Aktualności

Jeżeli interesujesz się nowymi mediami, chcesz dowiedzieć się, jak poprawnie skonstruować tekst w Internecie i pracujesz jako animator kultury…

27 lutego 2015

…zgłoś się na warsztaty „Pisz skutecznie w Internecie”. Można się do nich zgłaszać do 3 marca br. Organizatorem warsztatów jest Kadra Kultury. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł. W cenę warsztatów wliczone są wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w zajęciach. Pozostałe koszty warsztatów pokrywa Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

2015 rokiem Witkiewiczów

24 lutego 2015

W lutym br. Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, ustanawiając rok 2015 rokiem wybitnego polskiego malarza, pisarza oraz autora m.in takich dzieł jak „Szewcy” czy „W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz jego ojca malarza, architekta i twórcę stylu zakopiańskiego, Stanisława. Izba wyższa polskiego parlamentu swoją decyzję argumentowała tym, iż pragnie złożyć hołd dla ich twórczości oraz zaakcentować wpływ, jaki swoją działalnością Witkiewiczowie wywarli na kolejne pokolenia Polaków. Decyzja tę jednogłośnie poparło 73 senatorów. To pole do popisu dla wielu instytucji kultury.

Czytaj więcej »

23 lutego 2015 r. rusza druga edycja programu FRSI „Kieruj w dobrym stylu”

18 lutego 2015

23 lutego br. rusza nabór do programu „Kieruj w dobrym stylu” adresowany do dyrektorów bibliotek. Pomysłodawcami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Szkoły Liderów. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który ma umożliwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu oraz szkoleń.

Czytaj więcej »

Do 1 marca można zgłaszać kandydatów do nagrody Found in Translation 2015

17 lutego 2015

Do 1 marca br. trwa nabór kandydatów do Nagrody „Found in Translation 2015″, której organizatorami są Instytut Książki oraz Instytuty Kultury Polskiej w Londynie i Nowym Jorku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne oraz osoby prawne przebywające w kraju jak i zagranicą państwa. Na laureata czeka m.in. 10 000 zł.

Czytaj więcej »

Ruszył projekt MKiDN — Kultura Dostępna. Sprawdź do jakich muzeów i instytucji kultury wejdziesz za symboliczną złotówkę!

12 lutego 2015

Od 1 lutego br. w ramach programu „Kultura Dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wejściówki do muzeów narodowych oraz wybranych instytucji kultury można nabyć za symboliczną złotówkę. Priorytetowym celem akcji jest likwidacja barier dostępu do kultury. Na ułatwienia mogą liczyć do dzieci i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Czytaj więcej »

Do końca marca trwa nabór do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa

10 lutego 2015

Do 31 marca 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia w ramach konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa, którego organizatorami są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin. Główną nagrodą w konkursie jest miesięczny pobyt stypendialny w kraju sąsiada.

Czytaj więcej »

Nie czekaj. Zgłoś się już dziś! Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do wiosennej edycji „Staże w instytucjach kultury”

4 lutego 2015

Jeszcze tylko do 16 lutego br. można zgłaszać się do wiosennej edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Na najlepszych stażystów czekają bezpłatne warsztaty z zarządzania kulturą.

Czytaj więcej »

Jesteś bibliotekarzem, studentem bibliotekarstwa lub pracownikiem jednego z ośrodków informacji naukowej? Nie czekaj! Zgłoś się do programu ILN — rejestracja trwa do 15 lutego br.

2 lutego 2015

Rusza czwarta runda międzynarodowego programu The International Librarians Network. Udział w projekcie ILN wziąć mogą bibliotekarze, studenci bibliotekoznawstwa oraz pracownicy ośrodków informacji naukowej ze wszystkich zakątków globu. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 15 lutego 2015 r. za pomocą elektronicznego arkusza dostępnego na stronie internetowej ILN.

Czytaj więcej »

Szkolenia dla bibliotekarzy — zgłoś się już dziś! nabór trwa tylko do 31 stycznia!

26 stycznia 2015

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015″ za którego realizację odpowiedzialny jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Ostatnia szansa, aby zgłosić się do programu „Dyskusyjne Kluby Książki 2015″!

Tylko do 30 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych „Dyskusyjne Kluby Książki 2015″. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2014‒2020. Prognozowany budżet inicjatywy wynosi 1 800 000 zł.

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w programie MKiDN Promocja Kultury Polskiej za Granicą

22 stycznia 2015

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Ministerstwa i Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016″. Prognozowany budżet projektu wynosi 9 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Członkowie Rady Organizacji Pozarządowych poszukiwani! Nabór trwa do 28 lutego 2015 r.

20 stycznia 2015

Do 28 lutego br. trwa nabór kandydatów na członków do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia można nadsyłać w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

15 lutego 2015

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego. Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej »

Wypożyczanie DVD w bibliotece

1 lutego 2015

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

15 stycznia 2015

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Czytaj więcej »

Refundacja zakupów z projektu unijnego

1 stycznia 2015

Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji.

  • Jeżeli dom kultury ma oszczędności w budżecie (dotacja podmiotowa organizatora), to czy może pokryć koszty projektu z tych funduszy, czy dom kultury powinien dostać na ten cel dotację celową?
  • Jeżeli dom kultury zapłacił za zakupy w ubiegłym roku, a refundację otrzyma w 2015 r., to jak rozliczyć się z organizatorem?

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

15 grudnia 2014

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Czytaj więcej »

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

1 grudnia 2014

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

14 listopada 2014

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby instytucji kultury

31 października 2014

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Czytaj więcej »