Aktualności

Zgłoszenia na V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych już tylko do 31 lipca br.!

23 lipca 2014

Już po raz piąty bibliotekarze z całej Polski spotkają się podczas Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych. Pod hasłem „Cała naprzód” organizuje go Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie odbędzie się 20 i 21 października 2014 r. w Warszawie. Jego motywem przewodnim ma być otwartość i współpraca w branży. Formularz zgłoszeniowy można nadsyłać jeszcze tylko do 31 lipca br.

Czytaj więcej »

Targi dla bibliotek i muzeów w Warszawie w dniach 7–9 października

22 lipca 2014

W tych dniach odbędą się II Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014. Pod czas imprezy będzie można zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w przechowywaniu i zabezpieczaniu zbiorów jak również ukazaniu problematyki z obszaru archiwistyki, bibliotekarstwa i muzealnictwa. Drugą już edycja targów poszerzono, o tematykę z zakresu konserwacji i rejestracji zabytków.

Czytaj więcej »

Do 15 września muzea mogą zgłaszać się w prestiżowym konkursie The Luigi Micheletti Award 2015

18 lipca 2014

Fundacja Micheletti wraz z Fundacją European Muzeum Academy po raz 19. wyłoni zwycięzcę prestiżowej nagrody The Luigi Micheletti Award. W konkursie mogą startować muzea dokumentujące historię XX wieku zarówno specjalizujące się w aspektach społecznych, politycznych jak również w dziedzinie militarnej, muzea nauki, techniki i przemysłu, a także centra nauki oraz ekomuzea. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września br.

Czytaj więcej »

Do 31 sierpnia trwa konkurs na projekt wystawy sztuki w Wenecji

15 lipca 2014

W ramach 56. Międzynarodowej Wystawy Sztuki la Biennale di Venezia, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiła konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim. Propozycje prac, które trzeba nadsyłać do 31 sierpnia br. oceni specjalnie do tego powołane jury, za którego wyłonienie odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Czytaj więcej »

Członkowie Krajowej Rady Bibliotecznej powołani na nową, 5-letnią kadencję

7 lipca 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska powołała członków Krajowej Rady Bibliotecznej (KRB) na lata 2014–2019. Uroczystość odbyła się 2 lipca br. w siedzibie MKiDN.

Czytaj więcej »

Wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków

26 czerwca 2014

To główny cel Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017, który rząd przyjął 24 czerwca 2014 r. Dokument przedłożyła Radzie Ministrów nowa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków w Programie Biblioteki Narodowej w priorytecie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

24 czerwca 2014

Biblioteki publiczne do 11 lipca 2014 r. mogą składać wnioski w programie BN w priorytecie 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Do podziału jest aż 20 mln zł, w tym 1/3 będzie przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej »

Trwa nabór w programie ministra Teatr 2015 — Promesa

10 czerwca 2014

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy program Teatr 2015 — Promesa. Do rozdania jest łącznie 2,5 mln zł. Nabór wniosków w systemie EBOI potrwa do 30 września br.

Czytaj więcej »

Europejska Nagroda Muzealna EMYA 2015

5 czerwca 2014

Do 20 czerwca 2014 r. można wysyłać zgłoszenia w konkursie o europejską nagrodę muzealną EMYA 2015. Konkurs ogłosiło działające pod auspicjami Rady Europy Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum).

Czytaj więcej »

Do 13 czerwca biblioteki mogą nadsyłać swoje propozycje wydarzeń w konkursie „Kierunek: Wschód”

29 maja 2014

Biblioteki i organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w  konkursie na wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej, pod nazwą „Kierunek: Wschód”.

Czytaj więcej »

Jeszcze trwają zapisy do Akademii Doskonałego Projektu

22 maja 2014

Z cyklu spotkań skierowanych do osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury można skorzystać jeszcze w Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Toruniu, Łodzi i Gdańsku. Spotkania odbędą się w czerwcu i lipcu. Udział w nich jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc potrzebna jest wcześniejsza rejestracja.

Czytaj więcej »

O zarobkach pracowników instytucji kultury będzie decydował dyrektor a nie minister — III ustawa deregulacyjna już w Sejmie

8 maja 2014

7 maja odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III ustawy deregulacyjnej). Projekt (druk nr 2331) został skierowany do prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niej

15 lipca 2014

Pracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. Od 1 stycznia 2006 r. do 12 stycznia 2010 r. pracownik prowadził własną działalność gospodarczą i przebywał za granicą. Od 13 stycznia 2010 r. pracownik pracuje w ośrodku kultury, w którym 22 września 2010 r. wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 25 lat. Czy to było prawidłowe?

Czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa na zakup środków trwałych

1 lipca 2014

Instytucja kultury otrzymała od organizatora dodatkową dotację podmiotową w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu muzycznego. Będzie on używany do działalności opodatkowanej i imprez bezpłatnych. W planie finansowym instytucja ujęła tego tego wydatku.

  • Czy zakup sprzętu zaksięgować poprzez konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”?
  • Czy instytucja ma prawo do rozliczenia VAT strukturą, a różnicę odliczonego VAT powinna zwrócić organizatorowi?
  • Czy wartość zakupu tych środków trwałych zwiększa fundusz jednostki z nabycia?

Czytaj więcej »

Biblioteka w strukturze centrum kultury

16 czerwca 2014

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Czytaj więcej »

Zakup środków trwałych przed otrzymaniem na nie dotacji

30 maja 2014

W październiku 2013 r. biblioteka podpisała umowę na przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 20 000 zł na zakup środków trwałych. Aby otrzymać środki z PROW, biblioteka musiała w listopadzie 2013 r. zakupić środki trwałe z kredytu bankowego i rozliczyć je. Środki te biblioteka przyjęła do użytkowania w miesiącu ich zakupu, a od następnego miesiąca rozpoczęła naliczanie amortyzacji (umorzenia) metodą liniową. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w 2014 r. z chwilą otrzymania środków z PROW. Biblioteka ewidencjonuje koszty tylko w zespole kont 4. Jak prawidłowo ująć te zdarzenia w księgach rachunkowych roku 2013 i 2014?

Czytaj więcej »

Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany do stażu pracy

15 maja 2014

Czy okresy pobierania zasiłku i stypendium (staż) z urzędu pracy można doliczyć do dodatku za wieloletnią pracę w instytucji kultury, w której obowiązuje regulamin wynagradzania?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa w CIT-8

2 maja 2014

W jaki sposób należy wykazać w zeznaniu CIT-8/O i CIT-8 dotację celową przyznaną na inwestycję (roboty budowlane)? Dotację tę w księgach instytucja rozlicza poprzez konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, a następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z tej dotacji przenoszona jest na pozostałe koszty operacyjne.

Czytaj więcej »

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

16 kwietnia 2014

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Czytaj więcej »

Świadczenie urlopowe a wykorzystanie zaległego urlopu

1 kwietnia 2014

Bibliotekarka nie wykorzystała w 2013 r. urlopu wypoczynkowego, ponieważ przez prawie pół roku była na zwolnieniu lekarskim. Poprosiła o wykorzystanie całego zaległego urlopu (20 dni roboczych) od 10 lutego 2014 r. Czy można jej wypłacić świadczenie urlopowe za 2014 r., skoro dotyczy ono zaległego urlopu?

Czytaj więcej »