Aktualności

Jeszcze tylko przez kilka dni można nadsyłać prace w konkursie Akademia Kultury — BIBA 2014

18 września 2014

Do 22 września br. trwa zgłaszanie prac w konkursie Akademia Kultury — BIBA 2014, który organizuje Instytut Książki i Wydawnictwo EMG w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej »

Kino za Rogiem — nowa alternatywa dla małych kin

16 września 2014

Współczesne kino to cud filmowej techniki. Cyfrowy projektor, przestrzenny dźwięk, wysoka jakość obrazu, specjalny ekran czy wygodne fotele. Taka infrastruktura sprzyja komfortowi odbioru. Ogromne multipleksy, które rozsiane są po całej Polsce, mimo tych wszystkich udogodnień kierują się głównie chęcią zysku. Przeciwieństwem typowej kinowej sieciówki jest nowa idea Kina za Rogiem. Projekt polega na stworzeniu nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą oraz do pomysłu stworzenia miejsca spotkań przyjaciół.

Czytaj więcej »

Rejestracja na Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Edycja 1. Czytelnictwo tylko do 19 września

11 września 2014

14 i 15 października 2014 r. w Radomsku odbędzie się Kongres Kultury Małych i Średnich Miast. Edycja 1. Tegoroczny Kongres będzie koncentrował się wokół tematu czytelnictwa, które zasługuje dziś na szczególną uwagę.

Czytaj więcej »

Do 21 października można zgłaszać się do projektów Kreatywnej Europy wspierających europejską turystykę

Do 21 października br. można zgłaszać się do międzynarodowej współpracy opartej na turystyce kulturowej, programu Komisji Europejskiej Creative Europa, zaplanowanego na lata 2014–2020.

Czytaj więcej »

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących — gotowy podręcznik do pobrania ze strony SPB

9 września 2014

W czasach, gdy Internet jest przede wszystkim podstawowym źródłem informacji, posiadanie strony internetowej stało się standardem dla instytucji kultury. Dzięki niej instytucje mogą zaprezentować własną bogatą ofertę i informować odbiorców o swoich poczynaniach. Naprzeciw temu trendowi wyszło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP), które na swojej stronie zamieściło poradnik „Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących” autorstwa Łukasza Stochniała i Konrada Stepanajtysa.

Czytaj więcej »

III edycja Narodowego Czytania odbędzie się już 6 września

4 września 2014

Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by jeszcze raz przeżyć niesamowite przygodny bohaterów ukazanych na kartach książek. 6 września br. odbędzie się trzecia edycja tej zainaugurowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego inicjatywy. Tego jednego wrześniowego dnia w dużych miastach, małych miasteczkach i maleńkich wsiach można posłuchać dzieł wybitnych polskich pisarzy. Tym razem w całej Polsce odbędzie się wspólne czytanie cyklu powieści historycznych Henryka Sienkiewicza.

Czytaj więcej »

O etosie solidarności, o wartościach europejskich i dążeniu do wolności. Otwarto Europejskie Centrum Solidarności

3 września 2014

30 sierpnia br. w przeddzień 34. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych otwarto Europejskie Centrum Solidarności. W uroczystości wzięła udział m.in Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona, iż powstanie ECS jest ważne dla kultywowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Jest również bardzo ważne, dla całej Europy i świata.

Czytaj więcej »

Poszukiwani partnerzy do trzech międzynarodowych projektów w ramach Kreatywnej Europy!

28 sierpnia 2014

Program Komisji Europejskiej Creative Europe zaplanowany na lata 2014–2020 poszukuje partnerów do trzech międzynarodowych inicjatyw. Dzięki temu polskie instytucje kultury mogą wziąć udział w projekcie węgierskim i dwóch ze Słowenii.

Czytaj więcej »

Wiki Lubi Zabytki 2014 — rusza kolejna edycja konkursu!

26 sierpnia 2014

1 września br. rusza czwarta edycja otwartego konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki. Organizuje je Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Konkurs ten jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monument i jego głównym celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego. Patronat nad konkursem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prace można nadsyłać do 30 września 2014 r.

Czytaj więcej »

31 sierpnia mija termin nadsyłania prac doktorskich z nauk o kulturze w konkursie NCK

21 sierpnia 2014

Tylko do 31 sierpnia br. trwa nabór dokumentów konkursowych w XI edycji nagrody przyznawanej przez Narodowe Centrum Kultury. Do zdobycia jest 5000 zł. Laureata najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk o kulturze wyłoni specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa, w której zasiądą przedstawiciele instytucji kultury i środowisk naukowych.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez 4 dni można zgłaszać się do trzeciej rundy programu Międzynarodowej Sieci Bibliotekarzy!

18 sierpnia 2014

Do 22 sierpnia br. trwa nabór do trzeciej rundy programu International Librarians Network. Projekt polega na bezpłatnym budowaniu sieci międzynarodowych kontaktów zawodowych drogą elektroniczną. ILN skierowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, studentów bibliotekarstwa oraz pracowników ośrodków informacji naukowej.

Czytaj więcej »

MKiDN z nową stroną internetową dotyczącą digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury

14 sierpnia 2014

W dobie Internetu, termin digitalizacja staje się coraz bardziej popularny. Tym bardziej, że medium to całkowicie zmieniło kulturę i podejście milionów ludzi do niej. Temu trendowi wychodzi naprzeciw Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uruchomiło stronę internetową dotyczącą digitalizacji i udostępniania zasobów kultury. Priorytetem uruchomionej 11 sierpnia br. witryny www.digit.mkidn.gov.pl jest informowanie o poczynaniach resortu w tym zakresie.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Działalność sportowa w instytucji kultury

15 września 2014

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

1 września 2014

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Czytaj więcej »

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

15 sierpnia 2014

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Czytaj więcej »

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

1 sierpnia 2014

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Czytaj więcej »

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

15 lipca 2014

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

1 lipca 2014

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Czytaj więcej »

Biblioteka w strukturze centrum kultury

16 czerwca 2014

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

30 maja 2014

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Czytaj więcej »