Aktualności

Rybnik organizatorem pierwszej Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz

8 lutego 2016

Do 23 lutego br. można zgłaszać kandydatów do nowo powołanej Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, której organizatorem jest miasto Rybnik. Nagroda ta przyznana zostanie autorowi najlepszej książki napisanej i wydanej w języku polskim w 2015 roku. Na zwycięzcę pierwszej edycji tej ogólnopolskiej inicjatywy czeka 40 000 zł.

Czytaj więcej »

Marzysz o stażu w instytucji kultury? Masz czas do 1 marca br. by zgłosić swoją kandydaturę!

3 lutego 2016

Ruszył nabór do kolejnej edycji projektu stażowego w instytucjach kultury. Instytucje kultury powinny zgłosić swoje zapotrzebowanie do 14 lutego. Kandydaci mogą zgłaszać się do wiosennej edycji inicjatywy do 1 marca br. Przewidywany termin rozpoczęcia staży to 10 marca br. Dla najlepszych stażystów przewidziano szkolenia z zakresu zarządzania kulturą. Staże są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Silesius 2016 — nabór trwa tylko do końca lutego!

1 lutego 2016

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody Poetyckiej Silesius. Ta wrocławska nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: dla najlepszej książki roku, za całokształt twórczości oraz za debiut roku. Na laureatów nagrody czeka łącznie 170 000 zł. Fundatorem inicjatywy jest miasto Wrocław.

Czytaj więcej »

Trwają zapisy na kurs „Przepis na wolontariat”. Pierwsze spotkania w ramach szkolenia już w lutym 2016 r.

26 stycznia 2016

Tylko do 5 lutego br. trwa nabór zgłoszeń na kurs „Przepis na wolontariat”, którego organizatorami są Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Microsoft Polska oraz Fundacja Kronenberga. Inicjatywa prowadzona będzie metodą projektową.

Czytaj więcej »

Do końca marca 2016 roku można zgłaszać kandydatów do Transatlantyku

25 stycznia 2016

Do 31 marca br. można zgłaszać kandydatury do XII edycji Nagrody Transatlantyk, której organizatorem jest Instytut Książki. Na laureata wyróżnienia czeka 10 000 euro oraz statuetka. Laureatem poprzedniej edycji Nagrody został Francuz Laurence Dyèvre.

Czytaj więcej »

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej inicjatywy Zabytek Zadbany

20 stycznia 2016

Tylko do 5 lutego br. można zgłaszać obiekty w kolejnej edycji konkursu Zabytek Zadbany. Ta ogólnopolska inicjatywa rokrocznie realizowana jest wspólnie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji zgłaszać można zabytki, przy których prace budowlane, konserwatorskie, restauratorskie czy rewaloryzacyjne ukończono w latach 2011–2015.

Czytaj więcej »

Zgłoś się już dziś! MKiDN poszukuje ekspertów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

19 stycznia 2016

Tylko do 29 stycznia br. trwa nabór kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Instytucją pośredniczącą w inicjatywie jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Tylko do 7 lutego 2016 r. instytucje kultury mogą składać wnioski do programu „Patriotyzm Jutra”

13 stycznia 2016

Do 7 lutego br. trwa nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”. Organizatorem VIII edycji projektu jest Muzeum Historii Polski. Prognozowany budżet inicjatywy to 4 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia można zgłosić swojego kandydata od Nagrody Literackiej GDYNIA

12 stycznia 2016

Do 31 stycznia br. można zgłaszać kandydatów do XI edycji ogólnopolskiej Nagrody Literackiej GDYNIA 2016, której organizatorem jest Miasto Gdynia. Kandydatów można zgłaszać aż w czterech kategoriach. Na laureatów poszczególnych kategorii czeka po 50 000 zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2016 r.

Czytaj więcej »

Ruszyła Ogólnopolska Baza Księgarń

4 stycznia 2016

18 grudnia 2015 r. uruchomiono wspólny projekt Instytutu Książki i Polskiej Izby Książki — Ogólnopolską Bazę Księgarń (OBK). Jest to darmowa inicjatywa mająca na celu promocję księgarń oraz ukazanie bieżącego stanu rynku księgarskiego i wydawniczego. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa MKiDN.

Czytaj więcej »

W lutym rusza nabór do projektów „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” MKiDN

1 stycznia 2016

1 lutego br. rusza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Pula środków, o które w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą się starać m.in. instytucje kultury, to 200 000 000 zł. Nabór potrwa do 31 marca 2016 r.

