Aktualności

Chcesz wziąć udział w szkoleniu dotyczącym digitalizacji muzealiów? Masz czas do 6 września 2015

2 września 2015

Tylko do 6 września br. trwają zapisy na szkolenie „Odwzorowania w digitalizacji muzealiów — foto-grafia cyfrowa”, które odbędzie się 17 września 2015 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Organizatorem zajęć jest Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach działające w NIMOZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Narodowe Czytanie po raz czwarty

31 sierpnia 2015

5 września br. po raz czwarty w całej Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie. Zainaugurował je przed trzema laty przez ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. Inicjatywa jest podtrzymywana do dziś. Lekturą tegorocznej edycji będzie jedno z dzieł literackich Bolesława Prusa pt. „Lalka”.

Czytaj więcej »

Nie czekaj! Zgłoś swój projekt w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów

25 sierpnia 2015

Tylko do 18 września br. można zgłosić swój projekt w piątek edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów „Animacja +Przestrzeń publiczna”, której organizatorami są m.in. Narodowe Centrum Kultury, Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogród oraz Akademia Sztuk Pięknych. Autorzy 20 najlepszych projektów wezmą udział w darmowym szkoleniu z wystąpień publicznych i prezentacji w Radziejowicach, które odbędzie się w dniach 19‒21 listopada br.

Czytaj więcej »

Do końca września biblioteki mogą ubiegać się o dotację w wysokości 30 000 zł w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

24 sierpnia 2015

Do 30 września br. można składać wnioski w kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 2 500 000 zł. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się biblioteki publiczne działające na terenie całego kraju.

Czytaj więcej »

„Czytaj wszędzie” hasłem nowej kampanii promującej czytelnictwo w Polsce

19 sierpnia 2015

Rusza ogólnopolska kampania społeczna „Czytam wszędzie”, która promuje nowoczesne formy czytelnictwa. Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja Nowoczesna Polska, która prowadzi bibliotekę internetową www.wolnelektury.pl. Każdy miłośnik słowa pisanego znajdzie coś dla siebie.

Czytaj więcej »

Wrocław z rządowym wsparciem dla programu „Europejska Stolica Kultury”

17 sierpnia 2015

Niemal 100 mln zł przeznaczy rząd na wieloletni program „Europejska Stolica Kultury”, który w 2016 r. zawita do stolicy Dolnego Śląska. Pod koniec lipca na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto uchwałę w tej sprawie. Nadzór nad projektem powierzono Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Forum Muzycznemu. Wrocław obejmie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wraz z hiszpańskim San Sebastian.

Czytaj więcej »

Instytut Książki i Polska Izba Książki pomysłodawcami Ogólnopolskiej Bazy Księgarń

12 sierpnia 2015

Rusza projekt Ogólnopolskiej Bazy Księgarń, którego inicjatorami są Instytut Książki oraz Polska Izba Książki. Zestaw danych, które zawierać ma OBK, opracował zespół ekspertów wraz z księgarzami i programistami.

Czytaj więcej »

Startuje kolejna edycja projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”. Nabór tylko do końca wakacji!

11 sierpnia 2015

Do 31 sierpnia br. trwa rekrutacja do projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Inicjatywa ta skierowana jest do bibliotek, szkół i instytucji działających w gminach liczących do 100 000 mieszkańców. Beneficjentami projektu FRSI mają być przede wszystkim uczniowie klas IV-VI i gimnazjaliści. Każda placówka po zakończeniu inicjatywy otrzyma certyfikat oraz list gratulacyjny od władz lokalnych.

Czytaj więcej »

Pracujesz w bibliotece na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej? Możesz zgłosić swoją placówkę do projektu GO GO GO_PRO!

7 sierpnia 2015

Do końca września br. biblioteki publiczne działające na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich mogą wziąć udział w ogólnopolskim projekcie GO GO GO_PRO, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Inicjatywę finansuje belgijska fundacja „The Reading and Writing Foundation”, która wspiera rozwój bibliotek europejskich.

Czytaj więcej »

Trwa konkurs „Promotorzy debiutów”. Zgłoszenia można nadsyłać do 21 sierpnia

4 sierpnia 2015

Do 21 sierpnia br. trwa konkurs „Promotorzy debiutów”, którego organizatorami są Instytut Książki i Fundacja Tygodnika Powszechnego. Konkurs finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Na laureatów inicjatywy czeka 10 000 zł.

