Aktualności

Weź udział w webinarium „WolneLektury.pl — krótki przewodnik po bibliotece”

16 października 2017

Fundacja Nowoczesna Polska i Instytut Książki zapraszają na webinarium pt. „WolneLektury.pl — krótki przewodnik po bibliotece”.

Czytaj więcej »

Trwa Europejski Tydzień Kodowania. Zarejestruj swoje wydarzenie w ramach akcji!

12 października 2017

Do 22 października br. trwa Europejski Tydzień Kodowania. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wpadnij i zachwyć się programowaniem!”. Organizatorem inicjatywy w Polsce jest Ministerstwo Cyfryzacji.

Czytaj więcej »

Do końca października możesz napisać recenzję jednej z książek wydanych przez NCK i zgarnąć nagrodę pieniężną

11 października 2017

Do 30 października br. można przesyłać prace w konkursie na najlepszą recenzję książki wydanej przez Narodowe Centrum Kultury. Na zwycięzców czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2018 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Wrocław, 17.10.2017

10 października 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2018 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

Trwa nabór tłumaczeń w ogólnopolskim konkursie tłumaczy literatury niemieckojęzycznej

5 października 2017

Do 20 października br. trwa nabór zgłoszeń w ogólnopolskim konkursie dla tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Organizatorami inicjatywy są Dom Literatury w Łodzi, Austriackie Forum Kultury w Warszawie oraz Festiwal Puls Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Trwa kampania edukacyjna Fundacji Szkoła z Klasą „Wejdź w konwencję”

3 października 2017

Do 29 października br. trwa kampania edukacyjna „Wejdź w konwencję”. Organizatorami akcji są Fundacja Szkoła z Klasą wraz z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych 2017”.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r. — Gdańsk, 16.10.2017

2 października 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r.. Celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania nowych przepisów dla instytucji kultury oraz pomoc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z zagadnieniem wynagradzania pracowników tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

W Warszawie odbędzie się szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury

28 września 2017

W dniach 9‒11 października br. w Warszawie odbędzie się szkolenie „Wolontariat długofalowy w instytucji kultury”. Udział w inicjatywie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Fundację Kronenberga oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Czytaj więcej »

Do końca października można wnioskować o stypendia na rok 2018 w programie Młoda Polska

26 września 2017

Do 31 października br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia Programu Młoda Polska na rok 2018. Stypendia przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury. W ramach konkursu stypendysta może ubiegać się o dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50 000 zł.

Czytaj więcej »

W październiku w Łodzi odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek „Biblioteka twórców”

21 września 2017

23 i 24 października w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się VIII edycja ogólnopolskiego kongresu bibliotek publicznych „Biblioteka twórców”. Kongres realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Czytaj więcej »

Ruszyła rekrutacja do jesienno-zimowej edycji projektu staży w instytucjach kultury

19 września 2017

Trwa nabór zgłoszeń do jesienno-zimowej edycji staży w instytucjach kultury. Nabór dla instytucji trwa jeszcze do 1 października, dla stażystów od 4 do 15 października. Staże powinny odbyć się od 18 października 2017 r. do 2 marca 2018 r. Udział w praktykach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

W Poznaniu odbędzie się III edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”

14 września 2017

Od 19 do 21 października br. w Poznaniu odbędzie się III edycja programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”. Inicjatywa odbędzie się pod hasłem „działaj!”. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 100 zł brutto.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zatrudnienie członka rodziny dyrektora w instytucji kultury

16 października 2017

Czy dyrektor gminnego domu kultury (GDK) może zatrudnić swoją siostrę na umowę o pracę na stanowisko instruktora ds. organizacji imprez?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa

2 października 2017

W 2016 r. instytucja otrzymała 20 000 zł dotacji celowej na rozbudowę budynku użyczonego przez organizatora na podstawie umowy. Wpływ dotacji zaksięgowano na koncie 740 „Dotacje”. Po zakończeniu inwestycji w grudniu 2016 r. instytucja na podstawie dokumentu Przyjęcie towaru (PT) przekazała zwiększenie środka trwałego gminie i dokonano następujących księgowań:

  • Wn 800 „Fundusz instytucji kultury”,
  • Ma 011 „Środki trwałe”.

To był błąd. Wykryto go już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2016 r., ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.
Jak naprawić błąd?
Czy w związku z tym należy skorygować bilans i informację dodatkową, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne do GUS F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2016?

Czytaj więcej »

Błąd w naliczaniu amortyzacji

15 września 2017

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Czytaj więcej »

Dzień wolny za pracę w sobotę

1 września 2017

Bibliotekarze pracują od poniedziałku do piątku i dodatkowo mają dyżury w soboty. W regulaminie pracy obowiązującym w bibliotece znajdują się zapisy, z których wynika, że jeśli pracownik sam nie zwróci się o dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, to pracodawca musi zapłacić za godziny ponadwymiarowe.
Co zrobić, aby nie wypłacać dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czytaj więcej »

Remont budynku z dotacji podmiotowej

15 sierpnia 2017

Gminny ośrodek kultury planuje remont swojego budynku. Chce na to przeznaczyć 40 000 zł z dotacji podmiotowej.
Czy ze względu na wartość remontu organizator powinien przyznać dotację celową na remont?

Czytaj więcej »

W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?

1 sierpnia 2017

Pracownicy obsługi sceny i portierzy pracują w instytucji kultury w systemie równoważnego czasu pracy w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Portierki, które pracują na 0,8 etatu, miały na lipiec zaplanowaną pracę 12 dni × 12 godzin + 1 dzień × 6 godzin = 150 godzin.
Skoro urlopu udziela się w te dni, które dla pracownika są dniami pracy, to czy można im było udzielić za cały lipiec 150 godzin urlopu, jak wynika z harmonogramu, czy też tyle godzin urlopu, ile wynikało z normy miesięcznej, tzn. 134 godziny?

Czytaj więcej »

Rezygnacja z funkcji dyrektora a okres wypowiedzenia stosunku pracy

17 lipca 2017

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Czytaj więcej »

Dotacja na modernizację

3 lipca 2017

Gminne centrum kultury (GCK) otrzymało z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 133 000 zł na modernizację biblioteki.
Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania?

Czytaj więcej »