Aktualności

Pracujesz w bibliotece lub w instytucji w miejscowości do 100 000 mieszkańców? Weź udział w rekrutacji do projektu „Link do Przyszłości” i załóż Lokalny Klub Kodowania

24 kwietnia 2017

Trwa nabór zgłoszeń dla bibliotek i innych instytucji działających w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, które chciałyby prowadzić w swojej bibliotece zajęcia z podstaw programowania z robotami edukacyjnymi i założyć Lokalny Klub Kodowania „Link do Przyszłości”. Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

Czytaj więcej »

Tylko do 25 kwietnia br. można się zgłosić na szkolenie „Fundusze na Kulturę — źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych”

20 kwietnia 2017

Do 25 kwietnia br. trwa nabór wniosków na szkolenie „Fundusze na Kulturę — źródła i zasady finansowania działań i projektów kulturalnych”. Organizatorem szkolenia w ramach projektu Kadra kultury jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie odbędzie się od 17 do 19 maja br. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Zajęcia są płatne.

Czytaj więcej »

Tylko do 7 maja 2017 r. koordynatorzy wolontariatu mogą zgłaszać się na cykl szkoleniowy „Wolontariat w Kulturze”

19 kwietnia 2017

Do tego dnia trwa nabór zgłoszeń na cykl szkoleniowy „Wolontariat w Kulturze”, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Fundacja Kronenberga oraz Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Kandydaci mogą starać się o dofinansowanie projektu z udziałem wolontariuszy w swojej instytucji. Najlepsze prace mogą liczyć na granty w wysokości do 2000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko dziś do końca dnia można wziąć udział w konkursie o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy

18 kwietnia 2017

Do 18 kwietnia br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych. Nabór trwa w ramach organizowanego w dniach 19–25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Do końca kwietnia masz czas, aby ubiegać się o dofinansowanie w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

13 kwietnia 2017

Do 30 kwietnia br. trwa nabór wniosków do V edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu to 2 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Bydgoszcz zapraszają na Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

11 kwietnia 2017

19 i 20 kwietnia br. w Bydgoszczy odbędzie się Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Bydgoszcz. Patronatem MDOZ objęli m.in. Generalny Konserwator Zabytków, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2017 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Katowice, 27.04.2017

6 kwietnia 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2017 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Prewspółczynnik w instytucjach kultury (zmiany od 2017 r.) oraz opodatkowanie działalności kulturalnej — Warszawa, 24.04.2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Prewspółczynnik w instytucjach kultury, zmiany od 2017 r. oraz opodatkowanie działalności kulturalnej. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania prewspółczynnika dla instytucji kultury w świetle kształtującej się praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Czytaj więcej »

Zgłoś się już dziś! Tylko do 21 kwietnia 2017 r. można ubiegać się o dofinansowanie w konkursie „Wspieramy rozwój”

3 kwietnia 2017

Do 21 kwietnia br. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”, którego organizatorem jest Cedrop S.A. W ramach inicjatywy można ubiegać się o dotacje na realizację projektów społecznych. Budżet przewidziany na realizację projektu to 700 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do 10.edycji programu „Lato w Teatrze”

29 marca 2017

Tylko do 3 kwietnia br. trwa nabór wniosków do 10. edycji programu „Lato w teatrze 2017”, której organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Inicjatywa finansowana jest z budżetu MKiDN. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 500 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do środy masz czas by zgłosić się na Dni Otwarte VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

27 marca 2017

Do 29 marca br. można przesyłać zgłoszenia do Dni Otwartych, które organizowane są w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‒2020. Dni Otwarte odbędą się 10 i 11 kwietnia br. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r. — Rzeszów, 24.04.2017

22 marca 2017

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury i zmiany w regulaminach: wynagradzania oraz pracy od 2017 r.. Celem szkolenia jest przedstawienie zastosowania nowych przepisów dla instytucji kultury oraz pomoc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z zagadnieniem wynagradzania pracowników tych specyficznych jednostek sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Opłata za korzystanie z toalet w bibliotece

14 kwietnia 2017

Biblioteka dysponuje dwoma toaletami dla czytelników, które często są zanieczyszczane, dewastowane i okradane. Zamierza więc wprowadzić symboliczną opłatę za korzystanie z tych toalet w wysokości 1 zł. Wprowadzenie takiej opłaty wpłynęłoby na utrzymanie porządku i ograniczyłoby korzystanie z toalet osób niebędących czytelnikami biblioteki. Środki z opłat będą wpłacane do kasy i przeznaczane na bieżące utrzymanie sanitariatów (woda, mydło, ręczniki papierowe i papier).
Czy biblioteka publiczna może pobierać opłaty od użytkowników biblioteki?
Jeżeli tak, to czy trzeba wydawać paragon (biblioteka nie jest podatnikiem VAT)?

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa korekty współczynnika w VAT

3 kwietnia 2017

Po przeliczeniu współczynnika odliczenia VAT za 2016 r. okazało się, że na podstawie faktycznej sprzedaży wynosi on o 1% mniej niż instytucja stosowała w 2016 r.
Czy prawidłowy jest zapis tej korekty Wn 760 „Pozostałe przychody operacyjne” / Ma 225 „VAT naliczony”?
Jak zaksięgować korektę prewspółczynnika VAT, który w porównaniu do 2016 r. zwiększył się o 1%?

Czytaj więcej »

Kto powinien figurować jako strona umowy zawieranej przez instytucję kultury?

15 marca 2017

Czy w umowach zawieranych przez gminny ośrodek kultury i sportu powinno się wskazać obok osoby dyrektora również głównego księgowego jako stronę w umowie?

Czytaj więcej »

Inwentaryzacja obcych środków trwałych

1 marca 2017

W muzeum znajduje się kilka eksponatów (skamielin), które zostały wypożyczone jeszcze za kadencji poprzednich dyrektorów. Od tamtej pory nikt się nimi nie interesuje.
Czy przy okazji inwentaryzacji można je zarchiwizować i uznać za własność muzeum, skoro upłynęło już kilkanaście lat i żadna instytucja o nie się nie upomina?

Czytaj więcej »

Dodatek stażowy jest niepodzielny

15 lutego 2017

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat.
Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Czytaj więcej »

Środki pozostałe na rachunku bankowym biblioteki nie są zyskiem

1 lutego 2017

Pytania dotyczą obowiązku tworzenia funduszu rezerwowego i zysku.
Czy w związku z obowiązkiem tworzenia funduszu rezerwowego dla zysków netto, biblioteka gminna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, ma obowiązek tworzyć fundusz rezerwowy?
Czy środki, które pozostają na koncie biblioteki na koniec roku, a pochodzą z dotacji podmiotowej, należy traktować jak zysk netto i czy dla tych środków trzeba tworzyć fundusz rezerwowy?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych nie z dotacji podmiotowej

16 stycznia 2017

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. Planuje kupić drukarkę i komputer, każdy o wartości wyższej niż 3500 zł (środek trwały).
Czy zakup ten można sfinansować z dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora?

Czytaj więcej »

Niewypracowanie wymiaru czasu pracy to problem pracodawcy

2 stycznia 2017

Bibliotekarka pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do 15:00, a w sobotę od godziny 08:00 do 13:00. Za pracę w sobotę odbiera 8 godzin wolnego.
Czy dyrektor biblioteki może zmusić bibliotekarkę, aby te brakujące 3 godziny odpracowała w tygodniu, pracując w takim dniu 11 godzin?

Czytaj więcej »