 marca 2017 r. dostarczył świadectwo pracy, które dokumentuje 10-letni staż pracy. Okazało się, że dokument ten miał przez cały czas w domu, tylko zapominał go dostarczyć.
Od kiedy liczyć dodatek stażowy?
Czy należy wyrównać pracownikowi dodatek za cały dotychczasowy okres zatrudnienia w instytucji?

Czytaj więcej »

Korekta błędnej ewidencji gruntów

2 maja 2017

Nowy główny księgowy w centrum kultury zauważył, że od co najmniej 2007 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów znajduje się wartość gruntów.
Czy taka ewidencja jest prawidłowa, a jeżeli nie, to jakich zapisów należy dokonać, aby ten stan skorygować?

Czytaj więcej »