Aktualności

Trwa rekrutacja do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

27 kwietnia 2016

Do 30 czerwca br. trwa rekrutacja zdolnej młodzieży w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci. Organizacja pomaga od lat wybitnym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w rozwoju ich uzdolnień naukowych, technicznych i artystycznych. W ramach inicjatywy organizowane są m.in. obozy naukowe, warsztaty, a także seminaria. Formularz rekrutacyjny projektu zostanie uruchomiony na stronie internetowej organizacji w połowie maja.

Czytaj więcej »

Biblioteka Narodowa zaprasza na trzecie już szkolenie w ramach „Academiki”

26 kwietnia 2016

10 czerwca 2016 r. od godziny 10:00 do 13:30 w siedzibie Biblioteki Narodowej w Zakładzie Edukacji Bibliotekarskiej w al. Niepodległości 213 odbędzie się szkolenie „Academica — cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna”. Zajęcia prowadzą specjaliści z BN. Szkolenie jest bezpłatne.

Czytaj więcej »

Rusza Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

20 kwietnia 2016

Biblioteka Narodowa wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Inicjatywa ta jest projektem wieloletnim realizowanym w latach 2016–2020. W ramach Programu zdefiniowano Priorytet „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Prognozowany budżet projektu na 2016 r. to 26,5 mln zł.

Czytaj więcej »

Do końca kwietnia można zgłaszać swoje pomysły na akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”

18 kwietnia 2016

Do 30 kwietnia br. można zgłaszać projekty do corocznej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”, której pomysłodawczynią jest Paulina Milewska — bibliotekarka i pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Czytaj więcej »

Biblioteki mogą się zgłaszać do III edycji programu „mPotęga”

14 kwietnia 2016

Do 10 maja br. w ramach III edycji programu „mPotęga” organizowane są dwa konkursy grantowe, w których można ubiegać się o dofinansowanie. O granty ubiegać się mogą biblioteki, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Program „mPotęga” realizuje Fundacja mBanku i Fundację Dobra Sieć. Na uczestników inicjatywy czekają nagrody pieniężne do 8000 zł.

Czytaj więcej »

Ruszył nowy konkurs dla bibliotek publicznych. Aplikacje można składać do 15 maja

12 kwietnia 2016

Do 15 maja br. można składać wnioski w nowo powołanym konkursie „EIFL-PLIP” skierowanym do placówek bibliotecznych. Projekt powstał w ramach Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych. Pomysłodawcą inicjatywy jest organizacja Electronic Information for Libraries. Na laureata konkursu czeka nagroda 1500 dolarów.

Czytaj więcej »

Pod koniec kwietnia poznamy pierwszego laureata nagrody „Lew Hieronima”

7 kwietnia 2016

23 kwietnia br., w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, poznamy laureata nowo powołanej nagrody Lew Hieronima. Pomysłodawcą nagrody jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Wyróżnienie zostanie wręczone po raz pierwszy podczas VII Warszawskich Targów Książki, które odbędą się w dniach 19-22 maja 2016 r. Nagrodzony wydawca otrzyma statuetkę autorstwa Beaty Zwolańskiej-Hołod oraz dyplom.

Czytaj więcej »

20 kwietnia rusza III seminarium „Biblioteka Nowa” pt. Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań

6 kwietnia 2016

20 i 21 kwietnia br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odbędzie się trzecie seminarium w ramach projektu „Biblioteka Nowa”. Spotkanie pod tytułem Zarządzanie zmianą: jak przygotować zespół biblioteki do nowych zadań dedykowane jest dyrektorom bibliotek publicznych. Organizatorami seminarium są m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Czytaj więcej »

Chcesz wiedzieć, jak skutecznie prowadzić komunikację w social mediach? Weź udział w warsztatach NCK

4 kwietnia 2016

Tylko do 24 kwietnia br. trwa rekrutacja na warsztaty „Media społecznościowe w promocji i kulturze”. Organizatorem zajęć jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie jest płatne.

Czytaj więcej »

Zakopane z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków

30 marca 2016

20 i 21 kwietnia br. w Zakopanem odbędzie się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Organizatorem wydarzenia jest Miasto Zakopane oraz Narodowy Instytut Zabytków. W ramach obchodów przewidziano uroczystą galę, którą uświetni spektakl „Człapówki” w reżyserii Andrzeja Dziuka.

