Aktualności

[Szkolenie] JPK i inne zmiany w podatkach od 2017 r. dla instytucji kultury — Warszawa, 04.11.2016

27 października 2016

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. JPK w instytucjach kultury oraz planowane zmiany w podatkach 2017. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

W Łodzi odbędzie się ogólnopolski kongres bibliotek „Biblioteka to ja”

25 października 2016

W dniach 17-18 listopada w Fabryce Sztuki w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 3 odbędzie się ogólnopolski kongres bibliotek „Biblioteka to ja!”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Bardzo Młoda Kultura 2016-2018

19 października 2016

Narodowe Centrum Kultury wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło wieloletni program wspierania edukacji kulturalnej „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018″. Projekt powstał z inicjatywy Obywateli Kultury. Prognozowana budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 4 mln zł rocznie.

Czytaj więcej »

Market Focus Polska na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie

17 października 2016

Na wiosnę 2017 r. Polska wystąpi w roli Market Focus Country na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie, które są największymi odbywającymi się wiosną targami branży wydawniczej na świecie. Pomysłodawcami programu Market Focus Polska są Instytut Książki oraz Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Kuratorem targów jest British Council.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik i JPK w instytucjach kultury — Poznań, 27.10.2016

13 października 2016

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik i JPK w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik i JPK w instytucjach kultury — Wrocław, 24.10.2016

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik i JPK w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

W piątek startuje I Koszaliński Kongres Kultury

14 i 15 października br. w Centrum Kultury w Koszalinie odbędzie się I Koszaliński Kongres Kultury. Wydarzenie powołano z inicjatywy Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalin.

Czytaj więcej »

Dziś rozpoczyna się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia

12 października 2016

Od 12 do 14 października br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, odbywa się Pierwsze Forum Eksperckie Chiny-Europa Środkowa i Wschodnia. Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj więcej »

Tylko do 12 października można zgłaszać projekty w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów

6 października 2016

Do 12 października br. trwa nabór zgłoszeń projektów do VI edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 „Animacja + Generacje”, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, Warsztaty Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Inicjatywa odbędzie się w dniach 12‒13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

5 października 2016

Do 15 stycznia br. można nadsyłać pozycje książkowe w kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, której organizatorem jest Fundacja jej imienia. Nagroda przyznawana jest w 2 kategoriach. Na laureatów konkursu czeka łącznie 200 000 zł.

Czytaj więcej »

3 października br. ruszają zapisy na szkolenie NCK z projektowania oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę

3 października 2016

Do 10 października br. trwa rekrutacja na szkolenie „Projektowanie oferty instytucji kultury w oparciu o diagnozę”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Zajęcia odbędą się od 6 do 11 listopada 2016 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Nie czekaj! Tylko do 14 października masz czas by zgłosić swoją bibliotekę do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

28 września 2016

Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń do III edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 2 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

17 października 2016

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu.
Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

3 października 2016

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany.
Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

15 września 2016

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy.
Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest
przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.
W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.
Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny?
Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Czytaj więcej »

Kara umowna dla wykonawcy zadania

1 września 2016

Instytucja kultury modernizuje budynek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora. Za opóźnienie realizacji zadania wykonawcy naliczono karę umowną.
Zgodnie z umową z MKiDN, kara umowna obniża wysokość przyznanej dotacji i tym samym oznacza finansowanie inwestycji ze środków własnych.
Czy naliczona wykonawcy kara umowna jest dla ośrodka kultury jednocześnie przychodem i kosztem operacyjnym?
Jak ją ująć w ewidencji księgowej?
Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej zastosować?

Czytaj więcej »

Darowizna książek przez bibliotekę

15 sierpnia 2016

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Czytaj więcej »

Druki ścisłego zarachowania

1 sierpnia 2016

Kasę w bibliotece prowadzi główny księgowy, który pracuje na ¼ etatu. Wpłaty do kasy zdarzają się tylko przy pobieraniu środków z banku lub jednorazowo jako wpłaty od czytelników — dary na rzecz biblioteki. Natomiast wypłaty to głównie rozliczenia delegacji lub pojedyncze zakupy. Wtedy na fakturach przybijana jest pieczątka o treści:
„Kwituję odbiór gotówki … (słownie)(dnia)(podpis) …”.
Czy można wycofać (zlikwidować) taką ewidencję?
Czy biblioteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druków inwentaryzacyjnych)?

Czytaj więcej »

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

15 lipca 2016

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

1 lipca 2016

W czterech filiach biblioteki pracuje 4 bibliotekarzy, główny księgowy i dyrektor. Dyrektor powołuje 4-dwuosobowe zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury. Nie ma komisji inwentaryzacyjnej ani jej przewodniczącego. Z zalecenia pokontrolnego wynika, że dyrektor biblioteki powinien dostosować instrukcję inwentaryzacyjną do liczby zatrudnionych w niej osób.
Czy można w związku z tym zrezygnować z przewodniczącego komisji, a podział kluczowych obowiązków zaplanować tak, że np. dyrektor wydaje arkusze spisowe zespołom spisowym, zespoły spisowe przekazują je po inwentaryzacji głównemu księgowemu, a ten wycenia składniki majątkowe i ewentualne rozbieżności?

Czytaj więcej »