Aktualności

Tylko do najbliższego czwartku można zgłaszać projekty w ramach ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”

19 lutego 2018

Do 21 lutego br. trwa nabór zgłoszeń X edycji programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Muzeum Historii Polski. Prognozowany budżet projektu to 4 000 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów — Katowice, 02.03.2018

16 lutego 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatków od wynagrodzeń artystów i twórców w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Czytaj więcej »

Tylko do czwartku można przesyłać prace konkursowe w ramach inicjatywy „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”

13 lutego 2018

Do 15 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce”, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Radio Poznań.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłaszać projekty w konkursie na logo Instytutu Solidarności i Męstwa

9 lutego 2018

Do 11 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Instytutu Solidarności i Męstwa na logo tej instytucji. Na zwycięski projekt czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 w Polsce

6 lutego 2018

Trwa nabór do serii wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego koordynatorem w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów — Warszawa, 09.02.2018

5 lutego 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Pułapki podatkowe w rozliczaniu artystów. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rozliczania podatków od wynagrodzeń artystów i twórców w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Czytaj więcej »

Do końca lutego można zgłaszać wnioski w konkursie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w Łodzi

1 lutego 2018

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie Zarządu Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Budżet projektu to 5 mln zł.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko dziś trwa nabór do Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich

31 stycznia 2018

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

Czytaj więcej »

Tylko do 1 lutego trwa nabór do projektu „O finansach… w bibliotece”

24 stycznia 2018

Do 1 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucjach kultury — Katowice, 08.02.2018

23 stycznia 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KSR nr 11 Środki Trwałe.

Czytaj więcej »

Zgłoś przedszkole do II edycji Programu Archi-przygody. Masz czas do 21 stycznia. Studenci natomiast zgłaszają się do programu do 28 stycznia

19 stycznia 2018

Trwa nabór do II edycji ogólnopolskiego Programu Archi-przygody, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Do 31 stycznia br. trwa kolejna edycja ogólnopolskiej inicjatywy „Zabytek Zadbany”

16 stycznia 2018

Do 31 stycznia br. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego konkurs „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2013–2017.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Odpoczynki w delegacji

15 lutego 2018

W instytucji kultury, w której obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownicy wyjeżdżają np. na festiwale odbywające się w innych miastach.
Planując im harmonogram czasu pracy na 7 dni, kadrowy musi uwzględnić 11-godziną przerwę dobową oraz 35-godzinną przerwę w danym tygodniu.
Czy w części odpoczynku tygodniowego pracownika można wpisać delegację — byłoby to np. 12 godzin, a pozostałą liczbę godzin (np. 23 godziny) uznać za dalszą część przerwy w pracy?

Czytaj więcej »

Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły

1 lutego 2018

Ośrodek pobiera opłaty za prowadzone zajęcia, które są księgowane na koncie 750 „Przychody finansowe”.
Jak należy zaksięgować zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu braku uczestników?

Czytaj więcej »

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

15 stycznia 2018

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Czytaj więcej »

Darowizna materiałów

2 stycznia 2018

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Czytaj więcej »

Odprawa emerytalna bez względu na staż pracy w instytucji kultury

15 grudnia 2017

Po półrocznym stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy instytucja zatrudniła pracownika na pół etatu na okres 3 miesięcy. Po zatrudnieniu pracownik poinformował pracodawcę, że nabył prawo do emerytury. Jego całkowity staż pracy wynosi 30 lat.
Czy instytucja kultury ma wypłacić odprawę emerytalną, choć w jej planie finansowym nie przewidziano środków na ten cel?
Czy na przyszłość, w celu doprecyzowania regulaminu wynagradzania, można wprowadzić zapis o jednomiesięcznej odprawie dla pracowników, którzy przepracowali w danej instytucji kultury np. 3 lata?

Czytaj więcej »

Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup środka trwałego

1 grudnia 2017

Instytucja kultury otrzymała 17 000 zł dotacji celowej na zakup środka trwałego. Wartość przyjętego na stan środka trwałego jest niższa niż kwota dotacji i wynosi 14 500 zł. Po zakończeniu amortyzacji na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” zostanie kwota 2500 zł, która wynika z różnicy pomiędzy dotacją celową a wartością przyjętego środka trwałego.
Co powinno się zrobić z pozostałą kwotą?
Czy należy ją zwrócić organizatorowi?
Jak zaksięgować zwrot niewykorzystanej części dotacji?

Czytaj więcej »

Dotacja na zakup komputerów

15 listopada 2017

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017.
Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł?

Czytaj więcej »

Nagroda roczna pracowników instytucji kultury w regulaminie

2 listopada 2017

W instytucji kultury zatrudnionych jest 8 osób, nie ma więc obowiązku wprowadzania regulaminu wynagradzania. Dyrektor chce w planie finansowym jednostki zaplanować nagrody roczne dla pracowników.
Czy w takim przypadku należy jednak wprowadzić regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »