Aktualności

Rusza rejestracja do European Award for Architectural Heritage Intervention 2015

18 grudnia 2014

18 grudnia br. rusza rejestracja do drugiej edycji konkursu European Award for Architectural Heritage Intervention, którego organizatorami są Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage (ADDIPA) oraz Official Association of Architects of Catalonia (COAC). Zapisy potrwają do 15 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej »

„Piękno naszego języka w codzienności umyka” — trwa konkurs na najlepszą fraszkę

16 grudnia 2014

Jeszcze tylko do 29 grudnia br. można się zgłaszać w ogólnopolskim konkursie literackim na najlepszą fraszkę „Piękno naszego języka w codzienności umyka”. Jego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Agencja Reklamowa Aviator. Główną nagrodą przewidzianą w konkursie są dwutygodniowe wczasy.

Czytaj więcej »

Coś dla małych i dużych. Trwa konkurs Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego

11 grudnia 2014

Do 24 grudnia br. trwa konkurs „Piosenki i pląsy w grupie zabawowej” Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Od serca dla dziecka”, którego partnerem jest Nutricia Polska.

Czytaj więcej »

III edycja Nagrody im. Wisławy Szymborskiej ‒ zgłoszenia do 15 stycznia 2015 r.!

10 grudnia 2014

Do 15 stycznia 2015 r. można zgłaszać dzieła poetyckie do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Do wygrania jest statuetka oraz 200 000 zł. Organizatorem trzeciej edycji konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Czytaj więcej »

Do 30 grudnia trwa nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015

9 grudnia 2014

Do 30 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. Pomysłodawcami projektu są Narodowe Centrum Kultury razem z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury. Prognozowany budżet programu wynosi 1 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Rusza V edycja programu „Ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”

4 grudnia 2014

Do 7 grudnia br. trwa rejestracja się na cykl spotkań dotyczących „Ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”. Organizatorami V edycji akcji są Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkania rozpoczynają się 11 grudnia i potrwają do 13 marca 2015 r. Wszystkie wykłady odbędą się w budynku Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu przy ul. Uniwersyteckiej 7-10.

Czytaj więcej »

Wyślij wiadomość do Pana Cogito! Do 12 grudnia trwa konkurs Fundacji im. Zbigniewa Herberta

1 grudnia 2014

Jeszcze tylko do 12 grudnia br. trwa konkurs organizowany przez Fundację im. Zbigniewa Herberta „Wyślij wiadomość do Pana Cogito — kronikarza rzeczywistości”. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów. Nagrodami w konkursie są m.in. iPhone 6 oraz Samsung Galaxy Tab 3.

Czytaj więcej »

Ruszyła rejestracja na konferencję „Kultura + Rewitalizacja”

26 listopada 2014

4 i 5 grudnia w Bibliotece Narodowej w al. Niepodległości w Warszawie odbędzie się konferencja „Kultura + Rewitalizacja”. Spotkanie to ma na celu przybliżenie zagadnienia skutecznego wykorzystywania kultury i polityki kulturalnej w procesach rewitalizacji oraz wymianę doświadczeń. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do 15 grudnia można zgłaszać kandydatów do Dorocznej Nagrody FRDL

24 listopada 2014

Do 15 grudnia przedłużono nabór wniosków do VII edycji konkursu o Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Inicjatywa ta ma na celu budowanie więzi lokalnych. Patronat nad nią objęło Narodowe Centrum Kultury wraz z Polskim Komitetem ds. UNESCO.

Czytaj więcej »

Filmowe Inicjatywy Lokalne bardzo ważnym dla instytucji kultury priorytetem w PO PISF na 2015 r.

20 listopada 2014

Z punktu widzenia instytucji kultury kolejnym bardzo ważnym Programem Operacyjnym ogłoszonym przez Dyrektora PISF na rok 2015 jest Edukacja i Upowszechnianie Kultury Filmowej. Program ten składa się z 5 priorytetów. Na szczególną uwagę zasługuje priorytet Filmowe Inicjatywy Lokalne.

Czytaj więcej »

Rozwój kin jednym z Programów operacyjnych PISF na rok 2015

18 listopada 2014

Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosił właśnie programy operacyjne na rok 2015. Jednym z najważniejszych dla instytucji kultury programów operacyjnych jest Rozwój kin. Łączny budżet do podziału w tym programie wynosi 11 300 00 zł.

Czytaj więcej »

Promesa 2015. Pierwsza tura naboru wniosków upływa 30 listopada!

13 listopada 2014

Nadrzędnym zadaniem Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promesa 2015 jest zwiększenie skuteczności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury. Formując założenia programu, minister postawił także na działania inwestycyjne oraz cele artystyczne i edukacyjne. Prognozowany budżet Programu Promesa wynosi 5 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Ewidencja księgowa nieodpłatnych usług wykonywanych na rzecz instytucji kultury

15 grudnia 2014

Pytanie dotyczy nieodpłatnych usług wykonywanych przez inne podmioty na rzecz instytucji kultury, np. bezpłatne wypożyczenie barierek ochronnych na imprezę. Czy takie usługi wycenia się według cen rynkowych i rejestruje w księgach rachunkowych i na jakich kontach? Czy od wartości tych usług należy odprowadzić podatek dochodowy i jakie wartości zaksięgować na kontach pozabilansowych? A jak potraktować bezpłatnie otrzymane materiały, np. dekoracje sceniczne lub rzeczowe składniki majątku o niskiej wartości, których instytucja nie zalicza do na środków trwałych?

Czytaj więcej »

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

1 grudnia 2014

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń socjalnych w kilku miejscach pracy

14 listopada 2014

Pracownik zatrudniony na część etatu w jednej instytucji kultury jest jednocześnie pracownikiem dwóch innych instytucji (również na niepełny etat). W każdej instytucji otrzymuje świadczenie socjalne zgodne ze złożonym oświadczeniem dotyczącym sytuacji materialnej. Czy jedna osoba może pobierać świadczenie u kilku pracodawców?

Czytaj więcej »

Zmiana siedziby instytucji kultury

31 października 2014

W związku ze zmianą siedziby dyrektor instytucji kultury najpierw wydał zarządzenie dotyczące zmiany siedziby i pieczęci. W drugiej kolejności naniósł zmiany w statucie. Zmianę statutu powinna uchwalić rada miasta. Czy taka kolejność postępowania dyrektora instytucji kultury jest prawidłowa? Czy najpierw powinna być uchwała rady miasta co do zmiany siedziby, a później stosowne zarządzenie, zmiany pieczęci i fizyczne przeniesienie siedziby instytucji?

Czytaj więcej »

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

15 października 2014

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Czytaj więcej »

Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotece

1 października 2014

Pracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). Pracownik podjął jednak zatrudnienie na ¼ etatu w innym miejscu pracy w bibliotece. Nadal więc pobiera emeryturę, ale jednocześnie pozostaje w stosunku pracy — z innym pracodawcą, czyli jest pracownikiem biblioteki. W którym zakładzie pracy ma więc prawo do świadczeń socjalnych?

Czytaj więcej »

Działalność sportowa w instytucji kultury

15 września 2014

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Czytaj więcej »

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

1 września 2014

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?

Czytaj więcej »