Czytaj więcej »

Jeszcze tylko przez tydzień można zgłaszać się na szkolenie skierowane do animatorów kultury

31 lipca 2015

Do 5 sierpnia br. trwa rekrutacja na szkolenie „Sieć i nowe media jako środowisko animacji kultury”, którego organizatorami są Platforma Kultury i Kadra Kultury. Szkolenie przeznaczone jest dla animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Udział w warsztatach mogą wziąć także animatorzy kultury, którzy działają w strukturach organizacji pozarządowych, instytucjach kultury oraz małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Czytaj więcej »

Tylko do 5 sierpnia CEO czeka na Twój scenariusz w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”

27 lipca 2015

Do 5 sierpnia br. można nadsyłać prace w konkursie „Czytam sobie w bibliotece”. Jego pomysłodawcą jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konkurs skierowany jest do pracowników i współpracowników bibliotek w całej Polsce. Inicjatywa ma charakter otwarty i udział w niej jest bezpłatny. Na najlepsze prace czekają nagrody.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Darowizna od firmy z przeznaczeniem na nagrody w konkursie

1 września 2015

Przy okazji organizacji turnieju piłki siatkowej ośrodek kultury otrzymał gadżety, tj. długopisy, piłki, kalkulatory, ciastka itp. Ufundowała je miejscowa firma, a zostały one rozdane uczestnikom turnieju jako nagrody.

 • Jak zaksięgować tę operację?

Czytaj więcej »

Obowiązek noszenia identyfikatorów w instytucji kultury

15 sierpnia 2015

 • Czy obowiązują jakieś przepisy, które nakazują pracownikom instytucji kultury nosić identyfikatory?
 • Czy zależy to tylko od samodzielnej decyzji dyrektora?
 • Jak noszenie identyfikatorów ma się do ochrony danych osobowych pracowników?

Czytaj więcej »

Comiesięczny plan finansowy niezgodny z przepisami

1 sierpnia 2015

Organizator zażądał od instytucji kultury przedkładania comiesięcznego planu finansowego.

 • Czy takie działanie organizatora jest zgodne z przepisami?

Czytaj więcej »

Praca w niedzielę w równoważnym systemie czasu pracy

15 lipca 2015

Z uwagi na różne dni i godziny pracy nowego pracownika dyrektor instytucji ma zamiar wprowadzić równoważny system pracy.
Pozostaje pytanie, co z pracą w niedzielę takiego pracownika. Większość niedziel byłaby dla niego wolna, czyli byłby to obowiązkowy dzień wolny od pracy, ale raz na jakiś czas w niedzielę konieczne będzie zaplanowanie mu pracy.

 • Czy w takim przypadku można zaplanować w harmonogramie czasu pracy tego pracownika niektóre niedziele jako robocze, czy też należy je traktować jako pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak w tym przypadku traktować zasadę, że pracy w nadgodzinach nie można planować?

Czytaj więcej »

Błąd z lat poprzednich

1 lipca 2015

W styczniu 2013 r. w wyniku rozliczenia dotacji podmiotowej okazało się, że jej część należy zwrócić organizatorowi. Dotację do zwrotu instytucja przekazała na konto organizatora. W księgach rachunkowych 2013 r. nie ujęto jednak rozliczenia tej dotacji.

 • Jak naprawić błąd w księgach rachunkowych 2014 r., aby nie pomniejszyć dotacji podmiotowej za ten właśnie rok?

Czytaj więcej »

Ujemny wynik finansowy a środki obrotowe

15 czerwca 2015

Biblioteka na rachunku bankowym posiada zgromadzone środki z lat ubiegłych. Chce je wykorzystać na działalność bieżącą. Niewpisanie tej kwoty do planu jako przychód, a ich wydatkowanie zgodnie z planem kosztów, spowoduje ujemny wynik finansowy.

 • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o którą zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?

Czytaj więcej »

Święto w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy

1 czerwca 2015

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę.

 • Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika?
 • Czy należy się za to święto dzień wolny?

Czytaj więcej »

Kontrola pracownika organizatora w instytucji kultury

15 maja 2015

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli przez pracownika urzędu miejskiego – inspektora ds. kontroli wewnętrznej w dziale kontroli i audytu wewnętrznego urzędu. W planie kontroli ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie jest wskazany jej zakres. Przy czym nie chodzi tu o komisję rewizyjną rady miejskiej.

 • Na jakich zasadach i podstawie prawnej organizator może przeprowadzać taką kontrolę w instytucji kultury?
 • Czy kontrolujący ma obowiązek wskazać jej zakres oraz okres, w którym będzie przeprowadzana?

Czytaj więcej »