Aktualności

Już w maju startują szkolenia z organizacji międzynarodowego projektu „Żywa Biblioteka”

30 kwietnia 2015

Od maja do września w czterech polskich miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Chełmie odbędą się szkolenia „Jak zorganizować Żywą Biblioteką”. Organizatorami inicjatywy są stowarzyszenia: Diversja oraz Lambda Warszawa. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek w Polsce — przeciwdziałajmy dyskryminacji lokalnie”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Polskie projekcje filmowe za 10 zł? To możliwe! Rusza kolejna odsłona Programu „Kultura dostępna”

27 kwietnia 2015

16 kwietnia br. w warszawskim kinie Iluzjon zainagurowano kolejny etap Programu MKiDN „Kultura dostępna”, którego głównym założeniem jest zniwelowanie barier dostępu do polskiej kinematografii. Dzięki nowej inicjatywie odbiorca będzie mógł zapoznać się szerzej z polską sztuką filmową a bilety na projekcje w wybranych kinach będą kosztowały 10 zł. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Rusza 10. edycja Nagrody Literackiej Gdynia

23 kwietnia 2015

14 maja br. podczas Warszawskich Targów Książki zostanie oficjalnie wyłonione dwadzieścia najlepszych pozycji wydawniczych 2014 r., które 4 września br. walczyć będą o prym w 10. jubileuszowej edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Członkowie Kapituły ogłoszą laureatów podczas Uroczystej Gali, która po raz pierwszy odbędzie się w nowej gdyńskiej przestrzeni, czyli w Muzeum Emigracji. Gdańskie Kostki Literackie oraz nagrody w wysokości 50 000 zł zostaną przyznane w czterech kategoriach: proza, esej, poezja oraz przekład na język polski. Wydarzeniu patronuje Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Wypełnij do 5 maja formularz zgłoszeniowy i weź udział w bezpłatnym szkoleniu NIMOZ

21 kwietnia 2015

Tylko do 5 maja br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Edukacja w muzeum na wolnym powietrzu”, którego organizatorami są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia, otrzymają zaświadczenie NIMOZ.

Czytaj więcej »

Do 8 maja br. można składać wnioski do programu Institut Français promującego literaturę francuską na świecie

16 kwietnia 2015

Do 8 maja br. trwa nabór wniosków do programu wydawniczego realizowanego przez Institut Français. Projekt skierowany jest do polskich wydawców i ma na celu upowszechnianie i promocję literatury francuskiej za granicą.

Czytaj więcej »

Wiosna pod znakiem szkoleń i warsztatów. Ruszają zapisy na zajęcia Kadry Kultury i NIMOZ

10 kwietnia 2015

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Kadra Kultury zapraszają na szkolenia i warsztaty, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja br. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do pracowników instytucji kultury. Zapisy trwają.

Czytaj więcej »

Tylko do 17 kwietnia 2015 r. trwa nabór do programu „Kultura — Interwencje”. Zgłoś się już dziś!

8 kwietnia 2015

Do 17 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach programu „Kultura — Interwencje”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. O dofinansowanie w projekcie ubiegać się mogą samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Prognozowana kwota przeznaczona na realizację programu to 5 000 000 zł. Nabór do projektu odbywa się przez platformę EBOI.

Czytaj więcej »

Czy Twoja biblioteka wyróżnia się na tle innych? Czy w 2014 r. jej głównym celem było promowanie czytelnictwa? Jeśli tak, to weź udział w VII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa!

7 kwietnia 2015

Do 17 kwietnia br. można nadsyłać niezbędne dokumenty w VII edycji konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2014. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach działań Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy oraz Wydawców. Na laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie czekają nagrody.

Czytaj więcej »

Startuje pierwsza edycja cyklu seminariów „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych”

31 marca 2015

15 kwietnia br. w Krakowie w ramach projektu Biblioteka+ oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbędzie się I edycja seminarium „Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych”. Spotkanie inauguracyjne poświęcone będzie roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w konkursie Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

25 marca 2015

Do 2 kwietnia br. trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego „Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni”. Konkurs poprzez działania w obszarze edukacji ma na celu pogłębienie społecznej i ekonomicznej spójności Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowite środki przeznaczone na projekt to 1 600 000 euro. Pochodzą one z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. W ramach tej kwoty 10% alokacji Programu w ramach Funduszy EOG zostanie wykorzystane na dofinansowanie wymian w dziedzinie kultury.

Czytaj więcej »

Już tylko do końca marca można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody Transatlantyk 2015

24 marca 2015

Do 31 marca br. można zgłaszać kandydatów do Nagrody Transatlantyk 2015 za wybitne osiągnięcia w popularyzacji literatury polskiej za granicą. Pomysłodawcą nagrody jest Instytut Książki. Na laureata czekają nagrody: 10 000 euro oraz statuetka.

Czytaj więcej »

Rusza czwarta edycja kampanii Tydzień z Internetem

19 marca 2015

Od 23 do 29 marca br. odbędzie się ogólnopolska kampania Tydzień z Internetem. Tegoroczna edycja tej inicjatywy ma na celu zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności cyfrowych. Kampanii towarzyszyć będzie również konkurs dotyczący kreatywnego serfowania, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy partnerujące akcji UPC, Microsoft oraz Orange. Czwartą edycję projektu objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy dyrektora

1 maja 2015

Czy dyrektorowi biblioteki publicznej, którego obowiązuje Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa), można wypłacić nagrodę jubileuszową z tytułu 45-lecia pracy?

Czytaj więcej »

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

15 kwietnia 2015

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

  • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
  • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Czytaj więcej »

Dotacja na utworzenie filii biblioteki

1 kwietnia 2015

  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową z przeznaczeniem na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników, oraz bieżące koszty utrzymania (takie jak energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?
  • Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej

15 marca 2015

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Czytaj więcej »

Wspomaganie działalności charytatywnej

1 marca 2015

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę.

Czytaj więcej »

Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji w planie finansowym lat następnych

15 lutego 2015

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego. Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Czytaj więcej »

Wypożyczanie DVD w bibliotece

1 lutego 2015

Biblioteka otrzymała w darowiźnie kolekcję filmów na nośniku DVD do zbiorów bibliotecznych. Na większości z nich widnieje napis «Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa do nagrań zastrzeżone: powielanie, wynajmowanie, wypożyczanie i odtwarzanie bez zezwolenia zabronione». Jak to rozumieć? Czy taki napis na płycie zabrania wypożyczania tych nośników w bibliotece publicznej?

Czytaj więcej »

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

15 stycznia 2015

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Czytaj więcej »