Czytaj więcej »

Tylko do 15 stycznia 2016 r. instytucje mogą zgłaszać najlepsze reportaże literackie do VII edycji Nagrody im. Kapuścińskiego

31 grudnia 2015

Do 15 stycznia 2016 r. można zgłaszać kandydatów do VII edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich publicystów i reportażystów. Organizatorem konkursu na najlepszy reportaż literacki jest .st. Warszawa. Na laureata inicjatywy czeka m.in. nagroda pieniężna.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

1 lutego 2016

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Czytaj więcej »

Wewnętrzne zarządzenie burmistrza nie dotyczy pracowników instytucji kultury

15 stycznia 2016

Burmistrz wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Wykonanie tego zarządzenia zlecił miejskiemu ośrodkowi kultury, sportu i rekreacji.
Czy jest to postępowanie prawidłowe?

Czytaj więcej »

Zwrot VAT a wydatki

1 stycznia 2016

Z uwagi na specyfikę swojej działalności muzeum wykazuje w każdej deklaracji VAT-7 nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy (sprzedaż jest ze stawką 8%, zakupy wg stawki podstawowej 23%). W związku z tym ma do dyspozycji dodatkowe środki, które — na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 10 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych — nie stanowią u niej przychodu. Z tych dodatkowych środków muzeum finansuje bieżącą działalność (w ten sposób ponoszone są wydatki, które stanowią koszty). W rezultacie muzeum wykazuje stratę finansową.
Czy muzeum postępuje prawidłowo? Czy jest jakiś sposób na uniknięcie tej straty?

Czytaj więcej »

Wykorzystanie zdjęć nieruchomości z popularnego serialu telewizyjnego

15 grudnia 2015

Centrum kultury chce wydać publikację związaną z niezwykle popularnym serialem emitowanym przez TVP. W jej tytule znajdzie się jedynie nazwa miejscowości, w jakiej dzieje się akcja serialu. Publikacja ma zawierać m.in. zdjęcia i rysunki budynków wykorzystywanych w filmie. Nie będzie w niej natomiast używany zastrzeżony logotyp serialu ani wizerunki aktorów — serialowych postaci.
Czy TVP jako posiadacz praw do serialu może rościć sobie jakiekolwiek prawa do wydania zgody na tę publikację?
Czy ma znaczenie sposób jej rozpowszechniania, tj. odpłatny lub nieodpłatny?

Czytaj więcej »

Wydatki sfinansowane ze środków EFRR i urzędu miasta nie są kosztem uzyskania przychodów instytucji kultury

1 grudnia 2015

Instytucja realizuje projekt, który finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i w 15% z dotacji urzędu miasta. Wydatków takich jak np. promocja czy organizacja czytelni pod chmurką instytucja nie finansuje ze środków własnych.
Czy wszystkie koszty i wydatki związane z projektem, a także amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie pracowników realizujących program ze środków polskiej fundacji

16 listopada 2015

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu.
Czy ujęte w kosztach programowych wynagrodzenie osób prowadzących prelekcje albo szkolenia dla dzieci będą korzystały ze zwolnienia od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof)?

Czytaj więcej »

Przekazanie nieruchomości działającej instytucji kultury

2 listopada 2015

W gminnym budynku trwa remont finansowany z dotacji celowej państwa na potrzeby biblioteki publicznej.
Czy można przekazać bibliotece tę nieruchomość i grunt tylko w przypadku tworzenia nowej instytucji kultury, czy także w stosunku do instytucji funkcjonującej od wielu lat?

Czytaj więcej »

Przerwanie urlopu oznacza brak prawa do świadczenia urlopowego

15 października 2015

10 czerwca br. pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji jego stanowiska pracy, a także pismo, że w lipcu jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
W tym samym dniu pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę świadczenia urlopowego za okres od 11 do 24 czerwca (czyli 10 dni roboczych i 14 kalendarzowych). Dyrektor wypłacił świadczenie urlopowe. Jednak pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie od 15 do 19 czerwca i po kilku dniach kolejne zwolnienie od 20 do 30 czerwca.

  • Czy pracownikowi należało się świadczenie urlopowe?
  • Czy potrącając z pensji pracownika wartość świadczenia urlopowego, instytucja postąpiła słusznie?

Czytaj więcej »