Aktualności

Do 15 października br. można zgłaszać się do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia

22 czerwca 2017

Do tego dnia trwa nabór wniosków w XVII edycji Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Centrum Kultury. Tegoroczna edycja Programu trwać będzie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

Czytaj więcej »

22 czerwca br. w Gdańsku rozpocznie się międzynarodowa konferencja dotycząca zarządzania i ochrony dziedzictwa obronnego

21 czerwca 2017

22 i 23 czerwca br. w Gdańsku, w Dworze Artusa oraz Twierdzy Wisłoujście — Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska — odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Fortyfikacje pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym. Zarządzanie i ochrona dziedzictwa obronnego”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r. — Lublin, 29.06.2017

19 czerwca 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r.. Celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania nowych przepisów dla instytucji kultury oraz pomoc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z zagadnieniem wynagradzania pracowników tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

Do końca czerwca możesz zgłosić dobrą praktykę do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

15 czerwca 2017

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, czyli konferencji dobrych praktyk. Organizatorem przedsięwzięcia jest Narodowe Centrum Kultury, Miasto Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji w Gdyni oraz Gdyńskie Centrum Filmowego i Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Inicjatywa odbędzie się 19 i 20 października br. w Gdyni.

Czytaj więcej »

Tylko do 22 czerwca masz czas, by zapisać się na międzynarodową konferencję „Przestrzenie literatury dla młodego czytelnika. Perspektywa niemiecka i polska”

14 czerwca 2017

Do tego dnia bowiem trwają zapisy na międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję, której organizatorami są Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Goethe-Institut w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Inicjatywa odbędzie się 19 i 20 października 2017 r. w Oświęcimiu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Weź udział w badaniu ENUMERATE dotyczącym stanu digitalizacji dóbr kultury w Europie

7 czerwca 2017

Do 15 czerwca br. możesz wziąć udział w czwartej edycji badania ENUMERATE, którego celem jest zebranie danych dotyczących digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie. Polskim koordynatorem projektu jest MKiDN.

Czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja Letnich Staży w instytucjach kultury. Oferty stażowe m.in. w NCK

5 czerwca 2017

Trwa nabór zgłoszeń do Letniej Edycji Staży w instytucjach kultury. Staże odbywają się od czerwca do 30 września br. W inicjatywie bierze udział m. in. w Narodowe Centrum Kultury. Staże są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji nagrody EMYA 2018

31 maja 2017

Do 12 czerwca br. trwa nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu o Europejską Nagrodę Muzealną Roku — EMYA 2018. Organizatorem inicjatywy jest Europejskie Forum Muzeów.

Czytaj więcej »

Trwa nabór kandydatur do tytułu „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”. Na zgłoszenie swojego miejsca masz czas do 11 czerwca 2017 r.

30 maja 2017

Do 11 czerwca br. trwa nabór kandydatur do kolejnej edycji konkursu EDEN. W tym roku biorący udział w konkursie walczą o tytuł „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN”. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska i Polska Organizacja Turystyczna. Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Czytaj więcej »

Do 10 lipca br. bibliotekarki z całej Polski mogą wziąć udział w 6. edycji konkursu im. Olgi Rok

24 maja 2017

10 lipca br. trwają zapisy do szóstej edycji konkursu im. Olgi Rok. Na laureatki konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Stypendia są współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Czytaj więcej »

Nie czekaj! Zapisz się na szkolenia online w ramach projektu Erasmus + „Your Kite”

23 maja 2017

Trwają zapisy na szkolenia online w ramach projektu Erasmus+ „Your Kite”. Inicjatywa dotyczy tematyki wolontariatu, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i komunikacji wizualnej. Szkolenia są bezpłatne. Warsztaty online obywają w czterech językach polskim, angielskim, rumuńskim i norweskim.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli trwa nabór zgłoszeń do konkursu grantowego „To dla mnie ważne”

16 maja 2017

Do 21 maja br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu grantowego „To dla mnie ważne”, którego organizatorami jest Fundacja Aviva oraz Wspieram.to. W ramach inicjatywy można zgarnąć do 50 000 zł. Laureatów konkursu poznamy 20 czerwca br.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kiermasz książek organizowany przez bibliotekę

