Aktualności

Tylko do 25 września trwa nabór do programów dotacyjnych w praktyce NCK

21 września 2016

Do 25 września br. trwa nabór zgłoszeń do programów dotacyjnych w praktyce „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne” i „Ojczysty — dodaj do ulubionych”, których organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa skierowana jest do pracowników instytucji kultury oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zajęcia odbędą się 10 października br. w siedzibie NCK przy ul. Płockiej 13 w Warszawie.

Czytaj więcej »

Pod koniec września rusza VI Forum Dziedzictwa Kulturowego. Do Kolonii w Niemczech zjadą przedstawiciele instytucji kultury Morza Bałtyckiego

19 września 2016

W dniach 28-30 września br. w Audimax Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech odbędzie się VI Forum Dziedzictwa Kulturowego Państw Morza Bałtyckiego. W ramach kolejnej edycji inicjatywy odbędzie się konferencja From Postwar to Postmodern — 20th Century Built Cultural Heritage, której organizatorem jest Grupa Monitorująca ds. Dziedzictwa kulturowego w Państwach Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej »

Do końca września trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r.

14 września 2016

Do 30 września br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. Projekt finansowany jest z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość stypendium, o które mogą ubiegać się wnioskodawcy to 3 000 zł brutto miesięcznie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w „Regionalnym Konkursie Grantowym”

12 września 2016

Do 25 października br. trwa nabór projektów w „Regionalnym Konkursie Grantowym”, który organizowany jest w ramach programu „Równać Szanse 2016″. Pomysłodawcą inicjatywy jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Czytaj więcej »

Weź udział w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków, zgłoś swój projekt edukacyjny i zgarnij 20 000 zł

5 września 2016

Do 26 września br. trwają zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny związany z dziedzictwem kulturowym. Konkurs ogłoszony jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a jego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Dwa weekendy września pod znakiem Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

31 sierpnia 2016

10 i 11 oraz 17 i 18 września br. odbędzie się 24. edycja projektu społecznego i edukacyjnego Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Tematem tegorocznej edycji jest „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią — świątynie, arcydzieła, pomniki”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj więcej »

Do 15 września biblioteki mogą się zgłosić do programu „Wykiełkuj na rynku pracy”

29 sierpnia 2016

Inicjatywa „Wykiełkuj na rynku pracy” skierowana jest do uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących oraz studentów ostatnich lat studiów i absolwenci szkół wyższych.

Czytaj więcej »

Od 29 sierpnia można się zgłosić na szkolenie NCK „Fundusze na Kulturę”

24 sierpnia 2016

Do 5 września br. trwa rekrutacja na szkolenie Narodowego Centrum Kultury „Fundusze na Kulturę — Przegląd źródeł”. Zajęcia odbędą się w dniach 28‒30 września br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Od 29 sierpnia br. można zapisywać się na warsztaty z samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej NCK

22 sierpnia 2016

Do 7 września br. potrwają zapisy na szkolenie Pracuj w Kulturze „Jak zaistnieć w sektorze kultury — samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” realizowane w ramach programu Kadra Kultury. Zajęcia odbędą się 23 września 2016 w godz. od 10:00 do 17:00 w siedzibie Narodowego Centrum Kultury przy ul. Płockiej 13 w Warszawie. Warsztaty są bezpłatne.

Czytaj więcej »

Za wypożyczenie książki w bibliotece publicznej jej autor otrzyma wynagrodzenie

18 sierpnia 2016

Wynagrodzenia za wypożyczanie zostaną w tym roku wypłacone po raz pierwszy. Umożliwiła to tzw. duża nowelizacja Prawa autorskiego (Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych, Dz.U. z 2015 r. poz. 1639).

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie Nowe Media w Promocji Instytucji Kultury NCK! Na zgłoszenie masz czas do 24 sierpnia 2016 r.

16 sierpnia 2016

Do 24 sierpnia br. trwa rekrutacja na szkolenie Nowe Media w Promocji Instytucji Kultury. Szkolenie odbędzie się od 19 do 21 września br. w Radziejowicach w Domu Pracy Twórczej.

Czytaj więcej »

Od 15 listopada br. można nadsyłać projekty ilustrowanej książki dla dzieci w konkursie Jasnowidze 2016

11 sierpnia 2016

Do 15 grudnia br. trwa rekrutacja do drugiej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze 2016. Organizatorem projektu jest wydawnictwo Dwie Siostry. Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Liczba godzin pracy a wynagrodzenie pracownika

15 września 2016

Dom kultury zatrudnia 4 dozorców, którzy pracują od poniedziałku do piątku od godziny 21.00 do 7.00 (10 godzin) oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 15:00 do 15:00 (24 godziny). W instytucji obowiązuje równoważny czas pracy.
Problemem jest to, że w każdym miesiącu dozorcom wypada inna liczba godzin do przepracowania. Harmonogram czasu pracy sporządzany jest na cały rok i wyliczona jest
przeciętna wielkość etatu – w tym przypadku 0,7 etatu. Natomiast z godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu przez dozorców wynika, że w różnych miesiącach pracują w wymiarze od 0,59 do 0,9 etatu.
W jednym miesiącu zgodnie z etatem pracownik powinien przepracować 118 godzin, natomiast z harmonogramu i liczby przepracowanych godzin w miesiącu wynika, że przepracował on 110 godzin. Natomiast w następnym miesiącu powinien przepracować 124 godziny, a przepracował 140 godzin i za te godziny otrzymał wynagrodzenie łącznie z dodatkami. W ogólnym rozliczeniu rocznym liczba godzin przepracowanych, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jest zawsze większa niż wynika to z wielkości etatu.
Czy w miesiącu, w którym dozorca przepracuje zgodnie z harmonogramem mniej godzin niż wynika to z wielkości jego etatu, należy doliczyć „puste” godziny?
Czy wynagrodzenie poszczególnych dozorców uzależnione od liczby przepracowanych godzin wyliczane jest prawidłowo?

Czytaj więcej »

Kara umowna dla wykonawcy zadania

1 września 2016

Instytucja kultury modernizuje budynek z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatora. Za opóźnienie realizacji zadania wykonawcy naliczono karę umowną.
Zgodnie z umową z MKiDN, kara umowna obniża wysokość przyznanej dotacji i tym samym oznacza finansowanie inwestycji ze środków własnych.
Czy naliczona wykonawcy kara umowna jest dla ośrodka kultury jednocześnie przychodem i kosztem operacyjnym?
Jak ją ująć w ewidencji księgowej?
Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej zastosować?

Czytaj więcej »

Darowizna książek przez bibliotekę

15 sierpnia 2016

Czy biblioteka publiczna może rozdawać bezpłatnie swój majątek, np. książki należące do zbiorów bibliotecznych?
Czy od wartości darowanych książek biblioteka powinna odprowadzić podatek dochodowy?

Czytaj więcej »

Druki ścisłego zarachowania

1 sierpnia 2016

Kasę w bibliotece prowadzi główny księgowy, który pracuje na ¼ etatu. Wpłaty do kasy zdarzają się tylko przy pobieraniu środków z banku lub jednorazowo jako wpłaty od czytelników — dary na rzecz biblioteki. Natomiast wypłaty to głównie rozliczenia delegacji lub pojedyncze zakupy. Wtedy na fakturach przybijana jest pieczątka o treści:
„Kwituję odbiór gotówki … (słownie)(dnia)(podpis) …”.
Czy można wycofać (zlikwidować) taką ewidencję?
Czy biblioteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druków inwentaryzacyjnych)?

Czytaj więcej »

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

15 lipca 2016

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja w małej instytucji kultury

1 lipca 2016

W czterech filiach biblioteki pracuje 4 bibliotekarzy, główny księgowy i dyrektor. Dyrektor powołuje 4-dwuosobowe zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu z natury. Nie ma komisji inwentaryzacyjnej ani jej przewodniczącego. Z zalecenia pokontrolnego wynika, że dyrektor biblioteki powinien dostosować instrukcję inwentaryzacyjną do liczby zatrudnionych w niej osób.
Czy można w związku z tym zrezygnować z przewodniczącego komisji, a podział kluczowych obowiązków zaplanować tak, że np. dyrektor wydaje arkusze spisowe zespołom spisowym, zespoły spisowe przekazują je po inwentaryzacji głównemu księgowemu, a ten wycenia składniki majątkowe i ewentualne rozbieżności?

Czytaj więcej »

Konto PayPal w instytucji kultury

15 czerwca 2016

Samorządowa instytucja kultury prowadzi konto na serwisie społecznościowym Facebook. Korzysta również z płatnych usług oferowanych przez ten portal.
Czy może utworzyć konto PayPal w celu regulowania płatności na rzecz Facebooka z tego konta?
Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego?

Czytaj więcej »

Nazwy stanowisk pracy po zmianach

1 czerwca 2016

Pytania dotyczą nazw stanowisk pracy w instytucjach kultury.
Instytucja kultury chce zatrudnić dwóch pracowników, każdego z nich na jedną umowę o pracę — pierwszy będzie na ½ etatu informatykiem, a na ½ etatu zajmować się będzie obsługą kina, tzn. wyświetlaniem filmów oraz obsługą światła w czasie przedstawień), a drugi na ½ etatu będzie kapelmistrzem orkiestry oraz na ½ etatu będzie pomagać w administracji. Czy można zawrzeć jedną umowę o pracę, czy konieczne są dwie umowy na różne stanowiska pracy? Jak nazwać stanowiska pracy tych pracowników?
Ośrodek kultury otrzyma dofinansowanie w ramach projektu ze środków UE. Niestety, obecna kadra jest niewystarczająca do prawidłowej obsługi projektu. Czy może zatrudnić pracownika — eksperta od projektów — na czas trwania projektu w ramach umowy o pracę w nienormowanym czasie pracy (tj. systemie zadaniowym), jeśli będzie to określone w regulaminie pracy oraz czy można zatrudnić tę osobę na stanowisko koordynatora projektu?

Czytaj więcej »