Aktualności

Już wkrótce rusza projekt dla bibliotek „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

28 maja 2015

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Aktywizacja zapraszają biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Docelowo inicjatywa realizowana będzie w partnerstwie z samorządami gmin liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców. Przewidywany termin uruchomienia projektu to początek 2016 r.

Czytaj więcej »

Do 31 lipca 2015r. trwa konkurs na przekład opowiadania Andrzeja Stasiaka

25 maja 2015

Do 31 lipca br. można nadsyłać zgłoszenia w konkursie na przekład na język portugalski opowiadania Andrzeja Stasiuka „Babka i duchy”. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Ambasada RP w Brazylii oraz Uniwersytet Federalny Stanu Paraná. Nagrodą główną w konkursie jest miesięczny pobyt w Krakowie w Kolegium Tłumaczy.

Czytaj więcej »

Rusza kolejna edycja konkursu stypendialnego im. Olgi Rok

21 maja 2015

Do 8 lipca br. można składać wnioski do IV edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. O stypendium w wysokości 5000 zł panie mogą ubiegać się w dwóch kategoriach: placówka biblioteczna mniejsza oraz placówka biblioteczna większa. Granty współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz ze środków Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok.

Czytaj więcej »

Jeżeli jesteś animatorem kultury, to szkolenie jest dla Ciebie. Rekrutacja trwa tylko do 20 maja!

19 maja 2015

Do tego dnia trwa bowiem nabór na szkolenie „Planowanie strategiczne i programowanie działań animacyjnych”, którego organizatorami są Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury i Platforma Kultury. Zajęcia odbędą się w do 8 do 10 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie poprowadzi Marta Białek-Graczyk, animator kultury oraz prezes Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Czytaj więcej »

Ostatnia szansa, aby zapisać się na szkolenie z Technik digitalizacji obiektów płaskich metodą skanowania

15 maja 2015

Do końca tygodnia trwają zapisy na szkolenie „Techniki digitalizacji obiektów płaskich metodą skanowania”, którego organizatorem jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do 1 czerwca br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12 maja 2015

Projekt realizuje Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet programu wynosi 5 000 000 zł. Wnioski można składać poprzez system EBOI.

Czytaj więcej »

400 mln zł na digitalizację kultury

7 maja 2015

Rusza konkurs, w którym do rozdysponowania będzie 400 mln zł na digitalizację dziedzictwa kulturowego i jego udostępnianie w sieci. Konkurs ten Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosi w drugim lub trzecim kwartale 2015 r. Środki pochodzą z Unii Europejskiej i przeznaczone są na lata 2014–2020.

Czytaj więcej »

Rusza III edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Kreatywna kultura”

5 maja 2015

Do 30 czerwca br. można nadsyłać zgłoszenia w III edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Kreatywna kultura”, którego organizatorem jest Krotoszyński Ośrodek Kultury. Konkurs skierowany jest zarówno dla osób zajmujących się fotografią profesjonalnie, jak również dla pasjonatów i amatorów. Prace konkursowe można nadsyłać w dwóch kategoriach: kultura klasyczna oraz kultura alternatywna. Do wygrania jest 3000 zł oraz nagrody rzeczowe. Projekt swym patronatem objęło Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Już w maju startują szkolenia z organizacji międzynarodowego projektu „Żywa Biblioteka”

30 kwietnia 2015

Od maja do września w czterech polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Chełmie odbędą się szkolenia „Jak zorganizować Żywą Biblioteką”. Organizatorami inicjatywy są stowarzyszenia: Diversja oraz Lambda Warszawa. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce — przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Polskie projekcje filmowe za 10 zł? To możliwe! Rusza kolejna odsłona Programu „Kultura dostępna”

27 kwietnia 2015

16 kwietnia br. w warszawskim kinie Iluzjon zainagurowano kolejny etap Programu MKiDN „Kultura dostępna”, którego głównym założeniem jest zniwelowanie barier dostępu do polskiej kinematografii. Dzięki nowej inicjatywie odbiorca będzie mógł zapoznać się szerzej z polską sztuką filmową a bilety na projekcje w wybranych kinach będą kosztowały 10 zł. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Rusza 10. edycja Nagrody Literackiej Gdynia

23 kwietnia 2015

14 maja br. podczas Warszawskich Targów Książki zostanie oficjalnie wyłonione dwadzieścia najlepszych pozycji wydawniczych 2014 r., które 4 września br. walczyć będą o prym w 10. jubileuszowej edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Członkowie Kapituły ogłoszą laureatów podczas Uroczystej Gali, która po raz pierwszy odbędzie się w nowej gdyńskiej przestrzeni, czyli w Muzeum Emigracji. Gdańskie Kostki Literackie oraz nagrody w wysokości 50 000 zł zostaną przyznane w czterech kategoriach: proza, esej, poezja oraz przekład na język polski. Wydarzeniu patronuje Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Wypełnij do 5 maja formularz zgłoszeniowy i weź udział w bezpłatnym szkoleniu NIMOZ

21 kwietnia 2015

Tylko do 5 maja br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Edukacja w muzeum na wolnym powietrzu”, którego organizatorami są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia, otrzymają zaświadczenie NIMOZ.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

15 maja 2015

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli przez pracownika urzędu miejskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej w dziale kontroli i audytu wewnętrznego urzędu. W planie kontroli ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie jest wskazany jej zakres. Przy czym nie chodzi tu o komisję rewizyjną rady miejskiej.

  • Na jakich zasadach i podstawie prawnej organizator może przeprowadzać taką kontrolę w instytucji kultury?
  • Czy kontrolujący ma obowiązek wskazać jej zakres oraz okres, w którym będzie przeprowadzana?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

1 maja 2015

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Czytaj więcej »

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

15 kwietnia 2015

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

  • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
  • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

1 kwietnia 2015

  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
  • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

15 marca 2015

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Czytaj więcej »

Wspomaganie działalności charytatywnej

1 marca 2015

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę.

Czytaj więcej »

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

15 lutego 2015

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego. Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej »

Wypożyczanie DVD w bibliotece

1 lutego 2015

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Czytaj więcej »