15 czerwca 2017

Biblioteka organizuje spotkania autorskie, realizując w ten sposób swoje cele statutowe. W trakcie spotkań bibliotekarz w uzgodnieniu z wydawnictwem sprzedaje książki danego autora. Sprzedawane książki są własnością wydawnictwa. W tym przypadku, promując autora i książki, biblioteka nie osiąga korzyści w postaci wynagrodzenia, natomiast wydawca przekazuje bibliotece bezpłatnie umówioną liczbę książek.
Jak — zgodnie w przepisami — zorganizować kiermasz książek w bibliotece?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 czerwca 2017

Organizator przekazał instytucji kultury środki trwałe w nieodpłatne użytkowanie. Są one zaksięgowane na kontach bilansowych instytucji kultury, która również je amortyzuje. Z kolei organizator ewidencjonuje te środki trwałe na kontach pozabilansowych.
Jak inwentaryzować środki trwałe będące własnością organizatora: co roku, traktując je jako składniki aktywów będące własnością innych jednostek powierzonych do używania (na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości), czy też raz na 4 lata, pamiętając, iż są one na kontach bilansowych jednostki (na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości)?

Czytaj więcej »

Na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia stażu pracy

15 maja 2017

Pracownik jest zatrudniony w instytucji od 30 kwietnia 2016 r. Dnia 16 marca 2017 r. dostarczył świadectwo pracy, które dokumentuje 10-letni staż pracy. Okazało się, że dokument ten miał przez cały czas w domu, tylko zapominał go dostarczyć.
Od kiedy liczyć dodatek stażowy?
Czy należy wyrównać pracownikowi dodatek za cały dotychczasowy okres zatrudnienia w instytucji?

Czytaj więcej »

Korekta błędnej ewidencji gruntów

2 maja 2017

Nowy główny księgowy w centrum kultury zauważył, że od co najmniej 2007 r. na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów znajduje się wartość gruntów.
Czy taka ewidencja jest prawidłowa, a jeżeli nie, to jakich zapisów należy dokonać, aby ten stan skorygować?

Czytaj więcej »

Opłata za korzystanie z toalet w bibliotece

14 kwietnia 2017

Biblioteka dysponuje dwoma toaletami dla czytelników, które często są zanieczyszczane, dewastowane i okradane. Zamierza więc wprowadzić symboliczną opłatę za korzystanie z tych toalet w wysokości 1 zł. Wprowadzenie takiej opłaty wpłynęłoby na utrzymanie porządku i ograniczyłoby korzystanie z toalet osób niebędących czytelnikami biblioteki. Środki z opłat będą wpłacane do kasy i przeznaczane na bieżące utrzymanie sanitariatów (woda, mydło, ręczniki papierowe i papier).
Czy biblioteka publiczna może pobierać opłaty od użytkowników biblioteki?
Jeżeli tak, to czy trzeba wydawać paragon (biblioteka nie jest podatnikiem VAT)?

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa korekty współczynnika w VAT

3 kwietnia 2017

Po przeliczeniu współczynnika odliczenia VAT za 2016 r. okazało się, że na podstawie faktycznej sprzedaży wynosi on o 1% mniej niż instytucja stosowała w 2016 r.
Czy prawidłowy jest zapis tej korekty Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne” / Ma 225 „VAT naliczony”?
Jak zaksięgować korektę prewspółczynnika VAT, który w porównaniu do 2016 r. zwiększył się o 1%?

Czytaj więcej »

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

15 marca 2017

Czy w umowach zawieranych przez gminny ośrodek kultury i sportu powinno się wskazać obok osoby dyrektora również głównego księgowego jako stronę w umowie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 marca 2017

W muzeum znajduje się kilka eksponatów (skamielin), które zostały wypożyczone jeszcze za kadencji poprzednich dyrektorów. Od tamtej pory nikt się nimi nie interesuje.
Czy przy okazji inwentaryzacji można je zarchiwizować i uznać za własność muzeum, skoro upłynęło już kilkanaście lat i żadna instytucja o nie się nie upomina?

Czytaj więcej »