Aktualności

Rusza konkurs na przekład na język niderlandzki fragmentu powieści nagrodzonej NIKE w 2013 roku

2 lipca 2015

Do 9 października br. trwa konkurs na przekład na język niderlandzki fragmentu książki Joanny Bator „Ciemno, prawie noc”, którego organizatorami są Ambasada RP w Holandii oraz Fundacja Stichting Literatura. Na laureatów czekają gratyfikację pieniężne o łącznej wartości 1000 euro. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi się w styczniu 2016 r. podczas festiwalu Writers Unlimited Winternachten w Hadze.

Czytaj więcej »

Jesteś projektantem? Interesujesz się designem? Do 9 sierpnia 2015 r. możesz zgłosić swój projekt w konkursie „Rzecz Kreatywna”

30 czerwca 2015

Do 9 sierpnia br. trwa nabór prac w konkursie „Rzecz Kreatywna”, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury oraz Agencja Artystyczna GAP w ramach Małopolskiego Tygodnia Dizajnu. Na młodych projektantów czekają gratyfikacje pieniężne o łącznej wartości 10 000 zł. Laureatów konkursu poznamy 24 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie w Straelen

25 czerwca 2015

Do 26 lipca br. można zgłaszać się na Polsko-Niemieckie Warsztaty Translatorskie, które odbędą się po raz siódmy w Europejskim Kolegium Tłumaczy Kraju Nadrenii-Westfalii w Straelen. Zajęcia od-będą od 19 do 24 października 2015 r. w ramach programu ViceVersa stworzonego przez fundusz Deutscher Übersetzerfonds, fundację Robert Bosch Stiftung oraz fundację Kunststiftung NRW.

Czytaj więcej »

Do końca lipca br. można zgłaszać kandydatury dziennikarzy do PIK-owego Lauru

23 czerwca 2015

Do 31 lipca br. można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu PIK-owego Lauru, którego organizatorem jest Polska Izba Książki. Nagroda od lat przyznawana jest dziennikarzom, którzy w sposób rzetelny i nietuzinkowy popularyzują czytelnictwo oraz wiedzę o książkach. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 23 października 2015 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.

Czytaj więcej »

Do 26 lipca 2015 r. trwa konkurs na przekład literacki opowiadania

17 czerwca 2015

Do 26 lipca br. trwa nadsyłanie prac w konkursie na przekład literacki opowiadania wydanego w języku angielskim, szwedzkim, hiszpańskim czy ukraińskim. Inicjatorem konkursu jest Towarzystwo Aktywnej Pomocy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 30 września 2015 r. podczas 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

W sierpniu w stolicy ruszają wakacyjne kursy STORE dotyczące projektowania przestrzennego

15 czerwca 2015

Od 3 do 14 sierpnia br. w Warszawie odbędą się kursy STORE dotyczące projektowania przestrzennego. Warsztaty te skierowane są do osób, które interesują się i posiadają wiedzę z zakresu projektowania, a w szczególności mogą w nich wziąć udział obecni i przyszli studenci kierunków artystycznych, architektonicznych czy projektanckich. Nadrzędnym celem zajęć jest stworzenie i realizacja autorskich projektów oraz ambitnych publicznych widowisk.

Czytaj więcej »

Już za dwa tygodnie rusza trzecia odsłona festiwalu Wschód Kultury

12 czerwca 2015

25 czerwca br. w Rzeszowie rusza trzecia edycja festiwalu „Wschód Kultury” mającego na celu integrację środowiska artystycznego miast Polski Wschodniej oraz artystów z krajów takich jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia czy Ukraina. Organizatorami festiwalu są Narodowe Centrum Kultury oraz miasta gospodarze: Rzeszów, Lublin i Białystok. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

„Książki naszych marzeń” — rusza rządowy projekt popularyzacji czytelnictwa

9 czerwca 2015

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła rządowy program „Książki naszych marzeń”. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na realizację programu przeznaczonych zostanie 20 mln zł z budżetu państwa. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek w publicznych szkołach podstawowych i szkołach artystycznych. Program obejmie ponad 13 000 placówek w całej Polsce.

Czytaj więcej »

Do Wrocławia po raz kolejny zawita Europejska Noc Literatury

3 czerwca 2015

Rusza trzecia edycja Europejskiej Nocy Literatury, która do stolicy Dolnego Śląska zawita 13 czerwca br. Będzie to idealna okazja, aby zaznajomić się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi zarówno topowych europejskich pisarzy, jak i autorów mniej znanych szerszemu gronu czytelników. Główną ideą przedsięwzięcia będzie wieczorne czytanie literatury w przestrzeni miejskiej. W ramach imprezy odbędą się również warsztaty literackie dla dzieci.

Czytaj więcej »

Do 10 czerwca 2015 r. można zgłaszać się na szkolenie z Ewidencjonowania i dokumentacji muzealiów w komputerowych bazach danych

2 czerwca 2015

Do tego dnia trwają zapisy na szkolenie „Ewidencjonowanie i dokumentacja muzealiów w komputerowych bazach danych”, którego organizatorem jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach działające w NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Już wkrótce rusza projekt dla bibliotek „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

28 maja 2015

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Aktywizacja zapraszają biblioteki do udziału w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Docelowo inicjatywa realizowana będzie w partnerstwie z samorządami gmin liczących nie więcej niż 100 000 mieszkańców. Przewidywany termin uruchomienia projektu to początek 2016 r.

Czytaj więcej »

Do 31 lipca 2015r. trwa konkurs na przekład opowiadania Andrzeja Stasiaka

25 maja 2015

Do 31 lipca br. można nadsyłać zgłoszenia w konkursie na przekład na język portugalski opowiadania Andrzeja Stasiuka „Babka i duchy”. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Ambasada RP w Brazylii oraz Uniwersytet Federalny Stanu Paraná. Nagrodą główną w konkursie jest miesięczny pobyt w Krakowie w Kolegium Tłumaczy.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Błąd z lat poprzednich

1 lipca 2015

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji.

 • Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?

Czytaj więcej »

Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe

15 czerwca 2015

Biblioteka na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych. Chce je wykorzystać na działalność bieżącą. Niewpisanie tej kwoty do planu jako przychód, a ich wydatkowanie zgodnie z planem kosztów, spowoduje ujemny wynik finansowy.

 • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o którą zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?

Czytaj więcej »

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

1 czerwca 2015

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę.

 • Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika?
 • Czy należy się za to święto dzień wolny?

Czytaj więcej »

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

15 maja 2015

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli przez pracownika urzędu miejskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej w dziale kontroli i audytu wewnętrznego urzędu. W planie kontroli ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie jest wskazany jej zakres. Przy czym nie chodzi tu o komisję rewizyjną rady miejskiej.

 • Na jakich zasadach i podstawie prawnej organizator może przeprowadzać taką kontrolę w instytucji kultury?
 • Czy kontrolujący ma obowiązek wskazać jej zakres oraz okres, w którym będzie przeprowadzana?

Czytaj więcej »

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

1 maja 2015

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Czytaj więcej »

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

15 kwietnia 2015

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

 • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
 • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

1 kwietnia 2015

 • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
 • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

15 marca 2015

 • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
 • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Czytaj więcej »