Czytaj więcej »

Do końca marca br. trwa inicjatywa dostępna w warszawskiej przestrzeni miejskiej, czyli „Wiersze w metrze”

23 marca 2016

Jeszcze tylko do końca tego miesiąca trwa VI edycja inicjatywy kulturalnej dostępnej w przestrzeni miejskiej „Wiersze w metrze”. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury EUNIC Warszawa. Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej »

Do końca marca br. trwa nabór najzdolniejszych uczniów do programu „Marzenie o Nauce”

21 marca 2016

Do 31 marca br. trwa nabór kandydatów do VI edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Organizatorem akcji jest Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Nie można wykorzystać dotacji celowej na inny cel niż została udzielona

1 maja 2016

W 2016 r. organizator przyznał samorządowej instytucji kultury — gminnemu ośrodkowi kultury (GOK) — 383 000 zł dotacji podmiotowej i 17 000 zł dotacji celowej. Jak co roku, narzucił na GOK realizację zadań wynikających z kalendarza imprez gminnych. Niestety, dotacja podmiotowa nie wystarczy na pokrycie kosztów związanych z organizacją wszystkich zadań ujętych kalendarzu, a organizator nie zmniejszył liczby wskazanych do realizacji imprez. Dyrektor oszacował, że GOK zabraknie 37 000 zł, i zasugerował organizatorowi przesunięcie dotacji celowej na podmiotową (17 000 zł), a następnie:

  • organizator zwiększy dotację podmiotową o 20 000 zł, albo
  • na brakujące 20 000 zł GOK zaciągnie pożyczkę, którą spłaci ze środków własnych w przyszłym roku.

Czy takie rozwiązania są prawidłowe, czy może istnieje inna możliwość uzupełnienia budżetu GOK?

Czytaj więcej »

Umorzenie podatku od nieruchomości a zmiana planu finansowego

15 kwietnia 2016

Kwota dotacji podmiotowej, którą instytucja otrzymała od organizatora, jest dużo niższa od dotacji wykazanej w projekcie planu finansowego na 2016 r. Dlatego gmina — na wniosek instytucji — zgodziła się na umorzenie podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze w kwocie 10 000 zł.
Czy umorzenie tej kwoty powoduje konieczność zmiany planu finansowego i czy w dochodach należy wykazać „umorzenie podatku dochodowego w kwocie 10 000 zł”?

Czytaj więcej »

Stawka godzinowa przy umowie o dzieło

1 kwietnia 2016

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Czytaj więcej »

Koszty realizacji programu z Fundacji Kronenberga są wydatkiem strukturalnym

15 marca 2016

Biblioteka stara się o dofinansowanie z Fundacji Kronenberga na realizację programu. W ramach tego programu przewidziane są nagrody rzeczowe dla dzieci biorących w konkursie.
Czy koszt zakupu nagród należy ująć jako koszty programowe?
Czy wynagrodzenie dla osoby przygotowującej wniosek i koordynującej całe zadanie należy ująć w kosztach programowych czy administracyjnych?
Czy wydatki związane z programem dofinansowane przez fundację są wydatkami strukturalnymi dla biblioteki?

Czytaj więcej »

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkowe

1 marca 2016

W skład biblioteki wchodzi 7 filii bibliotecznych. Statut określa m.in. lokalizację filii, tzn. adresy placówek z podaniem nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Wszystkie filie biblioteczne znajdują się na terenie jednego miasta. Jedna z tych filii zmieni lokalizację — zostanie przeniesiona do innego lokalu, również na terenie tego samego miasta.
Biblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii.
Czy w tym przypadku należy podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii? Jeśli tak, to czy trzeba czekać na wydanie aktu o zamiarze zmiany statutu w zakresie lokalizacji filii oraz zanim upłynie 6 miesięcy od wydania takiego aktu? Czy obydwa te warunki muszą być spełnione jednocześnie?
Czy w przypadku powołania nowej filii bibliotecznej również trzeba czekać 6 miesięcy?

Czytaj więcej »

Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

15 lutego 2016

Instytucja kultury przyjęła do używania środek trwały — ogrodzenie. Po zakończonym roku instytucja koryguje VAT naliczony według ostatecznej struktury, a jego nadwyżkę musi przekazać do organizatora.
Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu nadwyżki VAT naliczonego przekazanego do organizatora, w przypadku gdy ogrodzenie zostało sfinansowane dotacją, którą ujęto na koncie 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
Jaki to będzie miało wpływ na amortyzację ogrodzenia i jej rozliczenie w przyszłości?
W związku ze zwrotem VAT w korespondencji z kontem 846 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” przy ostatnim odpisie amortyzacyjnym będzie taka sytuacja, że amortyzacja w części zwrotu VAT nie będzie miała pokrycia w przychodach. Czy należy ją odnieść tylko w koszty instytucji?

Czytaj więcej »

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

1 lutego 2016

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Czytaj więcej »

Wewnętrzne zarządzenie burmistrza nie dotyczy pracowników instytucji kultury

15 stycznia 2016

Burmistrz wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie obniżenia kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Wykonanie tego zarządzenia zlecił miejskiemu ośrodkowi kultury, sportu i rekreacji.
Czy jest to postępowanie prawidłowe?

Czytaj więcej »