Aktualności

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

18 stycznia 2017

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy na najlepszą książkę 2016 roku. Pozycje wydawnicze można zgłaszać w czterech kategoriach. Oddzielnym wyróżnieniem jest tytuł Warszawski twórca, przyznawany wybitnym pisarzom, w szczególny sposób związanym z Warszawą. Na laureatów nagrody czeka 200 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń na rzeczoznawców MKiDN

17 stycznia 2017

Do 1 marca br. trwa nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Czytaj więcej »

Ruszył blog kulturalnieopodatkach.pl

12 stycznia 2017

Z ogromną przyjemnością informujemy, że niedawno wystartował blog jednego z naszych autorów, doradcy podatkowego Wojciecha Pietrasiewicza, którego artykuły podatkowe i odpowiedzi na listy Czytelników mogą Państwo stale znaleźć na łamach Poradnika Instytucji Kultury.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia br. trwa nabór wniosków w konkursie Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem

11 stycznia 2017

Do 31 stycznia br. trwa nabór projektów badawczych w II Konkursie Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem.

Czytaj więcej »

Tylko do 1 lutego br. trwa nabór zgłoszeń w programie „Ojczysty — dodaj do ulubionych”

9 stycznia 2017

Do 1 lutego br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty — dodaj do ulubionych”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet na realizację programu wynosi 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zmiany w podatkach 2017 dla instytucji kultury — Warszawa, 24.01.2017

5 stycznia 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Zmiany w podatkach 2017 dla instytucji kultury. Celem szkolenia jest przedstawienie nowych rozwiązań prawnych dla instytucji kultury oraz próba przełożenia nowych przepisów na praktykę i realia działania tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

Tylko do połowy stycznia trwa nabór zgłoszeń do konkursu im. Ryszarda Kapuścińskiego

3 stycznia 2017

Do 15 stycznia br. można zgłaszać reportaże literackie w ramach 8 edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, której organizatorem i fundatorem jest m.st. Warszawa. Na laureata konkursu czekają gratyfikacje finansowe oraz dyplom.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia 2017 r. potrwa nabór do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy

30 grudnia 2016

Do 31 stycznia 2017 r. potrwa nabór do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych — IFLA, Wrocław 2017. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 100 stypendiów w ramach Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA, który odbędzie się we Wrocławiu od 19 do 25 sierpnia 2017 r. Rekrutacja do konkursu zostanie otwarta 2 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia 2017 roku trwa nabór zgłoszeń w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

29 grudnia 2016

Do 31 stycznia 2017 r. trwa rekrutacja w dodatkowych Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Trwa nabór w trzech programach „Wspieranie samorządowych instytucji kultury — opiekunów miejsc pamięci”, „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Kultura cyfrowa”.

Czytaj więcej »

12 lutego br. poznamy laureata Gdańskiego Biennale Sztuki 2016

22 grudnia 2016

12 lutego br. zostanie wyłoniony zwycięzca czwartej edycji Gdańskiego Biennale Sztuki 2016. Inicjatywa składa się z konkursu oraz wystawy, którą od 16 grudnia br. można oglądać w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 przy ul. Powroźniczej 13/15. Na laureatów nagrody czeka gratyfikacja pieniężna.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do X edycji międzynarodowego konkursu EIFL dla bibliotek

19 grudnia 2016

Do 27 stycznia br. trwa nabór wniosków w X edycja międzynarodowego konkursu dla bibliotek. Inicjatywa organizowana jest w ramach Programu Public Library Innovation Programme. Na laureatów konkursu czeka 1500 dolarów.

Czytaj więcej »

Do końca roku trwa głosowanie na kandydatów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego 2017

14 grudnia 2016

Do końca grudnia br. można oddawać głosy w krajowym etapie selekcji na kandydatów, ubiegających się o uzyskanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

16 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Czytaj więcej »

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy

2 stycznia 2017

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego.
Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy także za dni urlopu

15 grudnia 2016

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w instytucji kultury wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Czy za dni przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w pełnej wysokości, czy powinien on być proporcjonalnie pomniejszony o te dni i wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

Czytaj więcej »

Jednorazowy odpis kosztów kwalifikujących się do rozliczenia w czasie

1 grudnia 2016

W grudniu 2015 r. na podstawie faktury proforma główny księgowy instytucji zapłacił 600 zł za domenę internetową za 2016 r. Operację tę zaksięgował w księgach roku 2015 na kontach rozrachunków z dostawcami i rachunku bankowego, a w 2016 r. — po otrzymaniu faktury — na kontach pozostałych kosztów w całej kwocie i rozrachunki z dostawcami.
Czy takie księgowania są poprawne czy też może naruszają art. 6 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) oraz zasady dotyczące momentu ujmowania wydatków w kosztach uzyskania przychodów, wynikające z Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Czytaj więcej »

W jakich przypadkach choroba czy urlop nie wpływają na wysokość dodatku funkcyjnego?

15 listopada 2016

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W układzie zbiorowym pracy nie wspomina się o zasadach jego wypłaty w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim lub korzystania z urlopu wypoczynkowego. Podobnie § 6 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: w sprawie wynagradzania) wspomina tylko o zasadach jego przyznawania.
Czy w związku z chorobą pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacany w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia tego dodatku, czy należy go wypłacić w całości?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie w 100% zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia

2 listopada 2016

Urząd gminy przekazał nieodpłatnie instytucji kultury w 100% zamortyzowane środki trwałe i wyposażenie. Z dokumentu PT „Protokół przekazania — przejęcia środka trwałego” wynika, że całość jest w 100% umorzona.
Czy w księgach rachunkowych należy ująć te środki trwałe i wyposażenie w wartości netto i czy to oznacza, że są one bez wartości?
Jaka ująć w księgach rachunkowych przekazanie tych składników majątku?

Czytaj więcej »

Wkład własny w programie nie z dotacji podmiotowej

17 października 2016

Biblioteka otrzymała dotację z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na zakup komputerów. Jej wkład własny ma wynosić 15% wartości sprzętu.
Czy wkład własny biblioteka może sfinansować z dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »

Dodatek specjalny można przyznać na określony czas albo bezterminowo

3 października 2016

Pracownik w grudniu ubiegłego roku otrzymał umowę o pracę, w której określono jego wynagrodzenie zasadnicze i dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny. Przy czym dodatek specjalny pracownik miał określony w umowie o pracę do września 2016 r. W sierpniu pracownik otrzymał podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki pozostawiono bez zmian, przy czym w przypadku dodatku specjalnego — nie określono terminu, do kiedy będzie wypłacany.
Czy od października dodatek specjalny nadal należy się pracownikowi i na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »