Aktualności

Poszukiwani partnerzy do trzech międzynarodowych projektów w ramach Kreatywnej Europy!

28 sierpnia 2014

Program Komisji Europejskiej Creative Europe zaplanowany na lata 2014–2020 poszukuje partnerów do trzech międzynarodowych inicjatyw. Dzięki temu polskie instytucje kultury mogą wziąć udział w projekcie węgierskim i dwóch ze Słowenii.

Czytaj więcej »

Wiki Lubi Zabytki 2014 — rusza kolejna edycja konkursu!

26 sierpnia 2014

1 września br. rusza czwarta edycja otwartego konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki. Organizuje je Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Konkurs ten jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monument i jego głównym celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego. Patronat nad konkursem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa. Prace można nadsyłać do 30 września 2014 r.

Czytaj więcej »

31 sierpnia mija termin nadsyłania prac doktorskich z nauk o kulturze w konkursie NCK

21 sierpnia 2014

Tylko do 31 sierpnia br. trwa nabór dokumentów konkursowych w XI edycji nagrody przyznawanej przez Narodowe Centrum Kultury. Do zdobycia jest 5000 zł. Laureata najlepszej pracy doktorskiej z dziedziny nauk o kulturze wyłoni specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa, w której zasiądą przedstawiciele instytucji kultury i środowisk naukowych.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez 4 dni można zgłaszać się do trzeciej rundy programu Międzynarodowej Sieci Bibliotekarzy!

18 sierpnia 2014

Do 22 sierpnia br. trwa nabór do trzeciej rundy programu International Librarians Network. Projekt polega na bezpłatnym budowaniu sieci międzynarodowych kontaktów zawodowych drogą elektroniczną. ILN skierowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, studentów bibliotekarstwa oraz pracowników ośrodków informacji naukowej.

Czytaj więcej »

MKiDN z nową stroną internetową dotyczącą digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury

14 sierpnia 2014

W dobie Internetu, termin digitalizacja staje się coraz bardziej popularny. Tym bardziej, że medium to całkowicie zmieniło kulturę i podejście milionów ludzi do niej. Temu trendowi wychodzi naprzeciw Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które uruchomiło stronę internetową dotyczącą digitalizacji i udostępniania zasobów kultury. Priorytetem uruchomionej 11 sierpnia br. witryny www.digit.mkidn.gov.pl jest informowanie o poczynaniach resortu w tym zakresie.

Czytaj więcej »

15 października ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń w prestiżowym konkursie Europa Nostra

12 sierpnia 2014

Do 15 października instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatury w XII edycji Europa Nostra, najbardziej prestiżowych wyróżnień Unii Europejskiej w obszarze działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego. W konkursie udział mogą brać państwa objęte programem Kreatywna Europa w tym także Polska. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 11 czerwca 2015 r. w Oslo.

Czytaj więcej »

30 września br. mija termin zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

5 sierpnia 2014

Do 30 września br. można nadsyłać zgłoszenia w pierwszej edycji Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Pomysłodawcami tego projektu są Prezydent Miasta Gdańska i Instytut Kultury Miejskiej. Nazwisko laureata ogłosi wiosną 2015 r. podczas Gdańskich Spotkań Tłumaczy „Odnalezione w tłumaczeniu” specjalnie do tego celu powołana kapituła. Laureat Nagrody otrzyma aż 50 000 zł. Wyróżnienie za Twórczość Translatorską będzie przyznawane co dwa lata.

Czytaj więcej »

„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjdź, zobacz, działaj” — 20 sierpnia 2014 r. ostatecznym terminem nadsyłania wniosków

4 sierpnia 2014

Do 20 sierpnia br. trwa druga tura naboru wniosków do programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjdź, zobacz, działaj”. Program ten w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek w Polsce organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 — do 22 sierpnia można jeszcze składać wnioski

30 lipca 2014

Do 22 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014″, którym zarządza Instytut Książki. Projekt ten jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014–2020 i jego celem strategicznym jest pozyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności oraz podniesienie prestiżu bibliotek publicznych i zmiana postrzegania ich funkcji przez otoczenie.

Czytaj więcej »

Do 5 sierpnia trwa konkurs minigrantowy II Ogólnopolskiego Tygodnia WLB

29 lipca 2014

5 sierpnia upływa termin zgłaszania akcji lokalnych w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Work-Life Balance, który odbędzie się od 25 do31 sierpnia br. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywności Lokalnej, a jego nadrzędnym celem jest wyselekcjonowanie działań, które upowszechniają i promują rozwiązania wspomagające zespolenie życia zawodowego z prywatnym.

Czytaj więcej »

Zgłoszenia na V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych już tylko do 31 lipca br.!

23 lipca 2014

Już po raz piąty bibliotekarze z całej Polski spotkają się podczas Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Pod hasłem „Cała naprzód” organizuje go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie odbędzie się 20 i 21 października 2014 r. w Warszawie. Jego motywem przewodnim ma być otwartość i współpraca w branży. Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać jeszcze tylko do 31 lipca br.

Czytaj więcej »

Targi dla bibliotek i muzeów w Warszawie w dniach 7–9 października

22 lipca 2014

W tych dniach odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Pod czas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów jak również ukazaniu problematyki z obszaru archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa. Drugą już edycja targów poszerzono, o tematykę z zakresu konserwacji i rejestracji zabytków.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

1 września 2014

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Czytaj więcej »

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

15 sierpnia 2014

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Czytaj więcej »

Ewidencja projektu współfinansowanego za środków UE i pożyczki organizatora

1 sierpnia 2014

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt polegający na urządzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku współfinansowany z Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 50 282,40 zł. Udział własny GOK wynosi 25 282,40 zł, a pożyczka od organizatora 25 000 zł. Jest to równowartość środków, które po realizacji inwestycji GOK otrzyma z Unii Europejskiej. GOK nie jest podatnikiem VAT, a w polityce rachunkowości ma zapis, że gdy dokonuje zapłaty bezpośrednio przy zakupie, to nie używa kont dotyczących rozrachunków z odbiorcami. Jak prawidłowo zaksięgować dotację z UE i pożyczkę od organizatora?

Czytaj więcej »

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

15 lipca 2014

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

1 lipca 2014

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Czytaj więcej »

Biblioteka w strukturze centrum kultury

16 czerwca 2014

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

30 maja 2014

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Czytaj więcej »

Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy

15 maja 2014

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »