Aktualności

Tylko do 5 sierpnia CEO czeka na Twój scenariusz w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”

27 lipca 2015

Do 5 sierpnia br. można nadsyłać prace w konkursie „Czytam sobie w bibliotece”. Jego pomysłodawcą jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konkurs skierowany jest do pracowników i współpracowników bibliotek w całej Polsce. Inicjatywa ma charakter otwarty i udział w niej jest bezpłatny. Na najlepsze prace czekają nagrody.

Czytaj więcej »

Łódź z Narodowym Centrum Kultury Filmowej

24 lipca 2015

14 lipca br. premier Ewa Kopacz zdecydowała o utworzeniu Narodowego Centrum Kultury Filmowej z siedzibą w Łodzi. Wcześniej list intencyjny w tej sprawie podpisały Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia możesz się zgłosić na staż w programie „Otwarty świat”

20 lipca 2015

Do 31 sierpnia br. trwa nabór do programu stażowego „Otwarty świat”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Budżet programu wynosi 100 000 zł.

Czytaj więcej »

Kraków z Nagrodą Conrada

15 lipca 2015

Podczas Tegorocznego Festiwalu Conrada w Krakowie, który odbędzie się od 19 do 25 października, zostanie przyznana po raz pierwszy nagroda jego imienia. Wyróżnienie będzie wręczane co roku w kategorii Proza, a jego najważniejszym celem będzie wspieranie literackich debiutów. Na laureata Nagrody Conrada czeka gratyfikacja pieniężna w wysokości 30 000 zł.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia trwają dwutygodniowe warsztaty teatralne w ramach programu „Lato w teatrze”

13 lipca 2015

Do 31 sierpnia br. potrwa koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego program „Lato w teatrze”. Inicjatywa ta adresowana jest do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, które w okresie wakacji zorganizują bezpłatne, dwutygodniowe warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży zakończone spektaklem.

Czytaj więcej »

Do końca lipca można zgłaszać się na kurs kreatywnego pisania w ramach Miasta Literatury UNESCO

9 lipca 2015

Do 31 lipca br. można nadsyłać próbki tekstów prozatorskich w ramach kursu kreatywnego pisania Miasta Literatury UNESCO. Po zakończeniu kursu organizatorzy zarekomendują czołowym krakowskim wydawcom trzech najlepszych kursantów. Udział w warsztatach jest płatny.

Czytaj więcej »

Warszawskie Tragi Sztuki, czyli święto dla koneserów sztuki

7 lipca 2015

Od 9 do 11 października 2015 r. w stolicy odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w kraju — „Warszawskie Targi Sztuki”. Spotkania te skierowane są przede wszystkim do marszandów, kolekcjonerów, kuratorów oraz miłośników sztuki. Targi po raz 7. odbędą się w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim.

Czytaj więcej »

Rusza konkurs na przekład na język niderlandzki fragmentu powieści nagrodzonej NIKE w 2013 roku

2 lipca 2015

Do 9 października br. trwa konkurs na przekład na język niderlandzki fragmentu książki Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”, którego organizatorami są Ambasada RP w Holandii oraz Fundacja Stichting Literatura. Na laureatów czekają gratyfikację pieniężne o łącznej wartości 1000 euro. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi się w styczniu 2016 r. podczas festiwalu Writers Unlimited Winternachten w Hadze.

Czytaj więcej »

Jesteś projektantem? Interesujesz się designem? Do 9 sierpnia 2015 r. możesz zgłosić swój projekt w konkursie „Rzecz Kreatywna”

30 czerwca 2015

Do 9 sierpnia br. trwa nabór prac w konkursie „Rzecz Kreatywna”, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna GAP w ramach Małopolskiego Tygodnia Dizajnu. Na młodych projektantów czekają gratyfikacje pieniężne o łącznej wartości 10 000 zł. Laureatów konkursu poznamy 24 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie w Straelen

25 czerwca 2015

Do 26 lipca br. można zgłaszać się na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie, które odbędą się po raz siódmy w Europejskim Kolegium Tłumaczy Kraju Nadrenii-Westfalii w Straelen. Zajęcia od-będą od 19 do 24 października 2015 r. w ramach programu ViceVersa stworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds, fundację Robert Bosch Stiftung oraz fundację Kunststiftung NRW.

Czytaj więcej »

Do końca lipca br. można zgłaszać kandydatury dziennikarzy do PIK-owego Lauru

23 czerwca 2015

Do 31 lipca br. można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu PIK-owego Lauru, którego organizatorem jest Polska Izba Książki. Nagroda od lat przyznawana jest dziennikarzom, którzy w sposób rzetelny i nietuzinkowy popularyzują czytelnictwo oraz wiedzę o książkach. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 23 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Czytaj więcej »

Do 26 lipca 2015 r. trwa konkurs na przekład literacki opowiadania

17 czerwca 2015

Do 26 lipca br. trwa nadsyłanie prac w konkursie na przekład literacki opowiadania wydanego w języku angielskim, szwedzkim, hiszpańskim czy ukraińskim. Inicjatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Pomocy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30 września 2015 r. podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Praca w niedzielę w równoważnym systemie czasu pracy

15 lipca 2015

Z uwagi na różne dni i godziny pracy nowego pracownika dyrektor instytucji ma zamiar wprowadzić równoważny system pracy.
Pozostaje pytanie, co z pracą w niedzielę takiego pracownika. Większość niedziel byłaby dla niego wolna, czyli byłby to obowiązkowy dzień wolny od pracy, ale raz na jakiś czas w niedzielę konieczne będzie zaplanowanie mu pracy.

 • Czy w takim przypadku można zaplanować w harmonogramie czasu pracy tego pracownika niektóre niedziele jako robocze, czy też należy je traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak w tym przypadku traktować zasadę, że pracy w nadgodzinach nie można planować?

Czytaj więcej »

Błąd z lat poprzednich

1 lipca 2015

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji.

 • Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?

Czytaj więcej »

Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe

15 czerwca 2015

Biblioteka na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych. Chce je wykorzystać na działalność bieżącą. Niewpisanie tej kwoty do planu jako przychód, a ich wydatkowanie zgodnie z planem kosztów, spowoduje ujemny wynik finansowy.

 • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o którą zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?

Czytaj więcej »

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

1 czerwca 2015

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę.

 • Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika?
 • Czy należy się za to święto dzień wolny?

Czytaj więcej »

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

15 maja 2015

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli przez pracownika urzędu miejskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej w dziale kontroli i audytu wewnętrznego urzędu. W planie kontroli ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie jest wskazany jej zakres. Przy czym nie chodzi tu o komisję rewizyjną rady miejskiej.

 • Na jakich zasadach i podstawie prawnej organizator może przeprowadzać taką kontrolę w instytucji kultury?
 • Czy kontrolujący ma obowiązek wskazać jej zakres oraz okres, w którym będzie przeprowadzana?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

1 maja 2015

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Czytaj więcej »

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

15 kwietnia 2015

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

 • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
 • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

1 kwietnia 2015

 • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
 • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej »