Aktualności

Szkolenia dla bibliotekarzy — zgłoś się już dziś! nabór trwa tylko do 31 stycznia!

26 stycznia 2015

Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015″ za którego realizację odpowiedzialny jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Ostatnia szansa, aby zgłosić się do programu „Dyskusyjne Kluby Książki 2015″!

Tylko do 30 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych „Dyskusyjne Kluby Książki 2015″. Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2014‒2020. Prognozowany budżet inicjatywy wynosi 1 800 000 zł.

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w programie MKiDN Promocja Kultury Polskiej za Granicą

22 stycznia 2015

Do 31 stycznia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Ministerstwa i Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016″. Prognozowany budżet projektu wynosi 9 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Członkowie Rady Organizacji Pozarządowych poszukiwani! Nabór trwa do 28 lutego 2015 r.

20 stycznia 2015

Do 28 lutego br. trwa nabór kandydatów na członków do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia można nadsyłać w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną.

Czytaj więcej »

Zgłoś swój „Zadbany Zabytek”! Masz czas do 5 lutego 2015 r.

14 stycznia 2015

Do 5 lutego br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkurs „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, nad którymi prace trwały w latach 2010–2014.

Czytaj więcej »

Trwa konkurs na dofinansowanie wydań z FPT 2015

12 stycznia 2015

Do 30 stycznia trwa nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie wydań z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia br. możesz zgłosić swojego kandydata do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

8 stycznia 2015

Do końca stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do 8. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Główną nagrodą w konkursie jest 100 000 zł.

Czytaj więcej »

Zawalcz o stypendium! Trwa nabór wniosków w konkursie Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

6 stycznia 2015

Do 30 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia z Funduszu Promocji Twórczości MKiDN. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie. Wnioski należy składać przez system EBOI.

Czytaj więcej »

Do 27 marca 2015 można ubiegać się o granty w projekcie „Biblioteki Publiczne 2020″

2 stycznia 2015

Do 27 marca 2015 r. trwa druga tura naboru wniosków w konkursie grantowym programu „Biblioteki Publiczne 2020″. Organizatorem konkursu jest holenderska fundacja Stichting Lezen & Schrijven. O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się biblioteki publiczne, organizacje bibliotekarskie oraz instytucje i stowarzyszenia wspierające biblioteki publiczne działające na terenie Unii Europejskiej.

Czytaj więcej »

Tylko do 12 stycznia można zgłaszać inicjatywy w konkursie „Cyfrowa współpraca popłaca”

30 grudnia 2014

Do 12 stycznia 2015 r. trwa konkurs „Cyfrowa współpraca popłaca”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Inicjatywa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu „Polska cyfrowa równych szans” skierowana jest do samorządów lokalnych, które wspólnie z Latarnikami Polski Cyfrowej zainteresowane są działaniami mającymi na celu zwiększenie cyfrowej świadomości pokolenia 50+. W konkursie nagrodzone zostaną trzy samorządy, każdy z nich otrzyma 30 000 zł na realizację działań zaplanowanych i zgłoszonych w programie.

Czytaj więcej »

Rusza nabór wniosków do programu NCK „Ojczysty — dodaj do ulubionych”

22 grudnia 2014

Do 13 stycznia 2015 r. trwa nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych” Promesa 2015. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Rusza rejestracja do European Award for Architectural Heritage Intervention 2015

18 grudnia 2014

18 grudnia br. rusza rejestracja do drugiej edycji konkursu European Award for Architectural Heritage Intervention, którego organizatorami są Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (ADDIPA) oraz Official Association of Architects of Catalonia (COAC). Zapisy potrwają do 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Wypożyczanie DVD w bibliotece

1 lutego 2015

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

15 stycznia 2015

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Czytaj więcej »

Refundacja zakupów z projektu unijnego

1 stycznia 2015

Dom kultury wystąpił o dofinansowanie ze środków unijnych zakupu strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla działającego przy nim zespołu folklorystycznego. Dofinansowanie odbywa się na zasadzie refundacji.

  • Jeżeli dom kultury ma oszczędności w budżecie (dotacja podmiotowa organizatora), to czy może pokryć koszty projektu z tych funduszy, czy dom kultury powinien dostać na ten cel dotację celową?
  • Jeżeli dom kultury zapłacił za zakupy w ubiegłym roku, a refundację otrzyma w 2015 r., to jak rozliczyć się z organizatorem?

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

15 grudnia 2014

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Czytaj więcej »

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

1 grudnia 2014

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

14 listopada 2014

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby instytucji kultury

31 października 2014

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Czytaj więcej »

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

15 października 2014

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Czytaj więcej »